Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   18 грн.
ЦЕНА:   43 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Прийняття рішень в процесі виконання функцій управління організацію   (ID работы: 134)

Направление: Менеджмент
Предмет: Менеджмент
Тип работы: Реферат
Число страниц: 24
Год защиты: 2017
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Сутність і роль управлінських рішень в процесі управління підприємством
1.1. Сутність та характерні особливості управлінських рішень
1.2. Класифікація управлінських рішень
2. Принципи та етапи процесу прийняття управлінських рішень
2.1. Принципи прийняття управлінських рішень
2.2. Етапи прийняття управлінських рішень
3. Особливості групового прийняття управлінських рішень
Висновки
Література
Введение
Суспільство складається з величезної кількості різноманітних організацій, і більшість людей майже усе своє свідоме життя пов'язані з організаціями, є їхніми членами, або ж вступаючи з ними в контакт.
Спробуйте знайти кого-небудь із вашого оточення, хто не належить ні до однієї організації, і ви переконаєтесь, що це не так легко зробити. Переважна більшість членів товариства входять в одну або декілька організацій. Ці організації можуть бути виробничими, навчальними або дослідницькими, державними або приватними, великими або маленькими, тимчасовими або постійними. Даний перелік можна продовжувати ще дуже довго. Важливо підкреслити те, що організації існують найрізноманітніші.
Відволікаючись від окремих приватних аспектів, можна сказати, що основними складовими будь-якої організації є люди, що входять у дану організацію, задачі, для вирішення яких дана організація існує, і управління, що формує, і мобілізує потенціал організації для вирішення задач, які стоять перед нею. Спираючись на дане розуміння основних складових організації, її можна визначити як систематизоване, свідоме об'єднання дій людей, що переслідують досягнення визначених цілей. У тому випадку, якщо існують
Заключение
Важливе питання господарюючої практики заключається в тому, як підприємницька структура може виявляти свої проблеми і як вона їх може рішати. Кожне господарююче рішення повинно бути націлене на конкретну проблему, а правильне її рішення – це рішення яке дає максимум вигоди для господарюючого суб’єкту.
Ухвалення управлінського рішення - це вибір однієї з кількох можливих альтернатив. Тобто, це модель, у якій фігурує певне число варіантів та можливість обрати кращий з них. Відсутність вибору ускладнює процес ухвалення рішення. Ця ситуація передбачає, що рішення вже ухвалив хтось інший або непідвладні сили.
Всі управлінські рішення мають на меті сприяти досягненню організаційних цілей і знайти найкращий вихід з конкретної ситуації. Рішення вважається організаційним, коли його приймає керівник або особа, яка відповідальна за його розробку та ухвалення, з метою виконання посадових обов'язків. При здійсненні будь-якої з управлінських функцій менеджер найчастіше має справу з вирішенням схожих проблем, що є типовими для всіх організацій і мають розбіжності лише у характері конкретної організації.
В основі процесу прийняття рішень по керуванню фірмою лежать чотири основних принципи, ігнорування яких (повних або часткове) може привести до помилкових рішень і незадовільних результатів. Дотримання ж цих принципів дає можливість приймати якісні рішення на всіх рівнях організації.
Як правило, для успішного здійснення процесу прийняття управлінських рішень
Литература
1. Конституція України.- К.,1996
2. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: «Банки и биржи». «ЮНИТИ», 1995.
3. Жигалов В.П. Основы менеджмента и управленческой деятельности 1-2 ч. М.: Перспектива, 1993.
4. Жигалов В.П., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.- К.: Вища школа. 1994.
5. Завадський Й.С. Менеджмент. -К.: УФІМБ,
6. Курочкин А.С. Организация управления предприятием. Учебник. – К.: МНУП, 1996.
7. Маркина И.А. Альбом наглядных пособий по менеджменту. -М.: Дело, 1995.
8. Маркина И.А. Теория и история современного менеджмента. -М.: Дело, 1994.
9. Мескон Н.Х., Хедоури Ф., Альберт М. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992.
10. Наука управляти з історії менеджменту. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.
11. Наука управляти з історії менеджменту. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.
12. Поршнев В.А. Управление организацией. – М.: Дело, 1996.
13. Рузавич Г.И. Основы рыночной экономики. – К.: Полиграфкнига, 1993.
14. Савицкая А.Л. Анализ хозяйственной деятельности. – М.: Экономика, 1992.
15. Саймон А.К. и др. Менеджмент в организациях. - М.: Экономика, 1995.
16. Тарнавська Н.П. Пушкар Р.М. “ Менеджмент: теорія та практика” Тернопіль 1997 рр.
Другие работы этого направления
Менеджмент контрольна
Основные концепции современных теорий управления
Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)
Стратегічні групи конкурентів
Основные направления деятельности совета директоров
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Японська система менеджменту
Створення іміджу товару та його позиціювання
практичне завдання
Відповіді на питання з дисципліни "Менеджмент"
Людський фактор
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Повноваження, їх види та процес делегування. Запорука ефективного розвитку підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Управління збутовою діяльністю на підприємстві
Роль менеджменту в кар’єрі та житті
Сучасні теорії менеджменту та їх характеристика
Управління змінами на підприємстві
Японська система менеджменту
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Класична модель управління рішень
Управління фінансовими ресурсами СГП
Праця менеджера
Менеджмент контрольна
Технологія управління
Основные проблемы деятельности совета директорова
Основные проблемы в деятельности директора
Порівняння японської та американської моделей управління
Конфлікти та стреси
Подіуми для працівників
Отчет о практике в юридическом отделе ООО «Присяжне»
Концепція мотивації через потреби, огляд практичного застосування
Проблеми процесу підготовки управлінських рішень та шляхи їх вирішення
Бюджетний менеджмент
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Менеджмент (Варіант 14)
Сутність та природа організаційного розвитку
Аналіз процесу розвитку організаційних структур підприємств
Менеджмент контрольна
Теоретичні основи і психологія розробки управлінських рішень
Контрольна робота з менеджменту
Процес управління та його основні стадії
Публічне управління в контексті інституціональної теорії
Контрольна з менеджменту
Лізингові операції в комерційній діяльності
1. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні 2. Митна вартість товару, методи її визначення
Сучасна організація як керована система
Ділове спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
цены на продвижение сайтов в интернете

Наполнение сайта