Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   366 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID работы: 2353)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Бухгалтерский учет
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 34
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Задание
На основі інформації про початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця ( таблиця 2). Вихідної інформації для нарахування заробітної плати за звітний місяць (таблиця 3) та початкових даних для складання журналу реєстрації господарських операцій:
1) Скласти баланс на початок місяця.
2) Нарахувати заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обовязкових платежів, базою обчислення яких є сума коштів, яку спрямовано на оплату праці, а також утримань із заробітної плати, які передбачені чинним законодавством України.
Зазначимо, що А.В. Ткаченко прийнято на роботу в поточному місяці. Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у О.І. Іванченка становить 118грн., у Л.С. Лучка – 115грн., страховий стаж у обох працівників більше 8 років.
Результати розрахунків оформити у розрахунково-платіжній відомості (зведеній) (ф.№П-7), затвердженій наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008року №489.
Для нарахування комунального податку розрахувати середньоспискову чисельність працівників згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від07.07.95р. №171 (z0287-95).
3) Скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі початкових відомостей та результатами виконання попереднього пункту завдання. Визначення необхідних показників (сум) слід оформити додатковими розрахунками та поясненнями (довідками), які додаються до журналу.
4) На підставі інформації про залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця, а також даних з журналу реєстрації господарських операцій, обгрунтованих необхідними розрахунками та поясненнями, слід відкрити реєстри бухгалтерського обліку (Т-рахунки, журнали, відомості або реєстрии автоматизованої форми обліку) записати до них операції, проведені за місяць, підрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків визначити кінцеві залишки (сальдо). Записи по рахунках необхідно провести із обовязковим зазначенням номера операції, за яким вона відображена в журналі реєстрації господарських операцій.
5) Використовуючи оформленні облікові регістри слід скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам (оборотний баланс).
6) Використовуючи дані оборотного балансу, потрібно скласти сальдовий баланс (ф№1) на кінець звітного місяця. За рахунками, які не закриваються кожного місяця, слід виконати трансформаційні записи щодо їх закриття.
Перед складанням балансу необхідно ознайомитися з вимоггами П(с)БО 2 «Баланс». При цьому слід звернути увагу, що всі показники в балансі підприємств, що не є субєктами малого бізнесу, зазначаються в тисячах гривень у цілих числах (без десяткових знаків після коми).
Содержание
Вступ
Теоретична частина
Розділ 1 Облік продажу (реалізації) готової продукції, товарів, наданих послуг
1.1.Загальні положення обліку реалізації продукції
1.2.Облік продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг)
1.3. Особливості визнання різних видів доходу від продажу (реалізації) продукції, товарів, послуг
Розділ 2 Методика визначення та облік фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2.1.Визначення та облік чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2.2. Методика визначення та обліку валового прибутку
2.3. Методика визначення та облік чистого прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності
Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Другие работы этого направления
Задача з дисципліни Бухгалтерський облік"
Облік в галузях народного господарства
Облік і аудит страхових внесків
Облік дебіторської заборгованості
Облік субєкта малого підприємництва
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 6)
Контрольна робота з дисципліни "Бухглтерський облік" (Варіант 1)
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
Бухгалтерський облік контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Практична Облік оплати праці
Облік у зарубіжних країнах
Облік, оцінка та аналіз витрат дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством (на прикладі Броварського деревообробного комбінату «Меркс»)
Задача з бухгалтерського обліку
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Облік процесу реалізації робіт (послуг) підприємства
Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Облік виробничих запасів підприємства (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)
Облік розрахунків за податками
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з бухгалтерського обліку
Складові форми бухгалтерського обліку
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Сукупні аудиторські послуги
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Сучасний стан та перспективи вдосконалення обліку доходів і втрат від участі в капіталі
Облікова політика підприємства
Облік, аналіз і аудит витрат на підприємстві
Виробничий облік та його впровадження на підприємстві
Задача бухгалтерський облік
Облік товарів
Бухгалтерський облік контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 4)
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку. Міжнародні бухгалтерські стандарти
Контрольна робота Бухгалтерський облік
Облік власного капіталу
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з бухгалтерського обліку
Шпорки основи бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік
Шпори з бух. обліку