Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID работы: 2353)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Бухгалтерский учет
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 34
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Задание
На основі інформації про початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця ( таблиця 2). Вихідної інформації для нарахування заробітної плати за звітний місяць (таблиця 3) та початкових даних для складання журналу реєстрації господарських операцій:
1) Скласти баланс на початок місяця.
2) Нарахувати заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обовязкових платежів, базою обчислення яких є сума коштів, яку спрямовано на оплату праці, а також утримань із заробітної плати, які передбачені чинним законодавством України.
Зазначимо, що А.В. Ткаченко прийнято на роботу в поточному місяці. Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у О.І. Іванченка становить 118грн., у Л.С. Лучка – 115грн., страховий стаж у обох працівників більше 8 років.
Результати розрахунків оформити у розрахунково-платіжній відомості (зведеній) (ф.№П-7), затвердженій наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008року №489.
Для нарахування комунального податку розрахувати середньоспискову чисельність працівників згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від07.07.95р. №171 (z0287-95).
3) Скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі початкових відомостей та результатами виконання попереднього пункту завдання. Визначення необхідних показників (сум) слід оформити додатковими розрахунками та поясненнями (довідками), які додаються до журналу.
4) На підставі інформації про залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця, а також даних з журналу реєстрації господарських операцій, обгрунтованих необхідними розрахунками та поясненнями, слід відкрити реєстри бухгалтерського обліку (Т-рахунки, журнали, відомості або реєстрии автоматизованої форми обліку) записати до них операції, проведені за місяць, підрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків визначити кінцеві залишки (сальдо). Записи по рахунках необхідно провести із обовязковим зазначенням номера операції, за яким вона відображена в журналі реєстрації господарських операцій.
5) Використовуючи оформленні облікові регістри слід скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам (оборотний баланс).
6) Використовуючи дані оборотного балансу, потрібно скласти сальдовий баланс (ф№1) на кінець звітного місяця. За рахунками, які не закриваються кожного місяця, слід виконати трансформаційні записи щодо їх закриття.
Перед складанням балансу необхідно ознайомитися з вимоггами П(с)БО 2 «Баланс». При цьому слід звернути увагу, що всі показники в балансі підприємств, що не є субєктами малого бізнесу, зазначаються в тисячах гривень у цілих числах (без десяткових знаків після коми).
Содержание
Вступ
Теоретична частина
Розділ 1 Облік продажу (реалізації) готової продукції, товарів, наданих послуг
1.1.Загальні положення обліку реалізації продукції
1.2.Облік продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг)
1.3. Особливості визнання різних видів доходу від продажу (реалізації) продукції, товарів, послуг
Розділ 2 Методика визначення та облік фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2.1.Визначення та облік чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2.2. Методика визначення та обліку валового прибутку
2.3. Методика визначення та облік чистого прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Другие работы этого направления
Бух. облік на малих підприємствах
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік нематеріальних активів на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Задача Облік на малих підприємствах
Теоретичні основи бухгалтерського обліку
Контрольна бухоблік підприєсмства харчової промисловості
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Контрольна робота з дисципліни "Облік на малих підприємствах"
Методика фінансового обліку поточних фінансових інвестицій
Облік, оцінка та аналіз витрат дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік коштів цільового фінансування на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
Облік товарів
Фінансова діяльність суб"єктів господарювання
Інвентаризація матеріальних цінностей
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 2)
Організація та методика обліку зобовязань підприємства, організації, установи на прикладі ТзОВ фірма «Інфоком»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 6
Консолідація фінансової звітності
Бухгалтерський облік
Облік і аналіз (аудит) розрахунків з дебіторами та кредиторами на прикладі бази дослідження ТОВ ДОРСС
Шпорки основи бухгалтерського обліку
Задача з бухгалтерського обліку
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 22)
Облік і контроль основних засобів на прикладі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 6)
Практичні завдання до комплексного екзамену за спеціальністю Облік і аудит
Облік і аудит виплат працівникам на прикладі бази дослідження ТзОВ ВТП «Агропереробка»
Фінансовий облік основних засобів та їх амортизації на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Завдання з дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту"
Облік праці та заробітної плати
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Облік розрахункових операцій
Облік розрахунків з підзвітними особами на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Продагроінвест»
Облік грошових коштів та розрахункових операцій на прикладі АТ «Сітронікс Інформаційні технології України»
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Особливості обліку в суміжних галузях
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Задача бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік кредитних операцій на підприємстві
Облік касових операцій та операцій по рахунках в банках