Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   64 грн.
ЦЕНА:   147 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID работы: 3110)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Бухгалтерский учет
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 21
Год защиты: 2012
Язык: Украинский
Задание
Для виконання ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ № 1 необхідно:
1.На основі даних балансу на початок звітного періоду (таблиця 1) відкрити рахунки в оборотну відомість для кожного синтетичного рахунку та записати залишки на початок місяця (додаток 1).
2.По кожній господарській операції (таблиця 2) скласти бухгалтерські проведення (проводки) та занести в Журнал реєстрації господарських oneрацій (додаток 2) по відповідному варіанту таблиці 2.
3.Визначити фінансовий результат (прибуток або збиток), який одержало підприємство за звітний період. Для цього необхідно відобразити по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат.
4.Загальні суми по дебету і кредиту рахунків занести в оборотну відомість та визначити залишок по рахунках на кінець звітного періоду.
5.На основі даних оборотної відомості скласти баланс підприємства (форма № 1) відповідно до чинного законодавства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2
Касиром Бублик Оленою Іванівною отримано готівку по грошовому чеку АБ44465955 в РФ АТ “Укрінбанк” м.Рівне для виплати заробітної плати за квітень місяць 200_ р. в сумі 12360 грн. працівникам ПП “Меркурій”, аванс на відрядження – 250 грн., кошти на господарські потреби – 200 грн. Оприбуткувати готівку в касі підприємства.
Завдання.
1. Скласти прибутковий касовий ордер № 113 від 10 травня 200_ р. (Додаток 4).
2.Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.
Довідкові дані:
ПП “Меркурій”,
код ЄДРПОУ 12314465, м.Рівне, Дубенська, 131
П/рахунок 26005000131001, В РФ АТ “Укрінбанк”,
код банку 333216
Содержание
Вступ
1.Теоретична частина
Методи оцінки вибуття запасів. Облік вибуття виробничих запасів
2.Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Другие работы этого направления
Облік виробничих запасів на підприємстві
Фінансовий облік зобов'язань
Сучасний стан та перспективи вдосконалення обліку доходів і втрат від участі в капіталі
Облік субєкта малого підприємництва
Фінансовий облік основних засобів та їх амортизації на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Методологічні та організаційні засади обліку, аналізу і аудиту капітальних інвестицій на підприємствах безалкогольної промисловості» (на прикладі ЗАТ «Оболонь»)
Контрольная работа по бух. учету
Задача Облік на малих підприємствах
Облік поточної кредиторської заборгованості на підприємстві ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Облік процесу реалізації робіт (послуг) підприємства
Методика і організація обліку та аналізу доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності підприємства (на прикладі підприємства ВАТ завод «Маяк»)
Шпорки основи бухгалтерського обліку
Фінансовий аналіз
Інвентаризація матеріальних цінностей
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік касових операцій та операцій по рахунках в банках
Бухгалтерський облік, аудит та аналіз формування і використання власного капіталу в системі управління підприємством (на прикладі Броварського деревообробного комбінату «Меркс»)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Завдання з дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту"
Виробничий облік та його впровадження на підприємстві
Методика обліку виробничих запасів на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Консолідація фінансової звітності
Облік у банках задача
Задача з бухгалтерського обліку
Облік в галузях народного господарства
Облік і аудит страхових внесків
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 4)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік праці та заробітної плати
Бухгалтерський облік контрольна
Облік податку з доходів фізичних осіб
Задача бухоблік
Бух. облік на малих підприємствах
Облік витрат рослинництва
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
Облік коштів цільового фінансування на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА
Облік витрат виробництва
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Облік, оцінка та аналіз витрат дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
Облік у бюджетних установах
Бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік власного капіталу на прикладі ПАТ "Жашківський маслозавод"
Бухгалтерський облік кредитних операцій на підприємстві
read more adulttorrent.org

topobzor.info

www.alex-car.com.ua/cart/mark/all/all/all/318