Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   50 грн.
ЦЕНА:   114 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Податкова політика Російської імперії (кін.18 - поч. 20-го ст.)   (ID работы: 4402)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Научный реферат
Число страниц: 14
Год защиты: 2011
ВУЗ: Запорожский национальный университет
Курс: 1
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Становлення та еволюція податкових функцій владних інститутів
2. Подушне оподаткування: характеристика та регіональні особливості
3. Гільдійське й патентне оподаткування
Висновки
Список використаної літератури
Другие работы этого направления
Державний устрій та місцеве самоврядування України в Литовську добу
Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття
Правова с истема України в 1921-1929 рр
Теорія та історія державного управління
Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
Реформування освіти в Україні в період становлення Української незалежної держави(1991-2002)
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ В СЕРЕДИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Доба Руїни
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Правовое обеспечение крестьянской реформы 161 г. в Российской империи
ЗАГАЛЬНА ПОЛІЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ В 1862-1905 рр.
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Шлюбно-сімейне право в Україні княжої доби
Предмет, метод і завдання курсу історія держави і права
Особливості поширення системи радянського права на новоприєднаній українській землі
ЗУНР історичний огляд
Державний устрій країн Стародавнього Сходу
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С. С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ СПИРТНИХ НАПОЇВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В КРИМУ НАПРИКІНЦІ 1918 – В 1920 РР.:ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
Кодифікація українького радянського права
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
Устав на волоки
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ).
Державна діяльність Б. Хмельницького
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВУГЛЕДОБУВНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРАЇНІ (ХVIII–XXІ СТ.)
УТВОРЕННЯ ЗУНР, ЇЇ ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ (1918-1923 рр.)
Административно-полицейский аппарат царизма в Украине в XVIII – первой половине XIX в.в.
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918рр.)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФОРМУВАННЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ В УКРАЇНІ 1917–1920 РОКІВ
ВСТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект)
Самоврядування вірменської громади у місті Львові (XIV – XVIII ст.)
ДРАГОМАНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ І ХХ СТОЛІТТЯ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Характер та особливості судового процесу в Київській Русі
Акт злуки ЗУНР та УНР
Кодифікація права в російській імперії та його розповсюдження на українські землі
Перші державні утворення на території України та їхнє право у 7 ст. до н.е. по 6 ст. до н.е.
ЗУНР
Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин Київської Русі
Вплив християнства на державно-правовий розвиток Київської Русі
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні