Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   56 грн.
ЦЕНА:   134 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"   (ID работы: 2417)

Направление: Менеджмент
Предмет: Менеджмент
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 17
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Задание
Завдання №23
Розрахувати показники динаміки чистого прибутку готельного комплексу за два роки, проаналізувати ефективність використання основних видів ресурсів за даними таблиці:


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ №23
1.Вкажіть джерело утворення доходу від реалізації основних і додаткових послуг готельних комплексів:
1.дивіденди від пайової часті у створеннні майна готельного комплексу
2.оптово-відпускна ціна за товари
3.торговельна надбавка

2. До складу оборотних коштів готелю не включаються:
1.грошові кошти в національній та іноземній валюті
2.товарні запаси
3.вартість готельного знаку (відноситься до необоротних активів)

3.До групи доходів від позареалізаційних операцій не відносяться доходи:
1.від проценту по депозитних вкладах
2.від володіння корпоративними правами
3.від реалізації продукції в підрозділі громадського харчування

4.Як змінюються умовно-постійні загальні витрати готелю при збільшенні обсягів діяльності за інших рівних умов?
1.залишаються незмінними
2.зменшуються
3.збільшуються
Умовно-постійні загальні витрати при зростанні обсягів реалізації залишаються незмінними (умовно), але в розрахунку на одиницю реалізації їх складова становитиметься меншою із зростанням обсягу реалізаці.

5.В експлуатаційну собівартість послуг розміщення не включають:
1.відрахування на соціальний розвиток колективу
2.фонд оплати праці працівників служби прийому та розміщення
3.абонентну плату за телефон та радіо

6.Яким чином застосування прискореної амортизації основних фондів впливає на розмір прибутку готелю, що оподатковується :
1.збільшує
2.зменшує
3.не впливає
Не впливає, тому що для потреб оподаткування підприємства застосовують податковий метод розрахунку сум амортизаційних відрахувань.

7.Економічний прибуток готелю відрізняється від бухгалтерського на величину:
1.прибутку від іншої операційної діяльності
2.умовно-постійних витрат
3. неявних альтернативних витрат.

8. Розмір діючої ставки податку на додану вартість, який застосовується при визначенні сум податків з вартості послуг, дорівнює:
1. 28%
2.20%
3.16,67

9. Розмір амортизаційних відрахувань готелю залежить від:
1.норм амортизації та суми чистого прибутку
2.норм амортизації та суми валового прибутку
3.норм амортизації та середньорічної вартості основних фондів
4.норм амортизації та балансової вартості основних фондів на кінець періоду

10. Вкажіть джерело відшкодування податкових платежів за користування водою понад встановлений ліміт:
1.прибуток,що залишається в розпорядженні підприємства
2.ціна послуг
3.собівартість послуг
Содержание
Теоретична частина
1.Джерела формування матеріальних ресурсів в підприємстві. Економічна сутність, класифікація і показники вимірювання матеріальних запасів. (№23)
2. Сутність та принципи матеріального стимулювання в підприємствах готельно-ресторанного господарства. (№52)
Практична частина
Завдання №23
Тестові завдання №23
Список використаної літераури
Другие работы этого направления
Повноваження, їх види та процес делегування. Запорука ефективного розвитку підприємства
Прийняття рішень в процесі виконання функцій управління організацію
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Людський фактор
Проблеми процесу підготовки управлінських рішень та шляхи їх вирішення
Основные проблемы деятельности совета директорова
Менеджмент контрольна
Отчет о практике в юридическом отделе ООО «Присяжне»
Відповіді на питання з дисципліни "Менеджмент"
Роль менеджменту в кар’єрі та житті
Концепція мотивації через потреби, огляд практичного застосування
Сутність та природа організаційного розвитку
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Праця менеджера
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Контрольна з менеджменту
Технологія управління
Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)
Управління фінансовими ресурсами СГП
Стратегічні групи конкурентів
1. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні 2. Митна вартість товару, методи її визначення
Японська система менеджменту
Конфлікти та стреси
Сучасні теорії менеджменту та їх характеристика
Контрольна робота з менеджменту
Управління змінами на підприємстві
Аналіз процесу розвитку організаційних структур підприємств
Ділове спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
Менеджмент (Варіант 14)
Процес управління та його основні стадії
Бюджетний менеджмент
Порівняння японської та американської моделей управління
Подіуми для працівників
Японська система менеджменту
Публічне управління в контексті інституціональної теорії
Основные проблемы в деятельности директора
Класична модель управління рішень
Основные концепции современных теорий управления
Теоретичні основи і психологія розробки управлінських рішень
Лізингові операції в комерційній діяльності
Створення іміджу товару та його позиціювання
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Менеджмент контрольна
практичне завдання
Основные направления деятельности совета директоров
Менеджмент контрольна
Управління збутовою діяльністю на підприємстві
Сучасна організація як керована система
www.adulttorrent.org/details/maragon_quest_ver_1_1

topobzor.info/xiaomi-mi6/

h-school.kiev.ua