Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   56 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"   (ID работы: 2417)

Направление: Менеджмент
Предмет: Менеджмент
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 17
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Задание
Завдання №23
Розрахувати показники динаміки чистого прибутку готельного комплексу за два роки, проаналізувати ефективність використання основних видів ресурсів за даними таблиці:


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ №23
1.Вкажіть джерело утворення доходу від реалізації основних і додаткових послуг готельних комплексів:
1.дивіденди від пайової часті у створеннні майна готельного комплексу
2.оптово-відпускна ціна за товари
3.торговельна надбавка

2. До складу оборотних коштів готелю не включаються:
1.грошові кошти в національній та іноземній валюті
2.товарні запаси
3.вартість готельного знаку (відноситься до необоротних активів)

3.До групи доходів від позареалізаційних операцій не відносяться доходи:
1.від проценту по депозитних вкладах
2.від володіння корпоративними правами
3.від реалізації продукції в підрозділі громадського харчування

4.Як змінюються умовно-постійні загальні витрати готелю при збільшенні обсягів діяльності за інших рівних умов?
1.залишаються незмінними
2.зменшуються
3.збільшуються
Умовно-постійні загальні витрати при зростанні обсягів реалізації залишаються незмінними (умовно), але в розрахунку на одиницю реалізації їх складова становитиметься меншою із зростанням обсягу реалізаці.

5.В експлуатаційну собівартість послуг розміщення не включають:
1.відрахування на соціальний розвиток колективу
2.фонд оплати праці працівників служби прийому та розміщення
3.абонентну плату за телефон та радіо

6.Яким чином застосування прискореної амортизації основних фондів впливає на розмір прибутку готелю, що оподатковується :
1.збільшує
2.зменшує
3.не впливає
Не впливає, тому що для потреб оподаткування підприємства застосовують податковий метод розрахунку сум амортизаційних відрахувань.

7.Економічний прибуток готелю відрізняється від бухгалтерського на величину:
1.прибутку від іншої операційної діяльності
2.умовно-постійних витрат
3. неявних альтернативних витрат.

8. Розмір діючої ставки податку на додану вартість, який застосовується при визначенні сум податків з вартості послуг, дорівнює:
1. 28%
2.20%
3.16,67

9. Розмір амортизаційних відрахувань готелю залежить від:
1.норм амортизації та суми чистого прибутку
2.норм амортизації та суми валового прибутку
3.норм амортизації та середньорічної вартості основних фондів
4.норм амортизації та балансової вартості основних фондів на кінець періоду

10. Вкажіть джерело відшкодування податкових платежів за користування водою понад встановлений ліміт:
1.прибуток,що залишається в розпорядженні підприємства
2.ціна послуг
3.собівартість послуг
Содержание
Теоретична частина
1.Джерела формування матеріальних ресурсів в підприємстві. Економічна сутність, класифікація і показники вимірювання матеріальних запасів. (№23)
2. Сутність та принципи матеріального стимулювання в підприємствах готельно-ресторанного господарства. (№52)
Практична частина
Завдання №23
Тестові завдання №23
Список використаної літераури
Другие работы этого направления
Сутність та природа організаційного розвитку
Японська система менеджменту
Аналіз процесу розвитку організаційних структур підприємств
Управління фінансовими ресурсами СГП
Публічне управління в контексті інституціональної теорії
Менеджмент контрольна
Отчет о практике в юридическом отделе ООО «Присяжне»
Сучасна організація як керована система
Управління змінами на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Менеджмент контрольна
Ділове спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Менеджмент (Варіант 14)
Порівняння японської та американської моделей управління
Лізингові операції в комерційній діяльності
Сучасні теорії менеджменту та їх характеристика
Основные проблемы деятельности совета директорова
Бюджетний менеджмент
Процес управління та його основні стадії
Технологія управління
Проблеми процесу підготовки управлінських рішень та шляхи їх вирішення
практичне завдання
Людський фактор
Концепція мотивації через потреби, огляд практичного застосування
Подіуми для працівників
Основные направления деятельности совета директоров
Управління збутовою діяльністю на підприємстві
Основные проблемы в деятельности директора
Відповіді на питання з дисципліни "Менеджмент"
Повноваження, їх види та процес делегування. Запорука ефективного розвитку підприємства
Японська система менеджменту
Прийняття рішень в процесі виконання функцій управління організацію
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Стратегічні групи конкурентів
Класична модель управління рішень
1. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні 2. Митна вартість товару, методи її визначення
Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)
Праця менеджера
Конфлікти та стреси
Контрольна з менеджменту
Контрольна робота з менеджменту
Створення іміджу товару та його позиціювання
Теоретичні основи і психологія розробки управлінських рішень
Роль менеджменту в кар’єрі та житті
Менеджмент контрольна
Основные концепции современных теорий управления
www.adulttorrent.org/details/maragon_quest_ver_1_1

topobzor.info/xiaomi-mi6/

h-school.kiev.ua