Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   48 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID работы: 2269)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Бухгалтерский учет
Тип работы: Практическая работа
Число страниц: 9
Год защиты: 2013
Язык: Украинский
Задание
На основі таблиці 1 відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них залишки на початок місяця.
Скласти кореспонденцію рахунків з усіх операцій за вересень місяць і записати їх у Журнал реєстрації.
Записати господарські операції на рахунки синтетичного обліку подвійним записом, підрахувати на рахунках обороти за місяць і залишок на кінець місяця.
Визначити суми адміністративних витрат, фактичної собівартості виготовленої продукції, фінансовий результат від реалізації продукції.
Скласти просту Оборотну відомість по синтетичних рахунках.
Скласти бухгалтерський баланс станом на 1 жовтня.
Дані для виконання завдання
Таблиця 1
Залишки за синтетичними рахунками на 1 вересня
№ п/п Код рахунку, субрахунку Назва рахунку, субрахунку Сума в грн
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 10 «Основні засоби за первісною вартістю» 700100 -
2 131 «Знос основних засобів» - 94000
3 201 «Сировина і матеріали» 144600 -
4 23 «Незавершене виробництво» 9000 -
5 26 «Готова продукція» 6000 -
6 30 «Каса» 100 -
7 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 24000 -
8 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» 7500 -
9 39 «Витрати майбутніх періодів» 1200 -
10 40 «Статутний капітал» - 743800
11 42 «Додатковий капітал» - 7500
12 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - 15000
13 65 «Розрахунки за страхуванням» - 3200
14 66 «Розрахунки з оплати праці» - 10000
15 79 «Фінансові результати» - 19000
Разом 892500 892500
Примітка: додатково відкрити рахунки 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», на яких немає початкових залишків, але є обороти за місяць.
Другие работы этого направления
Методика обліку і аналізу власного капіталу підприємства на прикладі публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Методика і організація обліку й контролю витрат на поліпшення та ремонт основних засобів підприємства
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік аудит і контроль в системі управління витратами підприємства
Фінансовий облік основних засобів та їх амортизації на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 4)
Облік витрат виробництва
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
1.Зміст та умови застосування прогнозно-цільового управління 2.Типи символьних моделей (адитивні, кратні, мультиплікативні,змішані)та їх використання у формуванні, підготовці та прийнятті управлінських рішень
Облік розрахунків за податками
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практична Облік оплати праці
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік виробничих запасів на підприємстві
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Облік, аналіз і аудит витрат на підприємстві
Методика і організація обліку та аналізу доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності підприємства (на прикладі підприємства ВАТ завод «Маяк»)
Фінансовий облік поточних зобовязань
Облік субєкта малого підприємництва
Облік товарів
Практична Облік оплати праці
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Облік, аналіз та аудит грошових коштів і розрахункових операцій на прикладі ЗАТ компанії "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Інвентаризація матеріальних цінностей
Організація обліку на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік у сільському господарстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 3
Бухгалтерський облік контрольна
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 2)
Судова бухгалтерська експертиза
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
Облік і аудит дебіторської заборгованості на прикладі Рівненської філії Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Облік реалізації товарів на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз»
Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку. Міжнародні бухгалтерські стандарти
Бухгалтерський облік контрольна
Практичне завдання з бухгалтерського обліку
Контрольная работа по бух. учету
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Методика фінансового обліку поточних фінансових інвестицій
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облікова політика підприємства
https://adulttorrent.org

Узнайте про авторитетный портал , он рассказывает про шторы блэкаут киев.
steroid-pharm.com