Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   24 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Криміналістика   (ID работы: 1376)

Направление: Право
Предмет: Криминалистика
Тип работы: Реферат
Число страниц: 28
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Содержание
1. Криміналістична ідентифікація
2. Основи дактилоскопії
3. Поняття ідентифікації людини за зовнішніми ознаками
4. Вчення про криміналістичну версію
5. Розслідування крадіжок
Список використаних джерел
Введение
1. Криміналістична ідентифікація
Розвиток процесуальної думки наприкінці 19 століття та потреби практики створили умови для відгалуження від фундаментальних правових галузей знань багатьох спеціальних, які мали спочатку прикладний характер. Це були судова медицина, криміналістика, судова психологія та інші.
Уперше про криміналістику як систему спеціальних знань згадав Г.Гросс у своїй роботі «Керівництво для судових слідчих як система криміналістики» (1892р.). Г.Гросс предмет криміналістики визначив так: «Криміналістика по своїй суті починається там.., «де встановлюють».., яким саме способом учиняються злочини? Як досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви що спричинили до злочину, яка була мета - про все це нам не говорить ні карне право, ні процес. Все це складає предмет криміналістики».
О.М.Васильєв більш лаконічно визначив її предмет - “Криміналістика - це наука про технічні засоби і тактичні прийоми та методи, що використовуються для виконання передбачених кримінально-процесуальним законом дій по виявленню, збиранню, фіксації та дослідженню доказів з метою розкриття і попередження злочинів.
В.Я.Колдін дав таке визначення предмета криміналістики: “Криміналістика - це наука, котра досліджує закономірності злочинної поведінки, механізм її відтворення в джерелах інформації, особливості діяльності при розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів та розробляє на цій основі засоби і методи вказаної діяльності з метою забезпечення належного використання процесуально-матеріальних правових норм”.[5]
Заключение
Вирішення проблем належної кримінально-правової охорони є дуже важливими для суспільства та держави. Кримінальні злочини належать до загальнонебезпечних діянь, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.
Науково-практичний інтерес до цих проблем обумовлюється метою більш поглибленого дослідження законодавчої бази, кількісно-якісних характеристик цих злочинів, вивчення їх зв'язку з соціальним середовищем, економічними, соціальними, соціально-психологічними, етнічними, культурними та іншими чинниками.
Литература
Список використаних джерел
1. Александров Ю.В. Антипов В.І. Володько М.В. та ін. Кримінальне право України. Підручник для студентів юридичних навчальних закладів. - К.: Правові джерела 2004. – 411c.
2. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я Кримінальне право України: в 2-х т. - К.: Юрінком Інтер 2005. - 368c.
3. Бажанова М.І. Кримінальне право України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368с.
4. Бахін В. П., Гора І. В., Цимбал П. В. Криміналістика: Курс лекцій. - Ірпінь, 2002. - 356с.
5. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. - Алма-Ата, 1994. – 78с.
6. Біленчук П. Д., Гель А. П., Салтевський М. В., Семаков Г. С. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001. - 216с.
7. Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика (криміналістична техніка). - К.: МАУП, 2001. - Режим доступу: http://in1.com.ua/book/10776/
8. Клименко В.А. Кримінальне право України. - К: Юридична думка, 2004. – 655с.
9. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 558с.
10. Прутко М.С. Основи кримінального права України. - Х.: Юридична література 2004. – 381с.
11. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. - X.: КонCУM, Основа, 1999. - 416с.
12. Хань Г.А. Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Донецьк, 2007. - 221с.
13. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 684с.
14. Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику // Вісник Академії правових наук України: Право. - 2003. - № 2-3 (33-34). - 739с.
Другие работы этого направления
Особливості розшуку автотранспортних засобів «по гарячих» слідах
1. Приватні наукові криміналістичні методи 2. Тактика пред’явлення для живих осіб, трупів, предметів і тварин 3. Тактика первісного етапу розслідування екологічних злочинів
Поняття та предмет кримінології
ПЕРЕБУДОВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ:ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА
Поняття та характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ УКРАЇНИ
Історія розвитку криміналістики
Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах
Експертиза холодної зброї
ФОРМИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ І ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Соціальні і біологічні концепції вивчення особистості злочинця
Система методів і засобів криміналістики
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ОДОРОЛОГІЇ
1. Класифікація вогнепальної зброї та набоїв до неї 2. Сутність та поняття економічних злочинів
Криміналістичні особливості розкриття та розслідування тероризму
ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Тактика допиту підозрюваного в різних ситуаціях
Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Контрольна криміналістика
Варіант № 2 1. Система криміналістики та її взаємозв’язок з іншими науками; 2. Тактика проведення обшуку і виїмки; 3. Розслідування крадіжок.
ТАКТИКА УЗНАВАННЯ І ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Основа методики розслідування шахрайства
СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Поняття та класифікація судових експертиз
ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Криміналістична характеристика вбивства на замовлення
Історія розвитку криміналістики
1. Криміналістична ідентифікація: наукові основи, поняття і принципи 2. Тактика проведення очної ставки та фіксація її результатів
ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З НЕЮ
Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів
Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
Роль судової балістики при розкритті та розслідуванні злочинів
ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)
Тактичні та психологічні особливості роботи слідчого
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Тактичний прийом, як засіб подолання протидії розслідуванню злочинів
Місце криміналістики в системі наукових знань
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНОЙ АКУСТИКЕ (ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Особливості способів незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ШВИДКОГО І ПОВНОГО РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ
top-obzor.com

Наш важный web-сайт на тематику www.plasticsurgery.com.ua.
femdom strapon