Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   24 грн.
ЦЕНА:   58 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Криміналістика   (ID работы: 1376)

Направление: Право
Предмет: Криминалистика
Тип работы: Реферат
Число страниц: 28
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Содержание
1. Криміналістична ідентифікація
2. Основи дактилоскопії
3. Поняття ідентифікації людини за зовнішніми ознаками
4. Вчення про криміналістичну версію
5. Розслідування крадіжок
Список використаних джерел
Введение
1. Криміналістична ідентифікація
Розвиток процесуальної думки наприкінці 19 століття та потреби практики створили умови для відгалуження від фундаментальних правових галузей знань багатьох спеціальних, які мали спочатку прикладний характер. Це були судова медицина, криміналістика, судова психологія та інші.
Уперше про криміналістику як систему спеціальних знань згадав Г.Гросс у своїй роботі «Керівництво для судових слідчих як система криміналістики» (1892р.). Г.Гросс предмет криміналістики визначив так: «Криміналістика по своїй суті починається там.., «де встановлюють».., яким саме способом учиняються злочини? Як досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви що спричинили до злочину, яка була мета - про все це нам не говорить ні карне право, ні процес. Все це складає предмет криміналістики».
О.М.Васильєв більш лаконічно визначив її предмет - “Криміналістика - це наука про технічні засоби і тактичні прийоми та методи, що використовуються для виконання передбачених кримінально-процесуальним законом дій по виявленню, збиранню, фіксації та дослідженню доказів з метою розкриття і попередження злочинів.
В.Я.Колдін дав таке визначення предмета криміналістики: “Криміналістика - це наука, котра досліджує закономірності злочинної поведінки, механізм її відтворення в джерелах інформації, особливості діяльності при розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів та розробляє на цій основі засоби і методи вказаної діяльності з метою забезпечення належного використання процесуально-матеріальних правових норм”.[5]
Заключение
Вирішення проблем належної кримінально-правової охорони є дуже важливими для суспільства та держави. Кримінальні злочини належать до загальнонебезпечних діянь, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.
Науково-практичний інтерес до цих проблем обумовлюється метою більш поглибленого дослідження законодавчої бази, кількісно-якісних характеристик цих злочинів, вивчення їх зв'язку з соціальним середовищем, економічними, соціальними, соціально-психологічними, етнічними, культурними та іншими чинниками.
Литература
Список використаних джерел
1. Александров Ю.В. Антипов В.І. Володько М.В. та ін. Кримінальне право України. Підручник для студентів юридичних навчальних закладів. - К.: Правові джерела 2004. – 411c.
2. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я Кримінальне право України: в 2-х т. - К.: Юрінком Інтер 2005. - 368c.
3. Бажанова М.І. Кримінальне право України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368с.
4. Бахін В. П., Гора І. В., Цимбал П. В. Криміналістика: Курс лекцій. - Ірпінь, 2002. - 356с.
5. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. - Алма-Ата, 1994. – 78с.
6. Біленчук П. Д., Гель А. П., Салтевський М. В., Семаков Г. С. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001. - 216с.
7. Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика (криміналістична техніка). - К.: МАУП, 2001. - Режим доступу: http://in1.com.ua/book/10776/
8. Клименко В.А. Кримінальне право України. - К: Юридична думка, 2004. – 655с.
9. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 558с.
10. Прутко М.С. Основи кримінального права України. - Х.: Юридична література 2004. – 381с.
11. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. - X.: КонCУM, Основа, 1999. - 416с.
12. Хань Г.А. Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Донецьк, 2007. - 221с.
13. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 684с.
14. Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику // Вісник Академії правових наук України: Право. - 2003. - № 2-3 (33-34). - 739с.
Другие работы этого направления
Система методів і засобів криміналістики
НАУКОВІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тактика допиту підозрюваного в різних ситуаціях
Криміналістичні особливості розкриття та розслідування тероризму
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ СКОЇВ ЗЛОЧИН АБО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ
Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади
Встановлення групової належності і встановлення тотожності
Особливості способів незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України
1. Класифікація вогнепальної зброї та набоїв до неї 2. Сутність та поняття економічних злочинів
Історія розвитку криміналістики
СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Функції і завдання криміналістики (теоретико-прикладний аспект
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МЕТОДИЦІ РОЗ-СЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
Варіант № 2 1. Система криміналістики та її взаємозв’язок з іншими науками; 2. Тактика проведення обшуку і виїмки; 3. Розслідування крадіжок.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Історія розвитку криміналістики
ТАКТИКА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Експертиза холодної зброї
Соціальні і біологічні концепції вивчення особистості злочинця
Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Зарубіжна практика та міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинності (на прикладі окремих країн)
ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З НЕЮ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР
Поняття та предмет кримінології
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Тактичні особливості проведення одночасного (групового) обшуку
1. Поняття та значення криміналістики в системі нормативних наук 2. Поняття огляду місця подій та його значення в розслідуванні злочину
Тактичний прийом, як засіб подолання протидії розслідуванню злочинів
1. Криміналістична ідентифікація: наукові основи, поняття і принципи 2. Тактика проведення очної ставки та фіксація її результатів
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Балістична експертиза
ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)
ФОРМИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ І ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНОЙ АКУСТИКЕ (ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЗОРОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Приватні наукові криміналістичні методи 2. Тактика пред’явлення для живих осіб, трупів, предметів і тварин 3. Тактика первісного етапу розслідування екологічних злочинів
МІСЦЕ КРИМІНАЛІСТИКИ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Криміналістична характеристика злочинів, пов`язаних із заняттям проституцією
Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах
Поняття та характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ШВИДКОГО І ПОВНОГО РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ
Особливості розслідування фальшивомонетництва
Віктимологічна профілактика
top-obzor.com

Наш важный web-сайт на тематику www.plasticsurgery.com.ua.