Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   15 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Основні індикатори макроекономічного розвитку України в міжнародному порівнянні   (ID работы: 256)

Направление: Экономика общая
Предмет: Макроэкономика
Тип работы: Реферат
Число страниц: 12
Год защиты: 2008
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Теоретична частина
2. Практична частина
Висновок
Література
Введение
Політична, соціальна та військова доля країн значною мірою залежить від економічного розвитку, і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ніж її макроекономічний розвиток. Такі країни як Японія, що розвинулися стрімко, завойовуючи зовнішні ринки для своїх товарів, пишаються своєю зростаючою політичною силою та високим життєвим рівнем.
На противагу їм існують країни, що перебувають у стані глибокої стагнації і терплять від галопуючої інфляції, значних торговельних дефіцитів та високого зовнішнього боргу. Життєвий рівень країни значною мірою залежить від її макроекономічної політики.
Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних взаємозумовлених показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру суспільного продукту.
Заключение
Після проведеного дослідження по темі роботи можна зробити наступні висновки: 1. В якості узагальнюючих показників результатів функціонування національної економіки за певний період застосовують наступні агрегати: – валовий внутрішній продукт (ВВП); – валовий національний продукт (ВНП); – чистий національний продукт (ЧНП); – національний доход. 2. Система національних рахунків – це система взаємопов'язаних показників і класифікацій, які використовуються для описування та аналізу найзагальніших результатів і аспектів економічного процесу на макрорівні. СНР сформульована в категоріях і термінах ринкової економіки, її концепції та визначення передбачають, що економіка, описана за її допомогою, функціонує на основі дії ринкових механізмів та інститутів. СНР містить інформацію про: – всі господарські суб'єкти, які беруть участь в економічному процесі: юридичні особи та домогосподарства; – всі
Литература
1. Актуальні аспекти механізму модернізації економіки України: Зб. наук. праць / За ред. В.І. Кононенко; Ін-т економіки. НАН України. - К., 2003. - 146 с.
2. Андрусенко Г.О. Економічна теорія: макроекономіка: Навч. посібник. - Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ "Магістр", 2003. - 276 с.
3. Гавриш В.П. Макроекономіка. Основі моделі та залежності: Навч. посіб. - Хмельниц.: ХДУ, 2003. - 237 с.
4. Гребельник О. Соціально-економічний стан України // Політичний календар: інформаційно-аналітичний огляд. - К., 2002. - Спецвипуск. - С. 56-70
5. Задоя А.А. Макроэкономика: Учеб. / А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. - Д.: Изд-во ДУЭП, 2003. - 236 с.
6. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 239 с.
7. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників. Вип. 10 (66). Жовтень. - К.: ЕКМО, 2005. - 99 с.
8. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників. Вип.1 (81). Січень. - К.: ЕКМО, 2007. - 96 с.
9. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с.
10. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. - К.: ООО "Геопринт", 2005. – 200 с.
Другие работы этого направления
Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка" (Варіант 4)
Основні методи антиінфляційної політики держави
Інфляція
Суть інфляції та ї види
Структура та динаміка споживчого ринку як показники рівня життя населення
Інноваційна модель
Економіка Польщі
Соціально-економічні наслідки інфляції
Вплив міжнародних фінансових організацій на подолання дефіцитів національних бюджетів країн що перебувають у кризі
Суть і основні категорії макроекономіки
Макроекономічна нестабільність
Особливості поєднання грошової та фіскальної політики в Україні
Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги
Макроекономіка як наука
Основні напрями фіскальної політики урядів в умовах фінансової кризи
Рівень грошових доходів населення та система його соціального захисту
Гіпермаркети, особливості та перспективи розвитку в Україні
www.adulttorrent.org/search/Ane Yome Quartet

Был найден мной важный веб портал про направление Ботокс ресниц Киев http://make-up.kiev.ua