Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   56 грн.
ЦЕНА:   128 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"   (ID работы: 2417)

Направление: Менеджмент
Предмет: Менеджмент
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 17
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Задание
Завдання №23
Розрахувати показники динаміки чистого прибутку готельного комплексу за два роки, проаналізувати ефективність використання основних видів ресурсів за даними таблиці:


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ №23
1.Вкажіть джерело утворення доходу від реалізації основних і додаткових послуг готельних комплексів:
1.дивіденди від пайової часті у створеннні майна готельного комплексу
2.оптово-відпускна ціна за товари
3.торговельна надбавка

2. До складу оборотних коштів готелю не включаються:
1.грошові кошти в національній та іноземній валюті
2.товарні запаси
3.вартість готельного знаку (відноситься до необоротних активів)

3.До групи доходів від позареалізаційних операцій не відносяться доходи:
1.від проценту по депозитних вкладах
2.від володіння корпоративними правами
3.від реалізації продукції в підрозділі громадського харчування

4.Як змінюються умовно-постійні загальні витрати готелю при збільшенні обсягів діяльності за інших рівних умов?
1.залишаються незмінними
2.зменшуються
3.збільшуються
Умовно-постійні загальні витрати при зростанні обсягів реалізації залишаються незмінними (умовно), але в розрахунку на одиницю реалізації їх складова становитиметься меншою із зростанням обсягу реалізаці.

5.В експлуатаційну собівартість послуг розміщення не включають:
1.відрахування на соціальний розвиток колективу
2.фонд оплати праці працівників служби прийому та розміщення
3.абонентну плату за телефон та радіо

6.Яким чином застосування прискореної амортизації основних фондів впливає на розмір прибутку готелю, що оподатковується :
1.збільшує
2.зменшує
3.не впливає
Не впливає, тому що для потреб оподаткування підприємства застосовують податковий метод розрахунку сум амортизаційних відрахувань.

7.Економічний прибуток готелю відрізняється від бухгалтерського на величину:
1.прибутку від іншої операційної діяльності
2.умовно-постійних витрат
3. неявних альтернативних витрат.

8. Розмір діючої ставки податку на додану вартість, який застосовується при визначенні сум податків з вартості послуг, дорівнює:
1. 28%
2.20%
3.16,67

9. Розмір амортизаційних відрахувань готелю залежить від:
1.норм амортизації та суми чистого прибутку
2.норм амортизації та суми валового прибутку
3.норм амортизації та середньорічної вартості основних фондів
4.норм амортизації та балансової вартості основних фондів на кінець періоду

10. Вкажіть джерело відшкодування податкових платежів за користування водою понад встановлений ліміт:
1.прибуток,що залишається в розпорядженні підприємства
2.ціна послуг
3.собівартість послуг
Содержание
Теоретична частина
1.Джерела формування матеріальних ресурсів в підприємстві. Економічна сутність, класифікація і показники вимірювання матеріальних запасів. (№23)
2. Сутність та принципи матеріального стимулювання в підприємствах готельно-ресторанного господарства. (№52)
Практична частина
Завдання №23
Тестові завдання №23
Список використаної літераури
Другие работы этого направления
Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)
Концепція мотивації через потреби, огляд практичного застосування
Отчет о практике в юридическом отделе ООО «Присяжне»
Управління змінами на підприємстві
Порівняння японської та американської моделей управління
Менеджмент (Варіант 14)
Проблеми процесу підготовки управлінських рішень та шляхи їх вирішення
Відповіді на питання з дисципліни "Менеджмент"
Менеджмент контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Японська система менеджменту
Менеджмент контрольна
Менеджмент контрольна
Основные проблемы в деятельности директора
Прийняття рішень в процесі виконання функцій управління організацію
Сучасні теорії менеджменту та їх характеристика
Лізингові операції в комерційній діяльності
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Стратегічні групи конкурентів
1. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні 2. Митна вартість товару, методи її визначення
Класична модель управління рішень
Сутність та природа організаційного розвитку
Повноваження, їх види та процес делегування. Запорука ефективного розвитку підприємства
Основные проблемы деятельности совета директорова
Людський фактор
Сучасна організація як керована система
Створення іміджу товару та його позиціювання
Технологія управління
Подіуми для працівників
Японська система менеджменту
Роль менеджменту в кар’єрі та житті
Управління фінансовими ресурсами СГП
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Контрольна з менеджменту
Бюджетний менеджмент
Основные концепции современных теорий управления
практичне завдання
Праця менеджера
Процес управління та його основні стадії
Теоретичні основи і психологія розробки управлінських рішень
Контрольна робота з менеджменту
Управління збутовою діяльністю на підприємстві
Аналіз процесу розвитку організаційних структур підприємств
Ділове спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
Основные направления деятельности совета директоров
Конфлікти та стреси
Публічне управління в контексті інституціональної теорії
www.adulttorrent.org/details/maragon_quest_ver_1_1

topobzor.info/xiaomi-mi6/

h-school.kiev.ua