Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   20 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Земська реформа   (ID работы: 4086)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 20
Год защиты: 2013
Язык: Украинский
Содержание
1. Вступ
2. Земська реформа 1864 р.
3. Висновок
Список використаної літератури
Дополнительная информация
1476
Другие работы этого направления
СВОБОДА ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ КАНАДИ в XVII – 60-х роках ХІХ ст.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ СПИРТНИХ НАПОЇВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
Контрольна історія держави та права
Історія держави і права в Україні
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В КРИМУ НАПРИКІНЦІ 1918 – В 1920 РР.:ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Вплив християнства на державно-правовий розвиток Київської Русі
ЗУНР
РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.)
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Державна діяльність Б. Хмельницького
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
Збірники давньоруського законодавства
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1920 рр.
Канонічне право в системі феодального права в українських землях
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У США
УТВОРЕННЯ ЗУНР, ЇЇ ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ (1918-1923 рр.)
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Предмет, метод і завдання курсу історія держави і права
Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.)
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ (1991-2000 РР.)
Військове будівництво в українских землях періоду визвольних змагань
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918рр.)
Правовое обеспечение крестьянской реформы 161 г. в Российской империи
Кодифікація українького радянського права
ПОГЛЯДИ СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО НА ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946 – 1953 рр.)
Особливості поширення системи радянського права на новоприєднаній українській землі
Політико-правова система Туреччини в період 1918-1945 років.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ, БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Реформування освіти в Україні в період становлення Української незалежної держави(1991-2002)
Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин Київської Русі
Устав на волоки
ИНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ В Х – СЕРЕДИНЕ ХІХ ВВ. (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Соціальна структура України в 14-16 ст.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Правова с истема України в 1921-1929 рр
Податкова політика Російської імперії (кін.18 - поч. 20-го ст.)
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
Характер та особливості судового процесу в Київській Русі
Державний устрій та місцеве самоврядування України в Литовську добу
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С. С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
https://top-obzor.com

www.progressive.ua/prodvijenie-sajta-dnepropetrovsk/

yuu shinoda