Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   48 грн.
ЦЕНА:   115 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID работы: 2269)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Бухгалтерский учет
Тип работы: Практическая работа
Число страниц: 9
Год защиты: 2013
Язык: Украинский
Задание
На основі таблиці 1 відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них залишки на початок місяця.
Скласти кореспонденцію рахунків з усіх операцій за вересень місяць і записати їх у Журнал реєстрації.
Записати господарські операції на рахунки синтетичного обліку подвійним записом, підрахувати на рахунках обороти за місяць і залишок на кінець місяця.
Визначити суми адміністративних витрат, фактичної собівартості виготовленої продукції, фінансовий результат від реалізації продукції.
Скласти просту Оборотну відомість по синтетичних рахунках.
Скласти бухгалтерський баланс станом на 1 жовтня.
Дані для виконання завдання
Таблиця 1
Залишки за синтетичними рахунками на 1 вересня
№ п/п Код рахунку, субрахунку Назва рахунку, субрахунку Сума в грн
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 10 «Основні засоби за первісною вартістю» 700100 -
2 131 «Знос основних засобів» - 94000
3 201 «Сировина і матеріали» 144600 -
4 23 «Незавершене виробництво» 9000 -
5 26 «Готова продукція» 6000 -
6 30 «Каса» 100 -
7 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 24000 -
8 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» 7500 -
9 39 «Витрати майбутніх періодів» 1200 -
10 40 «Статутний капітал» - 743800
11 42 «Додатковий капітал» - 7500
12 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - 15000
13 65 «Розрахунки за страхуванням» - 3200
14 66 «Розрахунки з оплати праці» - 10000
15 79 «Фінансові результати» - 19000
Разом 892500 892500
Примітка: додатково відкрити рахунки 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», на яких немає початкових залишків, але є обороти за місяць.
Другие работы этого направления
Облік, аналіз і аудит витрат на підприємстві
Облік субєкта малого підприємництва
Учет расчетов с подотчетными лицами на примере ЗАО Мираж
Облік готової продукції та товарів на прикладі ФГ "Калина"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік і звітність в оподаткуванні 5 завдань
Контрольна робота з дисципліни "Облік на малих підприємствах"
Облік грошових коштів та розрахункових операцій на прикладі АТ «Сітронікс Інформаційні технології України»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 2)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Зміст, задачі бух. обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку в Національній Філармонії України
Контрольна бухоблік підприєсмства харчової промисловості
Бухгалтерський облік власного капіталу на прикладі ПАТ "Жашківський маслозавод"
Облік розрахунків з покупцями та замовниками на прикладі Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Облік розрахунків за податками
Практичні завдання до комплексного екзамену за спеціальністю Облік і аудит
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА
Особливості обліку в суміжних галузях
Облік податку з доходів фізичних осіб
Облік коштів цільового фінансування на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
"Отчет о движении денежных средств:порядок подготовки, информационно-аналитическое значение"
Облік праці та заробітної плати
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бух. облік на малих підприємствах
Облік виробничих запасів на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік у банках задача
Фінансовий облік зобов'язань
Контрольна робота з дисципліни "Бухглтерський облік" (Варіант 1)
Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством (на прикладі Броварського деревообробного комбінату «Меркс»)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 3
Облік розраунків з бюджетом за податком на додану вартість
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» (Варіант 4)
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
Облік товарів
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Бухгалтерський облік і аналіз основних засобів і джерел їх формування.
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 6)
Методика і організація обліку й контролю витрат на поліпшення та ремонт основних засобів підприємства
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік" на прикладі "ТзОВ "Пакко холдинг"
Інформаційні системи і технології в обліку
Облік, оцінка та аналіз витрат дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Облік, аналіз та аудит фінансових витрат на ПрАТ "Ковельські ковбаси" (підприємство харчової промисловості)
https://adulttorrent.org

Узнайте про авторитетный портал , он рассказывает про шторы блэкаут киев.
steroid-pharm.com