Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   64 грн.
ЦЕНА:   147 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID работы: 3110)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Бухгалтерский учет
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 21
Год защиты: 2012
Язык: Украинский
Задание
Для виконання ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ № 1 необхідно:
1.На основі даних балансу на початок звітного періоду (таблиця 1) відкрити рахунки в оборотну відомість для кожного синтетичного рахунку та записати залишки на початок місяця (додаток 1).
2.По кожній господарській операції (таблиця 2) скласти бухгалтерські проведення (проводки) та занести в Журнал реєстрації господарських oneрацій (додаток 2) по відповідному варіанту таблиці 2.
3.Визначити фінансовий результат (прибуток або збиток), який одержало підприємство за звітний період. Для цього необхідно відобразити по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат.
4.Загальні суми по дебету і кредиту рахунків занести в оборотну відомість та визначити залишок по рахунках на кінець звітного періоду.
5.На основі даних оборотної відомості скласти баланс підприємства (форма № 1) відповідно до чинного законодавства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2
Касиром Бублик Оленою Іванівною отримано готівку по грошовому чеку АБ44465955 в РФ АТ “Укрінбанк” м.Рівне для виплати заробітної плати за квітень місяць 200_ р. в сумі 12360 грн. працівникам ПП “Меркурій”, аванс на відрядження – 250 грн., кошти на господарські потреби – 200 грн. Оприбуткувати готівку в касі підприємства.
Завдання.
1. Скласти прибутковий касовий ордер № 113 від 10 травня 200_ р. (Додаток 4).
2.Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.
Довідкові дані:
ПП “Меркурій”,
код ЄДРПОУ 12314465, м.Рівне, Дубенська, 131
П/рахунок 26005000131001, В РФ АТ “Укрінбанк”,
код банку 333216
Содержание
Вступ
1.Теоретична частина
Методи оцінки вибуття запасів. Облік вибуття виробничих запасів
2.Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Другие работы этого направления
Бух. облік на малих підприємствах
Завдання з дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту"
Організація та методика обліку зобовязань підприємства, організації, установи на прикладі ТзОВ фірма «Інфоком»
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік і аудит страхових внесків
Бухгалтерський облік контрольна
Задача з бухгалтерського обліку
Облік дебіторської заборгованості
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 3
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни Бухгалтерський облік"
Звіт переддипломної практики спеціальності "Облік і аудит"
ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
Облік власного капіталу
Задача бухоблік
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Контрольна бухоблік підприєсмства харчової промисловості
Практичні завдання до комплексного екзамену за спеціальністю Облік і аудит
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 22)
Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
Облік виробничих запасів підприємства (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика фінансового обліку поточних фінансових інвестицій
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік та аналіз готової продукції підприємства на прикладі ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»
Облік праці та заробітної плати
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Задача бухгалтерський облік
Облік нематеріальних активів на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»
Інвентаризація матеріальних цінностей
Контрольная работа по бух. учету
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 6
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
Організація обліку на підприємстві
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Практична Облік оплати праці
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік виробничих запасів на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Облік на малих підприємствах"
Облік і аудит виплат працівникам на прикладі бази дослідження ТзОВ ВТП «Агропереробка»
http://adulttorrent.org

topobzor.info

www.a-diplomus.com