Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   80 грн.
ЦЕНА:   192 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

«Комерційна діяльність оптового підприємства за сучасних умов (за матеріалами ТОВ «Укрспецторг»)»   (ID работы: 1960)

Направление: Экономика общая
Предмет: Коммерческая деятельность
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 50
Год защиты: 2010
ВУЗ: Полтавский Университет Потребительской Кооперации Украины (ПУПКУ
Специальность (факультет): товарознавчо-комерційний
Курс: 5
Язык: Украинский
Содержание
Зміст
Вступ
1. Сучасний стан та проблеми розвитку оптової торгівлі в Україні
2. Коротка економічна характеристика діяльності оптового підприємства
3. Організація комерційної діяльності підприємства з оптових закупівель товарів та формування комерційних зв’язків з постачальниками товарів
4. Організація комерційної діяльності з товаропостачання
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Введение
Вступ

Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу товароруху в умовах ринкових відносин. Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.
Як невід'ємна ланкою єдиної системи товароруху оптова торгівля потребує вдосконалення. Саме тому одним із найважливіших довгострокових завдань державної політики у сфері оптової торгівлі є її структурна перебудова, що передбачає поширення таких форм її організації, які мають бути максимально зорієнтовані на мале підприємництво.
За останнє десятиріччя відбулося різке скорочення обсягів оптових операцій. Істотно знизилася роль оптових підприємств у постачанні роздрібних підприємств товарами. У зв'язку з цим другим важливим завданням державної політики розвитку оптової торгівлі є припинення спаду і стабілізація обсягів оптових операцій.
Матеріально-технічна база оптової торгівлі створювалася протягом багатьох десятиріч. Потребує відновлення складське господарство. Це повинно відбуватися не лише шляхом будівництва нових сучасних складів, оснащених прогресивним технологічним устаткуванням, а й за рахунок реконструкції і технічного переоснащення діючих складів, раціоналізації наявної матеріально-технічної бази.
Також завданням державної політики у сфері оптової торгівлі є розвиток конкурентного середовища і на ринку оптової торговельної діяльності, а також стимулювання роботи оптової ланки з упровадження активних форм просування товарів українських виробників.
Оптова торгівля — це велика мережа підприємств різних форм власності та відомчої належності. Довгостроковою метою у політиці розвитку оптової торгівлі в Україні є забезпечення ринкової розмаїтості оптових структур, що надасть можливість наповнити споживчий ринок товарами, створить умови для безперешкодного їхнього просування каналами розподілу, активізації українських товаровиробників.
У ринкових умовах суттєво розширилися права оптових підприємств. Вони самостійно визначають свою спеціалізацію, сферу і зону діяльності, рівень автономності функціонування і функціональну орієнтацію.
Оптова торгівля повинна бути більш гнучкою і здатною оптимально реагувати на будь-які зміни економічних умов. Це може бути забезпечено на основі послідовного розвитку типової і видової розмаїтості оптових структур на споживчому ринку.
Оптові бази поступово навчаються працювати в умовах ринку, коли немає прикріплення покупця до постачальників, коли партнерів з бізнесу необхідно шукати самостійно. Усталеність асортименту в роздрібній торговій мережі не контролюється в даний час. Це обумовлено відсутністю економічної зацікавленості і достатньої кількості товарної маси. Раніш контролем займалася оптова база, але тепер більшість торгових підприємств віддають перевагу прямим господарським зв'язкам з підприємствами промисловості, минаючи оптову ланку. Промисловим підприємствам в умовах скорочення виробничих потужностей стало вигідно продавати товар малими партіями. Оптові бази виявилися у важкому стані за всіма показниками своєї діяльності.
У результаті нерівномірного розміщення на території України промисловості, що випускає товари народного споживання, виникає об'єктивна необхідність переміщення товарів із пунктів виробництва в райони споживання. У цих умовах роздрібним торговим організаціям і підприємствам, особливо дрібним, важко встановлювати прямі господарські взаємовідносини з віддаленими від них підприємствами. Відмовившись від послуг віддалених виробників роздрібна торговельна мережа скорочує асортимент товарів, що негативно впливає на якість обслуговування споживачів. Не доцільно укладати торгові угоди і доставляти товари у свої магазини самовивозом від виробників, витрачуючи значні кошти. Крім того, промисловим підприємствам також не вигідно відправляти невеличкі партії товарів (менше відвантажувального мінімуму) на далекі відстані, тому що доставка їх навіть залізничним транспортом обходиться не дешево.
Оптова торгівля, залучаючи в товарообіг розпорошені товарні ресурси, сприяє поліпшенню формування товарного асортименту і більш повному задоволенню потреб населення. Необхідність оптової торгівлі, у тій або іншій формі, обумовлена спеціалізацією промислових підприємств з випуску товарів народного споживання у вузькому виробничому асортименті. Оптові торгові підприємства здійснюють перетворення виробничого асортименту товарів у торговий, створюють умови для більш широкого вибору товарів покупцями.
Закуповуючи товари у великої кількості промислових підприємств і забезпечуючи ними роздрібні торгові організації і підприємства, оптова ланка допомагає як промисловості, так і роздрібній торгівлі. Оптова торгівля звільняє виробничі підприємства і фірми від необхідності встановлювати господарські зв'язки з великою кількістю дрібних фірм і підприємств з реалізації їхньої продукції, а роздрібні покупці одержують товар для реалізації в потрібному асортименті. Оптова торгівля виконує посередницьку роль між виробниками і роздрібною торгівлею.
Метою даної курсової роботи є глибокий аналіз комерційної діяльності оптового підприємства за сучасних умов на матеріалах ТОВ «Укрспецторг» та оптової торгівлі України в цілому.
Відповідно до мети було окреслено наступне коло задач:
• визначити проблеми розвитку оптової торгівлі в Україні за умов ринкової економіки
• проаналізувати коротку економічну характеристику діяльності оптового підприємства
• розглянути організацію комерційної діяльності підприємства з оптових закупівель товарів та формування комерційних зв’язків з постачальниками товарів
• проаналізувати організацію комерційної діяльності з товаропостачання
В курсовій роботі викладається статистичний матеріал стану оптової торгівлі України та оптової бази ТОВ «Укрспецторг» за період із 2005 по 2017 роки, що дозволяє об'єктивно оцінити всі позитивні і негативні показники оптової торгівлі на сучасному етапі, виявити труднощі перехідного періоду і їх вплив на ефективність торгової діяльності бази ТОВ «Укрспецторг», зазначити можливі шляхи виходу зі сформованої в даний момент кризової ситуації, що ставить під сумнів важливість і необхідність функціонування оптових підприємств.
Курсова робота складається з 8 таблиць, 8 рисунків, 1 формули, використано 22 літературних джерел. Загальний обсяг курсової роботи 50 сторінок.
Заключение
Висновки та пропозиції

Метою даної курсової роботи є глибокий аналіз комерційної діяльності оптового підприємства за сучасних умов на матеріалах ТОВ «Укрспецторг» та оптової торгівлі України в цілому.
В курсовій роботі викладається статистичний матеріал стану оптової торгівлі України та оптової бази ТОВ «Укрспецторг» за період із 2006 по 2017 роки, що дозволяє об'єктивно оцінити всі позитивні і негативні показники оптової торгівлі на сучасному етапі, виявити труднощі перехідного періоду і їх вплив на ефективність торгової діяльності бази ТОВ «Укрспецторг», зазначити можливі шляхи виходу зі сформованої в даний момент кризової ситуації, що ставить під сумнів важливість і необхідність функціонування оптових підприємств.
Оптова база ТОВ «Укрспецторг» являє собою одну з ланок комерційного бізнесу, яка характеризується перш за все тим, що визначну роль у його діяльності відіграють товарно-грошові та товарообмінні операції. Оптова база ТОВ «Укрспецторг», це підприємство, яке торгує будівельними матеріалами, база здійснює операції роздрібної та оптової торгівлі на внутрішньому ринку, а також маэ свій завод з виробництва будівельних матеріалів.
На оптовій базі ТОВ „Укрспецторг” працюють 28 чоловік.
Проаналізувавши виконання плану товарообороту на оптовій базі ТОВ «Укрспецторг» за 2006-2017 роки, можна сказати, що протягом зазначеного періоду торговельне підприємство мало незначне перевиконання плану, при чому з кожним роком товарооборот зростає. Максимального зростання показників товарообороту було досягнуто у 2007 році в порівнянні з 2006 роком – майже на 10 %, у 2008році товарообіг залишився майже на рівні попереднього, а у 2017 році зростання становило 6,1 % в порівнянні з 2008 роком. Збільшення товарообороту викликано виваженою ціновою політикою підприємства та вдало сформованим асортиментом, що сприяє задоволенню попиту покупців та укріпленню позицій підприємства на ринку будівельних матеріалів.
Обсяги товарних запасів за на кінець року за аналізований період стає більшим, зростає і рівень товарних запасів з 20 днів у 2006 році до 26 днів у 2017році.
Торговельне підприємство за аналізуємий період щорічно, крім 2008 року, досягало планових показників валового доходу. Найбільше перевиконання плану спостерігалось у 2017 році – 1,8 %. Найбільший темп зростання валового доходу до попереднього року спостерігався у 2007 році – 9,8 %. У 2017 році валовий дохід збільшився проти 2008 року на 6,2 %. Оптова база ТОВ «Укрспецторг» намагається застосовувати невисокі торговельні націнки, щоб високими цінами не відлякувати покупців, а навпаки, через виважену цінову політику збільшувати коло споживачів, які зможуть придбати якісні товари за доступними цінами. Завдяки цьому підприємство отримує стабільний дохід.
Оптова база ТОВ «Укрспецторг» за аналізований період, 2006-200(роки, недоотримала прибутку через зростання витрат обігу, особливо витрат на оплату праці. Так, у 2008 році виконання плану прибутку становило найменше значення за останні чотири роки – 88,5 %, у 2017 році план недовиконаний на 3,4 %. Спостерігалось зменшення прибутку в порівнянні з попередніми роками. Найнижчий прибуток був отриманій у 2017 році – 62,8 тис. грн., або 88,7 % рівня попереднього року.
Знизилась і рентабельність оптової бази ТОВ «Укрспецторг» з 2,6% у 2006 році до 1,87% у 2017 році.
Для здійснення господарської діяльності оптова база має відповідну матеріально-технічну базу.
Для збереження товарів, які реалізує оптова база, передбачені спеціалізовані складські приміщення, загальна площа яких складає 3250 м2, а їх загальна ємність дорівнює 12487,5 м3.
Оптова база ТОВ «Укрспецторг» має два основних джерела закупки товарів - прямих та непрямих постачальників. Основні з них ПФ “Юнес” м.Днепропетровськ, ТОВ “Будскло”, ЗАТ “Кіровоградський завод “Дзеркальник””, ЗАТ “Славутський комбінат “Будфарфор”, ТОВ “Царичанська цегла”, ВАТ “Керамік”, ВАТ “Дніпропетровський завод будівельних матеріалів”, ДП “Завод силікатних виробів”, Лубенський комбінат будівельних матеріалів”, ДП “Пегматит” м. Кобеляки, ВАТ “Полтавський алмазний завод”, ВКП “Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів”,ЗАТ “Капустянський граніт”, ВАТ “Козельщинський завод керамзитового гравію” ДП ВАТ ПДБК “Залізобетон”, ЗАТ “Жежелівський кар'єр” та інші.
Таким чином, за результатами економічного аналізу оптової бази ТОВ «Укрспецторг» можна зробити висновок, що торговельне підприємство забезпечує майже стабільний рівень товарообороту, валового доходу. Але зростання витрат обігу в основному за рахунок збільшення витрат на оплату праці через збільшення чисельності робітників та зростання заробітної плати призвело до зниження прибутку та рентабельності торговельного підприємства. Тому підприємству необхідно вжити дієвих заходів для того, щоб при збереженні робочих місць забезпечити належний рівень ефективності роботи оптової бази.
Стан матеріально-технічної бази ТОВ „Укрспецторг” відповідає виду і обсягам діяльності торговельного підприємства.
Пропозиції:
1. Для покращення ефективної діяльності оптової бази ТОВ «Укрспецторг», необхідно проводити глибокий аналіз залежності від постійно мінливого ринкового середовища. Це дозволить зробити підприємство стійко прибутковим і конкурентноздатним, забезпечити його розвиток, передбачати майбутнє.
Проводячи систематичний і глибокий аналіз комерційної діяльності оптової бази ТОВ «Укрспецторг» можна:
• швидко, якісно і професійно оцінювати результативність комерційної роботи як підприємства в цілому, так і його структурних підрозділах;
• точно і вчасно знаходити і враховувати фактори, що впливають на одержуваний прибуток по конкретних видах реалізованих товарів і наданих послуг;
• визначати витрати на торговельну діяльність (витрати обертання) і тенденції їхньої зміни, що необхідно для визначення продажної ціни і розрахунку рентабельності;
• знаходити оптимальні шляхи рішення комерційних проблем торговельного підприємства й одержання достатнього прибутку в найближчій і віддаленій перспективі.
2. Необхідно прибігати до засобів стимулювання збуту Засоби стимулювання збуту розрізняються в залежності від їхніх специфічних задач. Наприклад, поширення безкоштовних зразків, заохочує випробування товару споживачем, у той час як уведення консультаційного обслуговування обумовлено прагненням до зміцнення довгострокових відносин з роздрібним продавцем.
3. Постійно проводити рекламні заходи. Реклама несе в собі інформацію, що представлена в стиснутої, художньо вираженій формі, емоційно пофарбована і доводить до свідомості й уваги потенційних покупців найбільш важливі факти і зведення про товари і послуги і забезпечує зв'язок між виробництвом і споживанням. На сучасному етапі реклама переступила вузькі рамки інформаційної функції, що забезпечує потік інформації, що направляється, і бере на себе комунікативну функцію. З її допомогою підтримується «зворотний зв'язок» з ринком і споживачем. Це дозволяє контролювати просування товарів на ринку, створювати і закріплювати в покупця стійку систему переваг до рекламованих об'єктів, вносить корективи в збутову діяльність. Використовуючи можливості спрямованого впливу на споживача, реклама сприяє не тільки формуванню попиту, але і керуванню ним.
Реклама сприяє постійному удосконалюванню продукції, що випускається. Її варто використовувати як інструмент конкуренції
Литература
Список використаної літератури

1. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., “Коммерческая деятельность” Учебник – М.: Информационно – Внедренческий центр “Маркетинг», 1996 с.71-89
2. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: учебное пособие – М.: ИВУ «Маркетинг», 1999 с. 32-65
3. Осипова Л.В., Синяева И.М., “Основы коммерческой деятельности” – М. ЮНИТИ, 1997 – с. 66-80, 211-250
4. Осипова Л.В., Синяева И.М., Практикум: учебное пособие для вузов – М.: ЮНИТИ, 1997 – с. 37-52
5. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности – М. Юристь, 1998 – с.27-200
6. Дашков Л.П., Брызгалин А.В. “Коммерческий договор: от заключения до исполнения” – М. ИВУ “Маркетинг”, 1997 – 324 с
7. . Дашков Л.П., Памбухчиянц В.Г. “Коммерция и технология торговли” – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1999 – с.39-60
8. Комерційне право. Під редакцією Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М. К.: - Правові джерела, 1997 с.200-247
9. Методические рекомендации по расчету эффективности коммерческих сделок – К.: КТЭИ, 1993
10. Апопій В.В. "Комерційна діяльність: сучасний зміст, форми". "Вісті" від 21.07.94 - с.4
11. Апопій В.В. "Правова база комерційної діяльності". "Вісті" від 15.09.94 - с.4.
12. Современная экономика. Многоуровневое учебное пособие под ред. док. экон. наук., проф. Мамедова О.Ю. Ростов-на-Дону, изд-во “Феникс”, 1996.
13. Основы предпринимательского дела. Под ред. д.э.н., профессора Ю.М. Осинова. – М.: МП “Тритон” при МГУ, 1992.
14. Шулятьева Н.А. Малый бізнес в умовах ринку. Ж. "Гроші і кредит", 1992, N 1
15. Афанасьєв В. Малый бізнес: проблеми становлення. " Російський економічний часопис", 1993
16. Мягков П., Фесенко Е. Малое підприємництво: державна підтримка обов'язкова.
17. Шахмалов Ф. Малое підприємництво в системі ринкових реформ: проблеми росту або виживання. Ж. "Питання економіки", 1993
18. Разумнова И. Мелкие підприємства в промисловості США. Ж. «Проблеми теорії і практики керування», 1990
19. Оноприенко В.И. «Малі підприємства: Досвід, проблеми» М.: Профиздат, 1991
20. Певзнер А.Г. «Нове про малі підприємства» М.: АТ "Факт", випуск 2, 1990
21. Серегин А.С. «Ефективність малого бізнесу». М.: Економіка, 1990
22. Джон В. Аген, Д.Амстронг. Основы свободного предпринимательства -К., 1992.
Другие работы этого направления
Комерційно-логістичні операції на ринку послуг” (на матеріалах магазину «Провінція» ПП Венгровский Н.В..
«Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності (за матеріалами ПП Зіненко Н.В. магазин «Продукти»)
Канали розподілу в системі комерційних операцій на ринку товарів та послуг (за матеріалами супермаркету “Фуршет”)
«Зростання ролі послуг в економіці-основна передумова формування рин-ка послуг та активізації комерційної діяльності» (за матеріалами ТОВ «ТЕХ-ПРОМ» )
«Контроль якості постачання товарів та виконання договірних зобов’язань (на матеріалах магазину «Монарх»»
«Комерційне забезпечення товаропостачання роздрібної торговельної мережі (за матеріалами магазину «Казка» ЗАТ«Укрпродторг»
«Формування та управління ассортиментом товарів в супермаркеті (за матеріалами супермаркету «ЕкоМаркет» ТОВ «Еко»)
«Види та форми послуг на оптовому ринку”(за матеріалами ТОВ «Спецкоммунторгсервіс»)
«Ринок освітніх послуг» (за матеріалами навчальних закладів України)
Транспорт та економіка. Послуги транспорту. Загальні питання» (за матеріалами автотранспортного підприємства «АТП-23»
«Формування ассортименту товарів в роздрібній торговельній мережі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства ФОП Мінак П.О. магазин «Дім Техніки»»
«Формування асортименту товарів на оптовому підприємстві (за матеріала-ми оптових підприємств різних форм власності)
«Стратегія розвитку туристично-реакційних послуг» (за матеріалами ПАТ МЕГА - ТУР)
«Комерційна діяльність оптового підприємства (за матеріалами оптового підприємства ТОВ «Максимус»)»
Комерційна робота оптового торгового підприємства в умовах ринку та шляхи її оптимізації (за матеріалами ВАТ „Укрторгбудматеріали”)".
Організація оптових закупок та продажу товарів» (на матеріалах ЗАТ «Стандарт»)»
«ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ МАГАЗИНУ (на матеріалах магазину “Продукти” ПП Носик Н.А.)»
«Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності (за матеріалами ПП Зіненко Н.В. магазин «Продукти»)
«Джерела закупок і постачання, їх вивчення, оцінка і вибір» (за матеріалами магазину «Навчальна книга»)
«Ризик у комерційній діяльності суб’єктів господарювання (за матеріалами приватного підприємства «Луговий В.Д»)
«Формування ассортименту товарів в роздрібній торговельній мережі (за матеріалами роздрібного торговельного підприємства ТОВ «Лікріон»
Організація комерційної діяльності супермаркету (за матеріалами супермаркету ТОВ «Амстор»)
«Організація комерційної діяльності в роздрібній торгівлі (за матеріалами супермаркету «Фуршет»)
ry-diplomer.com

www.rs-clinic.com.ua

https://best-products.reviews