Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   20 грн.
ЦЕНА:   46 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Земська реформа   (ID работы: 4086)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 20
Год защиты: 2013
Язык: Украинский
Содержание
1. Вступ
2. Земська реформа 1864 р.
3. Висновок
Список використаної літератури
Дополнительная информация
1476
Другие работы этого направления
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1920 рр.
Теорії національної держави
Предмет, метод і завдання курсу історія держави і права
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВУГЛЕДОБУВНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ (ХVIII–XXІ СТ.)
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
СВОБОДА ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ, БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ БОРОТЬБИ З ПОСЯГАННЯМИ НА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ (1917–1927 роки)
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В КРИМУ НАПРИКІНЦІ 1918 – В 1920 РР.:ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціальна структура України в 14-16 ст.
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
Канонічне право в системі феодального права в українських землях
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Кодифікація українького радянського права
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ В СЕРЕДИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Правова с истема України в 1921-1929 рр
Державний устрій та місцеве самоврядування України в Литовську добу
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Військове будівництво в українских землях періоду визвольних змагань
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Давньоруська держава з кінця Х ст. до початку ХІІІ ст.
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
Адміністративно-територіальний устрій УРСР і його впливи на організацію державної влади і державного управління на місцях з 1930-ті рр.
ВСТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект)
АВТОНОМІСТСЬКІ ІДЕЇ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (1783 – 1918 рр.)
Політико-правова система Туреччини в період 1918-1945 років.
ЗУНР
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946 – 1953 рр.)
Особливості поширення системи радянського права на новоприєднаній українській землі
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
ПОДАТКОВИЙ АПАРАТ УСРР В ПЕРІОД НЕПУ (1921-1928 рр.)
КОНСТИТУЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (ЛИСТОПАД 1918 - ПОЧАТОК 1921 РР. )
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.)
Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин Київської Русі
Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
ИНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ В Х – СЕРЕДИНЕ ХІХ ВВ. (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
ЗУНР історичний огляд
Шлюбно-сімейне право в Україні княжої доби
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С. С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
ЗАГАЛЬНА ПОЛІЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ В 1862-1905 рр.
Контрольна історія держави та права
Податкова політика Російської імперії (кін.18 - поч. 20-го ст.)
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918рр.)
ДРАГОМАНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ І ХХ СТОЛІТТЯ
https://top-obzor.com

www.progressive.ua/prodvijenie-sajta-dnepropetrovsk/

yuu shinoda