Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   30 грн.
ЦЕНА:   72 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Військове будівництво в українских землях періоду визвольних змагань   (ID работы: 4431)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Реферат
Число страниц: 28
Год защиты: 2012
ВУЗ: Запорожский национальный университет
Курс: 1
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Військове будівництво України в період 1917-1920 років
2. Прорахунки військового будівництва в 1917-1920 рр.
Висновки
Список використаної літератури
Другие работы этого направления
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В КРИМУ НАПРИКІНЦІ 1918 – В 1920 РР.:ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗУНР історичний огляд
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С. С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
Правова с истема України в 1921-1929 рр
Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу
Предмет, метод і завдання курсу історія держави і права
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФОРМУВАННЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ В УКРАЇНІ 1917–1920 РОКІВ
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У США
Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Державний устрій країн Стародавнього Сходу
Кодифікація українького радянського права
Правовое обеспечение крестьянской реформы 161 г. в Российской империи
Перші державні утворення на території України та їхнє право у 7 ст. до н.е. по 6 ст. до н.е.
Акт злуки ЗУНР та УНР
Конституційний проект М. Грушевського
Устав на волоки
Земська реформа
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
Особливості поширення системи радянського права на новоприєднаній українській землі
Канонічне право в системі феодального права в українських землях
Правовий статус органів місцевого самоврядування на території Західної України у складі Польщі (1918-1939 рр.)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ СПИРТНИХ НАПОЇВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918рр.)
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНИ)
Державний устрій та місцеве самоврядування України в Литовську добу
Державний устрій та система місцевого управління в укр. землях у складі Рос. імперії ХІХ ст
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
Шлюбно-сімейне право в Україні княжої доби
Контрольна історія держави та права
Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин Київської Русі
Теорії національної держави
Податкова політика Російської імперії (кін.18 - поч. 20-го ст.)
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
Доба Руїни
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
ДРАГОМАНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ І ХХ СТОЛІТТЯ
Теорія та історія державного управління
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ КАНАДИ в XVII – 60-х роках ХІХ ст.
Давньоруська держава з кінця Х ст. до початку ХІІІ ст.
Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ В СЕРЕДИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946 – 1953 рр.)
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ (1991-2000 РР.)
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1920 рр.
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)