Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   229 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Канонічне право в системі феодального права в українських землях   (ID работы: 3684)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 30
Год защиты: 2010
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
Розділ 1. Історичний нарис
1.1. Розповсюдження християнства в українських землях
1.2. Становлення канонічного права
1.3. Джерела Давньоруського права
Розділ 2. Канонічне законодавство
2.1. Церковна юстиція
2.2. Система канонічного права
Висновок
Список використаної літератури
Дополнительная информация
№0044
Другие работы этого направления
Самоврядування вірменської громади у місті Львові (XIV – XVIII ст.)
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918рр.)
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1920 рр.
ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ БОРОТЬБИ З ПОСЯГАННЯМИ НА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ (1917–1927 роки)
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
Адміністративно-територіальний устрій УРСР і його впливи на організацію державної влади і державного управління на місцях з 1930-ті рр.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ (1991-2000 РР.)
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
ПОДАТКОВИЙ АПАРАТ УСРР В ПЕРІОД НЕПУ (1921-1928 рр.)
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВУГЛЕДОБУВНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ (ХVIII–XXІ СТ.)
Акт злуки ЗУНР та УНР
Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.)
ДРАГОМАНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ І ХХ СТОЛІТТЯ
Державний устрій країн Стародавнього Сходу
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ СПИРТНИХ НАПОЇВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ, БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
Військове будівництво в українских землях періоду визвольних змагань
Державний устрій та система місцевого управління в укр. землях у складі Рос. імперії ХІХ ст
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ В СЕРЕДИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії
Перші державні утворення на території України та їхнє право у 7 ст. до н.е. по 6 ст. до н.е.
Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Земська реформа
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Устав на волоки
Теорія та історія державного управління
Доба Руїни
Давньоруська держава з кінця Х ст. до початку ХІІІ ст.
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)
РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.)
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
Конституційний проект М. Грушевського
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ КАНАДИ в XVII – 60-х роках ХІХ ст.
АВТОНОМІСТСЬКІ ІДЕЇ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (1783 – 1918 рр.)
Кодифікація українького радянського права
Реформування освіти в Україні в період становлення Української незалежної держави(1991-2002)
Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу
Державна діяльність Б. Хмельницького
ВСТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект)
Збірники давньоруського законодавства
Теорії національної держави
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
ЗУНР
Контрольна історія держави та права