Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   50 грн.
ЦЕНА:   120 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ   (ID работы: 4650)

Направление: Право
Предмет: Административное право
Тип работы: Докторская диссертация
Число страниц: 470
Год защиты: 2002
ВУЗ: Черновицкий Национальный Университет им. Юрия Федьковича
Специальность (факультет): Спеціальність 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОКУРАТУРА В МЕХАНІЗМІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
1.1. Становлення та основні етапи розвитку прокуратури в Україні
1.2. Проблеми розвитку правового статусу прокуратури незалежної України
1.3. Законодавство України про органи прокуратури: стан та основні тенденції подальшого розвитку
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ПРОКУРАТУРА ЯК ОБ’ЄКТ СИСТЕМНО-УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
2.1. Методологічні засади системно-управлінського аналізу прокуратури
2.2. Прокуратура як різновид соціальної системи: основні риси
2.3. Суб’єктно-об’єктна характеристика управління в системі органів прокуратури
2.4. Функціональний та організаційно-структурний аспекти аналізу
системи органів прокуратури
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ
ПРОКУРАТУРИ
3.1. Принципи управління в органах прокуратури
3.2. Функції управління в органах прокуратури: класифікація, зміст і правове регулювання
3.3. Види та особливості функціонування управлінських відносин в органах прокуратури
3.4. Акти управління в органах прокуратури: класифікація та особливості змісту
3.5. Методи та форми управлінської діяльності в органах прокуратури
Висновки до третього розділу
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ
4.1. Проблеми сучасної трансформації функцій прокуратури
4.2. Проблеми структурних реорганізацій в органах прокуратури
4.3. Раціоналізація процесів прийняття і виконання управлінських
рішень в органах прокуратури
4.4. Проблеми удосконалення управління кадрами органів прокуратури
4.5. Проблеми правового регулювання проходження служби
в органах прокуратури України
Висновки до четвертого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Дополнительная информация
d0492-02+автореферат
Другие работы этого направления
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЛІЦІЄЮ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Зміст та структура адміністративного процесу та види адміністративних проваджень
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИМИ ЗАХОДАМИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІЛІЦІЄЮ
Правовий статус Державної реєстраційної служби України
Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКЦІЙ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Становление публичной самоуправленческой (муниципальной) власти в Украине
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Адміністративна відповідальність
Державне управління сфери виникнення адміністративо-правових відносин
Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія в запобіганні та боротьбі з торгівлею людьми
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки дорожнього руху
Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду
Взаємодія суб'єктів господарської діяльності з контролюючими органами в Україні в умовах реформаційних процесів: правовий аспект
Державне управління у соціально-культурній сфері
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання)
Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНИ
Організаційно-правове регулювання довузівської підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ ПРО НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
Організаційно - правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ
Адмінстративно-процесуальні правовідносини
Адміністративна відповідальність
Поняття адміністративного права його місце у правовій системі України
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ
казіно онлайн