Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   64 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Задачі з дисципліни "Статистика"   (ID работы: 2270)

Направление: Статистика
Предмет: Статистика
Тип работы: Задача
Число страниц: 21
Год защиты: 2013
Язык: Украинский
Задание
ЗАВДАННЯ 1
За статистичними даними офіційних джерел інформації за певною ознакою (показником) сформувати якісно однорідну сукупність не менше, ніж з 50 елементів:
1) провести групування сукупності елементів за обраною ознакою, утворивши 5 груп з рівними интервалами (перший й останній інтервали зробити відкритими). Групування подати в табличному та графічному вигляді.
2) на основі побудованого групування визначити характеристики центру розподілу (середнє значення, моду, медіану), а також характеристики варіації (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнти варіації, коефіцієнт асиметрії, ексцес).
3) надати інтерпретацію всім обчисленим статистичним характеристикам.
4) зробити висновок щодо типовості середньої величини та статистичної однорідності сформованої сукупності.

ЗАВДАННЯ 2
За даними офіційних джерел інформації побудувати два ряди динаміки (таблично і графічно) для двох показників (ознак), що характеризують певні економічні явища за 5 років. Ці два ряди динаміки повинні характеризувати розвиток одного об’єкта (підприємства, організації, галузі тощо).
Для побудованих рядів динаміки:
1) обчислити ланцюгові та базисні статистичні характеристики: абсолютний приріст, індекс і темп росту, індекс і темп приросту, абсолютне значення одного проценту приросту; перевірити взаємозв'язок ланцюгових і базисних характеристик ряду динаміки;
2) обчислити середні рівні, середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп росту і середньорічний темп приросту;
3) привести ці два ряди динаміки до однієї основи, зробити порівняльний аналіз їх розвитку. Результати аналізу подати в табличному та графічному вигляді;
4) надати інтерпретацію всім обчисленим статистичним характеристикам;
5) зробити висновоки.

ЗАВДАННЯ 3
Для одного з побудованих ряду динаміки (дані завдання 2):
1) відобразити рівні ряду графічно, зробити висновки щодо основної тенденції розвитку(тренду) явища за обраним показником;
2) описати тенденцію змін показника у часі за допомогою рівняння тренду. Визначити параметри рівняння, надати їм економічну інтерпретацію;
3) зробити прогнозні розрахунки розвитку явища на наступні два роки. Визначити довірчі межі прогнозних значень;
4) відобразити основну тенденцию розвитку (тренд) явища графічно. Показати на графіку довірчі межі для прогнозних значень;
5) надати інтерпретацію всім обчисленим характеристикам
6) зробити висновоки.

ЗАВДАННЯ 4 (аудиторно)
Для 20 однорідних підприємств визначити показник, що характеризує результат їхньої діяльності, обгрунтовно обрати два домінуючих (найбільш впливових на результат) чинника й побудувати двофакторне регресійне рівняння за яким:
1) обчислити параметри регресії;
2) коефіцієнти кореляції;
3) коефіцієнти еластичності;
4) часткові коефіцієнти детермінації;
5) відносну помилку апроксимації;
6) перевірити істотність зв’язку;
7) надати інтерпретацію всім обчисленим характеристикам
8) зробити висновоки.
Другие работы этого направления
Задачі зі статистики
Статистика соціальних послуг
Задачі з дисципліни "Статистика фінансів"
Статистика курсова+завдання
Контрольна робота з дисципліни "Статистика" (Варіант 5)
Динаміка та взаємозв’язки основних статичних показників сільськогосподарського виробництва
Статистичне вивчення продуктивності та оплати праці в переробній галузі виробництва
Статистика продукції будівництва
Контрольна статистика
Статистика контрольна робота
Галузі правової статистики
Задачі зі статистики
Контрольна робота з дисципліни "Статистика" Варіант 5
Контрольна робота з дисципліни "Статистика" (Варіант 16)
Статистична звітність
2 і 3 розділ. Статистичне вивчення урожайності зернових
Статистика тести і задачі
Поняття про статистичні формуляри
Контрольна з статистики
Статистика контрольна
Задача із статистики
Задача із статистики
Контрольна робота з дисципліни "Статистика" (Варіант 2)
Курсова робота з дисципліни "Статистика"
Задачі зі статистики
Статистика задача
Задача із статистики
Статистика виробництва продовольчих товарів
Задачі з дисципліни "Статистика"
Статистика
Задачі з дисципліни "Статистика"
Задача звітність підприємства
Контрольна робота зі статистики
Статистична звітність
Задачі з статистики
Контрольна з статистики
Задача із статистики
Статистика роздрібної торгівлі України
Взаємозв’язок і залежність урожайності зернових культур, від кількості внесених органічних добрив і якості грунтів
Задачі з дисципліни "Статистика"
Контрольна робота з дисципліни "Статистика" (Варіант 4)
www.gepatite.com

1cs.com.ua