Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   56 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Профспілки як суб'єкти трудового права   (ID работы: 1197)

Направление: Право
Предмет: Трудовое право
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 34
Год защиты: 2006
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
РОЗДІЛ І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК
1.1. Профспілкові органи як суб’єкти трудового права
1.2. Нормативний аналіз статусу профспілок у сфері трудових відносин
1.3. Основні принципи діяльності профспілок

РОЗДІЛ ІІ. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ
2.1. Правове положення профспілок у сфері праці
2.2. Функції та форми участі профспілкових органів у галузі соціального захисту

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНШИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК
3.1. Особливості діяльності профспілок в умовах переходу до ринкової економіки
3.2. Профспілки, як один з гарантів розвитку середнього і малого бізнесу
3.3. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників

Висновки
Список використаних джерел
Введение
Отож, розпочинаючи характеристику, я хотів би перш за все відзначити, що ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день на ринку праці України можна назвати умовно задовільною. Велика кількість трудових суперечок і страйків, визначаються насамперед економічними факторами зростанням інфляційних процесів, недосконалістю організації оплати праці більшій половині галузей народного господарства. Але причини такого стану справ нерідко криються і в позаекономічних факторах, що безсумнівно впливають на рівень соціальної захищеності працюючих.
Мета написання даної теми полягає в досконалому законодавчому дослідженні всіх понять, що стосуються профспілок, їх поняття, функції та сфери діяльності.
Актуальність даної теми складає комплекс узагальнених структурних елементів діяльності профспілкових органів та їх значення для розвитку трудових відносин зокрема.
Об’єктом характеристики є ті напрямки діяльності, на які націлені профспілкові органи та комітеті при вступі в трудові відносини тощо.
Соціологічні дослідження показали, що крім низького рівня оплати праці причинами численних трудових суперечок в Україні є затримки з виплатою заробітної плати, наприклад в Київській області станом на 1.01. 2004 року така заборгованість становить 34,8 млн, грн. Мають місце також численні порушення трудового законодавства, зв'язані з необґрунтованими відмовами в прийомі на роботу, незаконними звільненнями працюючих. Порушується законодавство про індексацію заробітної плати, з метою запобігання масових вивільнень працівників практикуються “змушені” відпустки без збереження заробітної плати, що суперечить трудовому законодавству.
Всі ці фактори не могли не торкнутись профспілкового руху. Перехід до ринкової економіки, різноманіття форм власності, жадають від професійних союзів пошуку інших форм і методів роботи, переосмислення пріоритетних напрямків діяльності, удосконалювання організаційної структури.
В даний час у профспілках України йдуть складні процеси пристосування. І якщо на великих підприємствах профспілкові організації мають визначений досвід роботи з захисту прав і інтересів своїх членів, а також володіють для цього засобами, то колективи малих підприємств, такими можливостями не володіють. Найчастіше працівники малих приватних підприємств не знають своїх прав і, як наслідок, їх права попираються роботодавцями. Більш того, власники не зацікавлені в створенні профспілкового органа на своїх підприємствах.
Отже взявши до уваги всю важливість вище сказаного, я вирішив написати роботу, яка являє собою спробу осмислення і аналізу відносин, що складаються в сфері діяльності профспілкових організацій по захисту законних прав і інтересів працюючих, визначення ролі профспілок по підвищенню ефективності функціонування профспілкових органів.
Тепер я хотів би перейти конкретно до визначення поняття профспілок та їх правової діяльності.
Заключение
Викликає тривогу той факт, що більшості наших співгромадян невідомі тонкості економічної політики, конституційних перетворень і т.д. Але зате на багатьох заводах і фабриках, у будь якому місті і на селі запитують, чому місяцями не платять зарплату, чому підприємство, яке випускає потрібну людям продукцію, зупиняється, чому держава не може захистити не тільки приватну власність, не тільки державну власність, що залишилася, але і саме життя громадян.
На мою думку, на цьому явно несприятливому для роботи профспілок економічному і соціальному просторі особливо гостро стоїть питання про шляхи подальшого розвитку профспілкового руху в Україні, як одного з найбільших осередків працівників найманої праці в СНД.
Налагодження і зміцнення на новій основі міжнародних економічних зв'язків України робить необхідним установлення міцних зв'язків українських профспілок із профцентрами промислово розвинутих держав, розвитком контактів з Європейської конфедерацією профспілок, Міжнародною конфедерацією вільних профсоюзів, іншими міжнародними профспілковими організаціями. Кінцевим результатом такої взаємодії могло б стати повне членство в цих організаціях в інтересах єдності і міжнародної солідарності.
Професійні спілки беруть активну участь у роботі Міжнародної Організації праці.
Отже досить важливим є створення на базі закордонного досвіду
єдиного банку даних по соціально-економічних питаннях, а також системи поширення даної інформації в профрух України.
У перспективі роль профспілок буде неухильно зростати.
Тому що, як ми змогли переконатися, профспілки залишаються чи ледве не єдиним органом, що стоїть на захисті прав і інтересів працюючих. Єдине, що профспілкам необхідно уточнити свої завдання і задачі, удосконалювати методи роботи. Але починати треба не з чистої сторінки. Необхідно вивчати і брати до уваги уроки, пройдені профспілками інших країн світу, розвивати вже наявні в кожній членській організації паростки нового.
Профспілковий рух у України в теперішніх умовах тільки складається. Але очевидно, що якщо Україна буде розвиватися взявши за ідеал розвинуті країни Європи, буде прагнути до Євросоюзу, та і профспілки будуть мати відповідні методи роботи з профспілками інших країн. Тому методи і досвід роботи профспілок інших країн представляють практичний інтерес.
Закінчуючи я б хочу сказати, що в профспілок в нашій державі є майбутнє, але їм необхідно допомогти на законодавчому рівні.
Литература
. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Голос України, 2002 р. №12
2. Кодекс Законів про Працю. від 10 грудня 1971 року зі змінами та доповненнями від 18 листопада 2004 року.
3. Закон України ”Про професійні спілки їх права і гарантії їх діяльності” від 15.09.1999 р. зі змінами та доповненнями від 03.03.2005 р. №2454 – IV.
4. Закон України „Про колективні договори та угоди” від 01.07.1993.- Інтернет
5. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників. // Право України, №2, 2000 р. – с. 22-24
6. «Профспілкам бути…» // Вісник Пенсійного Фонду України, 2004 р, №4.
7. Прокопенко В.І. Трудове право. Київ: «Вентурі», 1996 р. – 223 с.
8. Н.Б.Болотіна, Г.І.Чанишева: Трудове право України // Підручник // К. „Знання”. – 563 с.
9. М.Я.Кисельов, Матузов „Теорія держави і права”., К. – 389 с.
10. Карпенко О. Д. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А. С. К., 2003.
Другие работы этого направления
ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Трудовое право Вариант №15
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Поняття та методи рівні регулювання оплати праці
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
Принципи трудового права
Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин
Трудовое право Вариант №19
Трудова дисципліна
Трудове право
Трудове право Варіант №10
Приховане безробіття в Україні: сутність і соціальні наслідки
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК, МОЛОДІ ТА ІНВАЛІДІВ
Правове регулювання робочого часу в Україні
Трудове право Варіант №23
Підприємства, установи, організації як суб’єкт трудового права. Умови виникання трудових правовідносин
Заключення контракта при пройомі на роботу
Трудовий договір
Відпустки та їх види
Трудове право Варіант №27
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ РОБОТОДАВЦЯ–ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Поняття та правове регулювання часу відпочинку
Контракт-особлива форма трудового договору
Контракт як особлива форма трудового договору
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ПРОФСПІЛОК, ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІСТОТНІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Принципи трудового права
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК УЧАСНИКА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
ЮРИДИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Контракт як особлива форма трудового договору
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
Правове регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки: проблеми та шляхи вдосконалення
Особливості методу та функції трудового права
Трудове право Варіант №29
РОБОТОДАВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА
Статус безробітного в Україні
Трудовий договір: актуальні питання укладення, зміни і припинення (зарубіжний досвід)
Поняття трудових правовідносин
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
Матеріальна відповідальність
Трудове право Варіант №5
Гарантії при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
Правовий статус безробітного
Право громадян України на працю і відпочинок
Трудове право Варіант №30
Поняття роботодавця та його правовий статус
Система трудового права і система трудового законодавства
https://topobzor.info

https://rs-clinic.com.ua

https://steroid-pharm.com