Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   30 грн.
ЦЕНА:   72 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Військове будівництво в українских землях періоду визвольних змагань   (ID работы: 4431)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Реферат
Число страниц: 28
Год защиты: 2012
ВУЗ: Запорожский национальный университет
Курс: 1
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Військове будівництво України в період 1917-1920 років
2. Прорахунки військового будівництва в 1917-1920 рр.
Висновки
Список використаної літератури
Другие работы этого направления
Административно-полицейский аппарат царизма в Украине в XVIII – первой половине XIX в.в.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Характер та особливості судового процесу в Київській Русі
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
ЗАГАЛЬНА ПОЛІЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ В 1862-1905 рр.
Кодифікація українького радянського права
Правова с истема України в 1921-1929 рр
Теорії національної держави
Доба Руїни
РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ИНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ В Х – СЕРЕДИНЕ ХІХ ВВ. (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Земська реформа
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ СПИРТНИХ НАПОЇВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ КАНАДИ в XVII – 60-х роках ХІХ ст.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФОРМУВАННЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ В УКРАЇНІ 1917–1920 РОКІВ
ПОГЛЯДИ СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО НА ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ
Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу
Конституційний проект М. Грушевського
Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)
Соціальна структура України в 14-16 ст.
Державний устрій та система місцевого управління в укр. землях у складі Рос. імперії ХІХ ст
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946 – 1953 рр.)
Реформування освіти в Україні в період становлення Української незалежної держави(1991-2002)
Самоврядування вірменської громади у місті Львові (XIV – XVIII ст.)
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.)
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С. С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин Київської Русі
АВТОНОМІСТСЬКІ ІДЕЇ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (1783 – 1918 рр.)
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
УТВОРЕННЯ ЗУНР, ЇЇ ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ (1918-1923 рр.)
ДРАГОМАНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ І ХХ СТОЛІТТЯ
Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.)
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
Предмет, метод і завдання курсу історія держави і права
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
КОНСТИТУЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (ЛИСТОПАД 1918 - ПОЧАТОК 1921 РР. )
Правовое обеспечение крестьянской реформы 161 г. в Российской империи
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ).
ВСТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект)
Канонічне право в системі феодального права в українських землях
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗУНР
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
Податкова політика Російської імперії (кін.18 - поч. 20-го ст.)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У США