Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   384 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Державні цільові фонди   (ID работы: 2092)

Направление: Финансы
Предмет: Государственные финансы
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 54
Год защиты: 2010
Язык: Украинский
Содержание
Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття та склад державних цільових фондів
1.1. Загальна характеристика цільових фондів
1.2. Класифікація та порядок утворення цільових фондів
1.3. Формування державних цільових фондів в Україні
1.4. Зв'язок цільових фондів з іншими ланками фінансової системи
Розділ 2. Пенсійний фонд України
2.1. Завдання та функції Пенсійного фонду України
2.2. Пенсійна реформа в Україні
2.3. Недержавні Пенсійні фонди
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності державних цільових фондів в Україні
Висновки
Додатки
Список використаної літератури
Введение
ВСТУП
Перехід до ринкової економіки супроводжувався формуванням принципово нової фінансової системи, важливою ланкою якої були і є в нинішній час цільові фонди держави - сукупність фінансових ресурсів, котрі знаходяться в розпорядженні державних, регіональних органів влади або місцевих органів самоврядування, і що мають цільове призначення.
З початку цільові фонди з\'являлися у вигляді спеціальних фондів або особливих рахунків задовго до виникнення бюджету. Державна влада з розширенням своєї діяльності потребувала нових видатків, вимагавши коштів для свого покриття. Ці кошти концентрувалися в особливих фондах, призначених для спеціальних цілей. Такі фонди носили, як правило, тимчасовий характер. З виконанням державою намічених заходів фонди закінчували своє існування. В зв\'язку з цим кількість фондів постійно мінялася.
Аналіз напрямків і результатів діяльності цільових фондів є важливою задачею. Її значення в нинішній час суттєве в зв\'язку з дефіцитом бюджету країни і необхідністю цілеспрямованого рішення соціальних проблем, що фінансуються за рахунок цих фондів. Тому тема даної курсової роботи є актуальною на сьогоднішній день.
Основна мета курсової роботи – з’ясувати порядок утворення та формування цільових фондів, їх функції та завдання ; зв’язок цільових фондів з іншими ланками фінансової системи.
Рахунки цільових фондів Державного бюд¬жету створюють у відповідності до законів.
Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки у відповідності до бюджетних призначень.
Управління коштами державних цільових фон¬дів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачання коштів відповідно до законодавства.
Цільові фонди певною мірою доповнюють Дер¬жавний бюджет, мають строго цільове призна¬чення і на інші цілі не використовуються.
Завданнями даної роботи є наступні:
1. Здійснити характеристику цільових фондів
2. З’ясувати завдання та функції покладені на фонди
3. Розглянути особливості фунціонування фондів в сучасних умовах
4. Охарактеризувати шляхи вдосконалення цільових фондів
Оскільки платниками внесків в цільові фонди є юридичні і фізичні (підприємці) особи, тобто споживачі соціальних гарантій, то питання сплати та розподілу грошових коштів фондів стосуються всіх громадян України, і тому виявляється їхня зацікавленість в оптимальному функціонуванні системи цільових фондів.
Політика цільових фондів не може бути абсолютно незалежною до податково-бюджетних (фіскальних) заходів. Вагання державного бюджету від його дефіциту до утворення надлишків і назад на довгострокових тимчасових інтервалах впливають на обсяг виробництва, зайнятість населення, рівень прибутків, а, отже, на поповнювання цільових фондів. В свою чергу грошові кошти фондів виконують стабілізуючу роль при різких ваганнях в прибутковій частині державного бюджету, основаної на податкових зборах.
Таким чином, очевидна доцільність і необхідність вивчення та вдосконалення засобів утворення, поповнення і перерозподілу коштів державних цільових фондів України.
Заключение
ВИСНОВКИ

Державні цільові фонди — це сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні центральних та місцевих органів влади. Фонди мають цільове призначення, яке втілюється як у чітко визначених джерелах їх утворення, так і в напрямках можливого використання коштів. Державні цільові фонди є однією з ланок загальнодержавних фінансів, порядок їх формування та витрачання регламентується законодавчими актами.
В сучасних умовах розвитку незалежної України значення державних цільових фондів, поряд із бюджетом, значно зростає. Їх існування є необхідним і доцільним, це пов\'язано із наступним:
1) у органів державної влади і управління, що формують цільові фонди, з\'являються додаткові джерела фінансування своїх потреб понад бюджетні кошти;
2) існування одного централізованого фонду грошових ресурсів недостатнє для задоволення всіх державних потреб;
3) при наявності перевищення доходів над видатками цільових фондів кошти можуть бути використані для покриття бюджетного дефіциту;
4) з\'являється можливість з більшою ефективністю проводити контрольну роботу за цільовим використанням державних коштів.
В Україні найбільшими за абсолютними розмірами, з чітко визначеними джерелами утворення, а також обов\'язковим характером відрахувань є: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України, Державний фонд сприяння зайнятості населення, Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Державний інноваційний фонд.
Проводячи державну політику різні країни приділяють пильнішу увагу проблемам людей похилого віку. Не є в цьому питанні винятком і наша держава. З 1 січня 2004 року в Україні запроваджено реформовану солідарну пенсійну систему та добровільну накопичувальну систему через недержавне пенсійне забезпечення. На відміну від інших країн, де проводилась пенсійна реформа, в Україні за нормами нового пенсійного законодавства було перераховано раніше призначені пенсії. Розмір пенсії конкретній особі визначається диференційовано з урахуванням стажу роботи і заробітку, при цьому знято обмеження пенсії максимальним розміром (обмежується заробіток, з якого сплачуються страхові внески), збережено всі пільги при обчисленні стажу роботи, передбачені раніше діючим законодавством. Середній розмір пенсійних виплат на 01.01.2005 р. по Україні склав 316,20 грн. За аналогічний період 2017 р. цей показник зріс майже в три рази і становив 898,40 грн., а вже в липні 2017 р. – 925,00 грн. Щодо загальної чисельності пенсіонерів, то у 2005 році на 47,2 мільйона осіб припадало 14,1 мільйона пенсіонерів, у 2006 році це співвідношення складало 46,9 до 14 мільйона осіб, у 2008 році - 46,06 до 13,7 мільйона. Тобто загальна тенденція в країні є досить невтішною. Розмір середньої пенсії з солідарної системи щороку збільшується, однак, враховуючи темпи інфляції - 2005 року 10,3%, 2006 року 11,6%, 2007 року 16,6%, 2008 року 22,3%, розмір реальної пенсії підвищується повільніше.
Проаналізувавши дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду України за 2005-2017 рр., необхідно відмітити: 1. Протягом останнього періоду надходження до Пенсійного фонду були збільшенні за рахунок власних коштів, які на складали 68,6 % всіх доходів ПФ, і лише за січень – липень 2017 року вони склали 67,4% всіх доходів ПФ. 2. У видатковій частині бюджету ПФУ за аналогічний період вимальовується така картина: Поступово обсяги видатків Пенсійного фонду стали наближатися до рівня доходів держбюджету. У 2005 році вони становили 73,3% доходів казни, у 2008 році - 75,6%, у 2017 році планується 84,5%. Разом із збільшенням видатків ПФ, рік за роком зростають трансферти для нього з держбюджету. Якщо у 2003 році їх обсяг дорівнював нулю, у 2004 році - 5,9 мільярда гривень, то у 2017 році - 13,1 мільярда гривень.
Підсумовуючи результати проведеного аналізу протягом перехідного періоду слід відмітити, що з кожним роком тенденція до покращення функціонування діючої пенсійної системи набирає все більш позитивних обертів.
Як бачимо, з початку 2005р. значно почали розвиватися недержавні пенсійні фонди, основною діяльністю яких є накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійснення пенсійних виплат. Активи недержавних пенсійних фондів постійно зростають. Зокрема, протягом 2008 року вони збільшилися на 331 мільйон гривень до 612 мільйонів гривень проти 281 мільйона гривень у 2007 році. Хоча загальна тенденція відображає зростання, темп приросту у першому кварталі 2017 року сповільнився. Тобто сталої тенденції збільшення надходжень до НПФ наразі нема. Тому на цьому етапі становлення системи недержавного пенсійного забезпечення Україні необхідно звернути увагу на позитивні сторони функціонування такої системи у зарубіжних країнах. Перш за все, необхідно розширити формування інвестиційного портфелю фонду з метою забезпечення найбільшого інвестиційного прибутку. Враховуючи перспективи на майбутнє, розвиток ринку недержавних пенсійних фондів в Україні має стати одним із стратегічних інвестиційних джерел, спрямованих на підтримку економічного зростання загалом по Україні. Отже, чинна пенсійна система України у правовому, організаційному, економічному та соціальному відношеннях знаходиться на самому початку принципових змін, які необхідно негайно втілювати в життя.
Литература
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Конституція України.
2.Закон України про Державний бюджет України на 2008 рік
3.Закон України \"Про загальнообов\'язкове державне пенсійне страхування\" // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 49-51, ст. 376.
4.Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” N 2240-III від 18 січня 2001 року // Все про бухгалтерський облік, 2001 - №21
5.Закон України \"Про недержавне пенсійне забезпечення\"
6.Постанова КМУ Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов\'язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами - суб\'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування від 21 травня 2017 р. №505
7.Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2017 р. №235 \"Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2017 рік\"
8.Постанова Кабінету Міністрів України \"Про створення Пенсійного фонду України\" від 01.06.94.
9.Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 № 118 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
10.Розпорядження Держфінпослуг від 17.08.2004 № 2080 Про затвердження Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем
11.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В. Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
12.Бланкарт Шарль Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки/ За науковим редагуванням проф. В.М. Федосова. - К.: Либідь,2000.- 654с.
13.Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні. Навч. посіб. Курс лекцій. – К.: Олан, 2005. – 368 с.
14.Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
15.Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2000.
16.Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Прямухіна Н.В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні: Навч. посібник.- К: Центр навчальноъ лытератури, 2004.- 184с.
17.Грушко В. І., Грушко Н. В., Бевзенко О. В., Красота О. В., Лаптєв С. М. Пенсійна система України. — К.: Кондор, 2006. — 334 с.
18.Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2000.
19.Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.
20.Кирієнко Н. Загальнообов\'язкові державні соціальні фонди// Вісник податкової служби України.- 2007.- №1-2.- С.31-36
21.Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. / Херсон: Олді-плюс, 2002. – 352 с.
22.Мазур Т. Державні цільові позабюджетні фонди: поняття, ознаки та правова природа// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №12.- С.36-38
23.Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). Київ: КНЕУ, 2001, 240 с.
24.Опарін В.М., Малько В.І. Бюджетна система: Навч. – метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 204 с.
25.Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
26.Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – К.: НІОС, 2004.
27.Партин Г.О., Тивончук О.І. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 143-149.
28.Пенсійна система України: Навч. посібник/ В.І.Грушко, Н.В.Грушко, О.В.Бевзенко, О.В.Красота; За ред. Грушка В.І.- К: Кондор, 2006.- 336с.
29.Юрій С.І. Бюджетна система України. – К.: НІОС, 2003.
30.Фінанси (теоретичні основи): Підручник/ М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. - 2-ге вид., випр. і допов. - К: МАУП, 2004. - 312 с.
31.Худолій Л.М. Теорія фінансів: Навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003, 167 с.
32.Офіційний сайт Державного комітету статистики України: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html
33.Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики України:
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=80938&cat_id=41296
34.Офіційний сайт Пенсійного фонду України: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=38943
35.http://www.epravda.com.ua/publications/4a890514c93dd/
36.http://www.minfin.gov.ua/control/uk/searcher?&search_param=%F6%B3%EB%FC%EE%E2%B3+%F4%EE%ED%E4%E8&search
Другие работы этого направления
купить диплом в Великом Новгороде