Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   18 грн.
ЦЕНА:   41 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Прийняття рішень в процесі виконання функцій управління організацію   (ID работы: 134)

Направление: Менеджмент
Предмет: Менеджмент
Тип работы: Реферат
Число страниц: 24
Год защиты: 2017
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Сутність і роль управлінських рішень в процесі управління підприємством
1.1. Сутність та характерні особливості управлінських рішень
1.2. Класифікація управлінських рішень
2. Принципи та етапи процесу прийняття управлінських рішень
2.1. Принципи прийняття управлінських рішень
2.2. Етапи прийняття управлінських рішень
3. Особливості групового прийняття управлінських рішень
Висновки
Література
Введение
Суспільство складається з величезної кількості різноманітних організацій, і більшість людей майже усе своє свідоме життя пов'язані з організаціями, є їхніми членами, або ж вступаючи з ними в контакт.
Спробуйте знайти кого-небудь із вашого оточення, хто не належить ні до однієї організації, і ви переконаєтесь, що це не так легко зробити. Переважна більшість членів товариства входять в одну або декілька організацій. Ці організації можуть бути виробничими, навчальними або дослідницькими, державними або приватними, великими або маленькими, тимчасовими або постійними. Даний перелік можна продовжувати ще дуже довго. Важливо підкреслити те, що організації існують найрізноманітніші.
Відволікаючись від окремих приватних аспектів, можна сказати, що основними складовими будь-якої організації є люди, що входять у дану організацію, задачі, для вирішення яких дана організація існує, і управління, що формує, і мобілізує потенціал організації для вирішення задач, які стоять перед нею. Спираючись на дане розуміння основних складових організації, її можна визначити як систематизоване, свідоме об'єднання дій людей, що переслідують досягнення визначених цілей. У тому випадку, якщо існують
Заключение
Важливе питання господарюючої практики заключається в тому, як підприємницька структура може виявляти свої проблеми і як вона їх може рішати. Кожне господарююче рішення повинно бути націлене на конкретну проблему, а правильне її рішення – це рішення яке дає максимум вигоди для господарюючого суб’єкту.
Ухвалення управлінського рішення - це вибір однієї з кількох можливих альтернатив. Тобто, це модель, у якій фігурує певне число варіантів та можливість обрати кращий з них. Відсутність вибору ускладнює процес ухвалення рішення. Ця ситуація передбачає, що рішення вже ухвалив хтось інший або непідвладні сили.
Всі управлінські рішення мають на меті сприяти досягненню організаційних цілей і знайти найкращий вихід з конкретної ситуації. Рішення вважається організаційним, коли його приймає керівник або особа, яка відповідальна за його розробку та ухвалення, з метою виконання посадових обов'язків. При здійсненні будь-якої з управлінських функцій менеджер найчастіше має справу з вирішенням схожих проблем, що є типовими для всіх організацій і мають розбіжності лише у характері конкретної організації.
В основі процесу прийняття рішень по керуванню фірмою лежать чотири основних принципи, ігнорування яких (повних або часткове) може привести до помилкових рішень і незадовільних результатів. Дотримання ж цих принципів дає можливість приймати якісні рішення на всіх рівнях організації.
Як правило, для успішного здійснення процесу прийняття управлінських рішень
Литература
1. Конституція України.- К.,1996
2. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: «Банки и биржи». «ЮНИТИ», 1995.
3. Жигалов В.П. Основы менеджмента и управленческой деятельности 1-2 ч. М.: Перспектива, 1993.
4. Жигалов В.П., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.- К.: Вища школа. 1994.
5. Завадський Й.С. Менеджмент. -К.: УФІМБ,
6. Курочкин А.С. Организация управления предприятием. Учебник. – К.: МНУП, 1996.
7. Маркина И.А. Альбом наглядных пособий по менеджменту. -М.: Дело, 1995.
8. Маркина И.А. Теория и история современного менеджмента. -М.: Дело, 1994.
9. Мескон Н.Х., Хедоури Ф., Альберт М. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.
10. Наука управляти з історії менеджменту. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.
11. Наука управляти з історії менеджменту. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.
12. Поршнев В.А. Управление организацией. – М.: Дело, 1996.
13. Рузавич Г.И. Основы рыночной экономики. – К.: Полиграфкнига, 1993.
14. Савицкая А.Л. Анализ хозяйственной деятельности. – М.: Экономика, 1992.
15. Саймон А.К. и др. Менеджмент в организациях. - М.: Экономика, 1995.
16. Тарнавська Н.П. Пушкар Р.М. “ Менеджмент: теорія та практика” Тернопіль 1997 рр.
Другие работы этого направления
Технологія управління
Сучасна організація як керована система
Менеджмент (Варіант 14)
Сучасні теорії менеджменту та їх характеристика
Менеджмент контрольна
Людський фактор
Проблеми процесу підготовки управлінських рішень та шляхи їх вирішення
Японська система менеджменту
Контрольна робота з менеджменту
Японська система менеджменту
Повноваження, їх види та процес делегування. Запорука ефективного розвитку підприємства
Отчет о практике в юридическом отделе ООО «Присяжне»
Основные концепции современных теорий управления
Класична модель управління рішень
Праця менеджера
Основные проблемы деятельности совета директорова
Менеджмент контрольна
Створення іміджу товару та його позиціювання
Процес управління та його основні стадії
Теоретичні основи і психологія розробки управлінських рішень
Управління змінами на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Управління фінансовими ресурсами СГП
Ділове спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
Основные направления деятельности совета директоров
Відповіді на питання з дисципліни "Менеджмент"
Лізингові операції в комерційній діяльності
Стратегічні групи конкурентів
Управління збутовою діяльністю на підприємстві
Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)
Роль менеджменту в кар’єрі та житті
Менеджмент контрольна
Конфлікти та стреси
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Публічне управління в контексті інституціональної теорії
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Подіуми для працівників
Сутність та природа організаційного розвитку
Порівняння японської та американської моделей управління
1. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні 2. Митна вартість товару, методи її визначення
Концепція мотивації через потреби, огляд практичного застосування
практичне завдання
Контрольна з менеджменту
Аналіз процесу розвитку організаційних структур підприємств
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Бюджетний менеджмент
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Основные проблемы в деятельности директора
цены на продвижение сайтов в интернете

Наполнение сайта

перевозка мебели в киеве