Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   45 грн.
ЦЕНА:   103 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Правовий статус аграрних підприємств   (ID работы: 2838)

Направление: Право
Предмет: Аграрное право
Тип работы: Реферат
Число страниц: 15
Год защиты: 2010
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств
2. Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств
3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю
Висновок
Список використаної літератури
Введение
Правовий статус господарських товариств в агропромисловому комплексі визначається відповідними нормами ЦК і ГК України, а також Законом України «Про господарські товариства».
Згідно зі ст. 79 ГК України господарськими товариствами є підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їхнього майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених ГК України, господарське товариство може діяти у складі одного учасника.
До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб’єкти господарювання (господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України тощо), споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів
Заключение
Виробників сільськогосподарської продукції, як правило, законодавство називає «підприємствами» і «підприємцями». В умовах ринкової економіки вони можуть бути засновані на будь-якій формі власності і самостійно вибирати організаційно-правову форму (Закони України «Про власність», «Про підприємства в Україні»). При цьому аграрному підприємству (підприємцю) притаманні такі основі риси і принципи діяльності:
- основним предметом їх діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції; усі інші види сільськогосподарської діяльності (в тому числі переробки і реалізації продукції) мають допоміжний характер;
— основним засобом виробництва є, передусім, земля, а також інші природні ресурси.
Виробництво сільскогосподарської продукції (крім тваринництва) має сезонний характер. З урахуванням цих та інших ознак можна дати таке його визначення.
Аграрне підприємство — це суб'єкт аграрних правовідносин, що самостійно володіє і розпоряджається відособленим майном, у комплексі якого основним засобом виробництва є природне тіло — земля, що використовується ним для виробництва сільськогосподарської продукції (предмета його діяльності), а також
Литература
1. Аграрне право України Підручних для студентів юридичних спеціальностей виших закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.
2. Аграрное земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. Учебное пособие. / Под редакцией докт. юрид. наук профессора Погребного А.А. и. канд. юрид. наук доцента Каракаша И.И.— X.: ООО «Одиссей» 2000.— 350 с.
3. Екологічне право (повний академічний курс) / За ред. В.і. Андрейцева. - К. 2001 413 с.
4. Запорожец А. М. Аграрное право. — Харьков: Фирма «Кон-сум» 1997. — 109 с.
5. Малишко М. І. Основи екологічного права України: Навч. посібник. — К.: МАУП 1999. - 146 с.
6. Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах // Підприємництво господарство і право. - 2001. - №7.
7. Сторожев М. Малишко М. Актуальні проблеми аграрного права України // Право України. - 2001. - №4. – С. 130.
8. Чирва Ю. Екологічне право України. Навч. посіб. - К. 2000 168 с.
9. Юридичний довідник керівника сільськогосподарського підприємства /За ред. В.З. Янчука.-К. 2005.
10. Янчук В.З. Аграрне право України. - К.: Юрінком Інтер. 2000 – 681 с.
Другие работы этого направления
Договор аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения
Предмет і система аграрного права
Поняття субєктів аграрного права
Контрольна аграрне право
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДСОБНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРОМИСЛІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Особливості правового регулювання сг робочої сили
Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції
Співвідношення аграрного права із суміжними галузями права
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ
Аграрні правовідносини як предмет аграрного права
Конституція України та закони України як джерела аграрного права
Правовое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий
Порядок створення фермерського господарства та його державної реєстрації
Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Аграрне законододавство США, Канади та ін. країн
Державне регулювання сг та їх правове закріплення
Правове регулювання приватизації і паювання земель с/г призначення
Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств
Поняття соціального розвитку села і АПК, та особливості його правового регулювання
Правове становище фермерів в зарубіжних країнах
Правове регулювання ринку землі в Україні
1. Право водокористовування в сільському господарстві 2. Загальна характеристика Закону України «Про насіння та садівний матеріал» 3. Особливості банкрутства сільськогосподарського підприємства
Правове становище особистих селянських господарств в Україні
Варіант №6 1. Правове регулювання виробництва продукції тваринного походження 2. Майнові правовідносини у сільському господарстві 3. Нормативно-правова база діяльності фермерських господарств
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки України
Аграрна політика і аграрна реформа України
Порядок створення фермерського господарства та його державна реєстрація
www.h-school.kiev.ua

https://1cs.com.ua

https://steroid-pharm.com