Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   24 грн.
ЦЕНА:   54 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Криміналістика   (ID работы: 1376)

Направление: Право
Предмет: Криминалистика
Тип работы: Реферат
Число страниц: 28
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Содержание
1. Криміналістична ідентифікація
2. Основи дактилоскопії
3. Поняття ідентифікації людини за зовнішніми ознаками
4. Вчення про криміналістичну версію
5. Розслідування крадіжок
Список використаних джерел
Введение
1. Криміналістична ідентифікація
Розвиток процесуальної думки наприкінці 19 століття та потреби практики створили умови для відгалуження від фундаментальних правових галузей знань багатьох спеціальних, які мали спочатку прикладний характер. Це були судова медицина, криміналістика, судова психологія та інші.
Уперше про криміналістику як систему спеціальних знань згадав Г.Гросс у своїй роботі «Керівництво для судових слідчих як система криміналістики» (1892р.). Г.Гросс предмет криміналістики визначив так: «Криміналістика по своїй суті починається там.., «де встановлюють».., яким саме способом учиняються злочини? Як досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви що спричинили до злочину, яка була мета - про все це нам не говорить ні карне право, ні процес. Все це складає предмет криміналістики».
О.М.Васильєв більш лаконічно визначив її предмет - “Криміналістика - це наука про технічні засоби і тактичні прийоми та методи, що використовуються для виконання передбачених кримінально-процесуальним законом дій по виявленню, збиранню, фіксації та дослідженню доказів з метою розкриття і попередження злочинів.
В.Я.Колдін дав таке визначення предмета криміналістики: “Криміналістика - це наука, котра досліджує закономірності злочинної поведінки, механізм її відтворення в джерелах інформації, особливості діяльності при розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів та розробляє на цій основі засоби і методи вказаної діяльності з метою забезпечення належного використання процесуально-матеріальних правових норм”.[5]
Заключение
Вирішення проблем належної кримінально-правової охорони є дуже важливими для суспільства та держави. Кримінальні злочини належать до загальнонебезпечних діянь, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.
Науково-практичний інтерес до цих проблем обумовлюється метою більш поглибленого дослідження законодавчої бази, кількісно-якісних характеристик цих злочинів, вивчення їх зв'язку з соціальним середовищем, економічними, соціальними, соціально-психологічними, етнічними, культурними та іншими чинниками.
Литература
Список використаних джерел
1. Александров Ю.В. Антипов В.І. Володько М.В. та ін. Кримінальне право України. Підручник для студентів юридичних навчальних закладів. - К.: Правові джерела 2004. – 411c.
2. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я Кримінальне право України: в 2-х т. - К.: Юрінком Інтер 2005. - 368c.
3. Бажанова М.І. Кримінальне право України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368с.
4. Бахін В. П., Гора І. В., Цимбал П. В. Криміналістика: Курс лекцій. - Ірпінь, 2002. - 356с.
5. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. - Алма-Ата, 1994. – 78с.
6. Біленчук П. Д., Гель А. П., Салтевський М. В., Семаков Г. С. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001. - 216с.
7. Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика (криміналістична техніка). - К.: МАУП, 2001. - Режим доступу: http://in1.com.ua/book/10776/
8. Клименко В.А. Кримінальне право України. - К: Юридична думка, 2004. – 655с.
9. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 558с.
10. Прутко М.С. Основи кримінального права України. - Х.: Юридична література 2004. – 381с.
11. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. - X.: КонCУM, Основа, 1999. - 416с.
12. Хань Г.А. Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Донецьк, 2007. - 221с.
13. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. - 684с.
14. Шепітько В. Розвиток наукових уявлень про криміналістичну тактику // Вісник Академії правових наук України: Право. - 2003. - № 2-3 (33-34). - 739с.
Другие работы этого направления
Поняття та класифікація судових експертиз
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПІДПАЛИ З МЕТОЮ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Особливості розслідування фальшивомонетництва
Криміналістичні особливості розкриття та розслідування тероризму
Варіант № 2 1. Система криміналістики та її взаємозв’язок з іншими науками; 2. Тактика проведення обшуку і виїмки; 3. Розслідування крадіжок.
Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ
НАУКОВІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів
ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ТАКТИКА УЗНАВАННЯ І ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРАВОВІ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ВІДНОВЛЕННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ВТРАЧЕНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Історія розвитку криміналістики
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ СКОЇВ ЗЛОЧИН АБО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ
Тактичні особливості проведення одночасного (групового) обшуку
Балістична експертиза
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Кримінально-правова характкристика комп'ютерних злочинів
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЗОРОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Приватні наукові криміналістичні методи 2. Тактика пред’явлення для живих осіб, трупів, предметів і тварин 3. Тактика первісного етапу розслідування екологічних злочинів
Особливості способів незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України
ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Тактичний прийом, як засіб подолання протидії розслідуванню злочинів
Зарубіжна практика та міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинності (на прикладі окремих країн)
Фототаблиця (до протоколу огляду місця події)
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
Особливості розшуку автотранспортних засобів «по гарячих» слідах
Поняття та характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
ТАКТИКА ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Система методів і засобів криміналістики
1. Криміналістична ідентифікація: наукові основи, поняття і принципи 2. Тактика проведення очної ставки та фіксація її результатів
Поняття і загальна характеристикаположень досудового слідства
Віктимологічна профілактика
Історія розвитку криміналістики
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ОДОРОЛОГІЇ
Експертиза холодної зброї
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МЕТОДИЦІ РОЗ-СЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)
Місце криміналістики в системі наукових знань
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
Криміналістика контрольна
ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ШВИДКОГО І ПОВНОГО РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ
xiaomi redmi 4 цена

www.alex-car.com.ua/cart/mark/all/all/all/158

Наш важный web-сайт на тематику пластическая хирургия киев.