Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   64 грн.
ЦЕНА:   154 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID работы: 3110)

Направление: Учет и аудит
Предмет: Бухгалтерский учет
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 21
Год защиты: 2012
Язык: Украинский
Задание
Для виконання ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ № 1 необхідно:
1.На основі даних балансу на початок звітного періоду (таблиця 1) відкрити рахунки в оборотну відомість для кожного синтетичного рахунку та записати залишки на початок місяця (додаток 1).
2.По кожній господарській операції (таблиця 2) скласти бухгалтерські проведення (проводки) та занести в Журнал реєстрації господарських oneрацій (додаток 2) по відповідному варіанту таблиці 2.
3.Визначити фінансовий результат (прибуток або збиток), який одержало підприємство за звітний період. Для цього необхідно відобразити по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат.
4.Загальні суми по дебету і кредиту рахунків занести в оборотну відомість та визначити залишок по рахунках на кінець звітного періоду.
5.На основі даних оборотної відомості скласти баланс підприємства (форма № 1) відповідно до чинного законодавства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2
Касиром Бублик Оленою Іванівною отримано готівку по грошовому чеку АБ44465955 в РФ АТ “Укрінбанк” м.Рівне для виплати заробітної плати за квітень місяць 200_ р. в сумі 12360 грн. працівникам ПП “Меркурій”, аванс на відрядження – 250 грн., кошти на господарські потреби – 200 грн. Оприбуткувати готівку в касі підприємства.
Завдання.
1. Скласти прибутковий касовий ордер № 113 від 10 травня 200_ р. (Додаток 4).
2.Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.
Довідкові дані:
ПП “Меркурій”,
код ЄДРПОУ 12314465, м.Рівне, Дубенська, 131
П/рахунок 26005000131001, В РФ АТ “Укрінбанк”,
код банку 333216
Содержание
Вступ
1.Теоретична частина
Методи оцінки вибуття запасів. Облік вибуття виробничих запасів
2.Практична частина
Висновки
Список використаної літератури
Другие работы этого направления
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» (Варіант 4)
Бухгалтерський облік контрольна
Облік аудит і контроль в системі управління витратами підприємства
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухгалтерський облік
Методологічні та організаційні засади обліку, аналізу і аудиту капітальних інвестицій на підприємствах безалкогольної промисловості» (на прикладі ЗАТ «Оболонь»)
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Практична Облік оплати праці
Бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облікова політика підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практична робота Управлінський облік
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 2)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік і аудит дебіторської заборгованості на прикладі Рівненської філії Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
Задача з бухгалтерського обліку
Сучасний стан та перспективи вдосконалення обліку доходів і втрат від участі в капіталі
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗОБОВЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ НА ПРИКЛАДІ ПП «АРТ-ДИЗАЙН»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 9
Задача Облік на малих підприємствах
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 4)
Контрольна бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика фінансового обліку поточних фінансових інвестицій
Облік готової продукції та товарів на прикладі ФГ "Калина"
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Загальна характеристика бухгалтерського балансу
Зміст, задачі бух. обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку в Національній Філармонії України
Практична робота з аналізу господарської діяльності
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Фінансовий облік поточних зобовязань
Порядок складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства
Фінансова діяльність суб"єктів господарювання
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Облік в галузях народного господарства
Методика обліку власного капіталу підприємства на прикладі публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод»
http://adulttorrent.org

topobzor.info