Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   240 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Канонічне право в системі феодального права в українських землях   (ID работы: 3684)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 30
Год защиты: 2010
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
Розділ 1. Історичний нарис
1.1. Розповсюдження християнства в українських землях
1.2. Становлення канонічного права
1.3. Джерела Давньоруського права
Розділ 2. Канонічне законодавство
2.1. Церковна юстиція
2.2. Система канонічного права
Висновок
Список використаної літератури
Дополнительная информация
№0044
Другие работы этого направления
Шлюбно-сімейне право в Україні княжої доби
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
Державна діяльність Б. Хмельницького
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Перші державні утворення на території України та їхнє право у 7 ст. до н.е. по 6 ст. до н.е.
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
Кодифікація українького радянського права
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У США
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ (1991-2000 РР.)
ПОДАТКОВИЙ АПАРАТ УСРР В ПЕРІОД НЕПУ (1921-1928 рр.)
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С. С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
ПОГЛЯДИ СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО НА ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВУГЛЕДОБУВНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ (ХVIII–XXІ СТ.)
Політико-правова система Туреччини в період 1918-1945 років.
ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ БОРОТЬБИ З ПОСЯГАННЯМИ НА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ (1917–1927 роки)
Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин Київської Русі
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ).
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
ЗАГАЛЬНА ПОЛІЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ В 1862-1905 рр.
ЗУНР історичний огляд
Реформування освіти в Україні в період становлення Української незалежної держави(1991-2002)
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В КРИМУ НАПРИКІНЦІ 1918 – В 1920 РР.:ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Особливості поширення системи радянського права на новоприєднаній українській землі
РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.)
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Вплив християнства на державно-правовий розвиток Київської Русі
Кодифікація права в російській імперії та його розповсюдження на українські землі
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФОРМУВАННЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ В УКРАЇНІ 1917–1920 РОКІВ
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СВОБОДА ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.)
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
КОНСТИТУЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (ЛИСТОПАД 1918 - ПОЧАТОК 1921 РР. )
Державний устрій та система місцевого управління в укр. землях у складі Рос. імперії ХІХ ст
Акт злуки ЗУНР та УНР
ЗУНР
Давньоруська держава з кінця Х ст. до початку ХІІІ ст.
Теорії національної держави
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ КАНАДИ в XVII – 60-х роках ХІХ ст.
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1920 рр.
ВСТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект)
Державний устрій країн Стародавнього Сходу
ИНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ В Х – СЕРЕДИНЕ ХІХ ВВ. (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
ДРАГОМАНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ І ХХ СТОЛІТТЯ
Адміністративно-територіальний устрій УРСР і його впливи на організацію державної влади і державного управління на місцях з 1930-ті рр.