Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   40 грн.
ЦЕНА:   92 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні   (ID работы: 4768)

Направление: Право
Предмет: Гражданское право
Тип работы: Кандидатская диссертация
Число страниц: 195
Год защиты: 2003
ВУЗ: Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого"
Специальность (факультет): Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Передумови виникнення і сфера застосування інституту довірчого управління майном в Україні
1.1. Історичні й економічні передумови виникнення правового інституту довірчого управління майном в Україні
1.2. Порівняльний аналіз інституту довірчого управління майном з альтернативними конструкціями цивільного права
1.3. Сфера і механізм застосування правового інституту довірчого управління майном
1.4. Місце договору довірчого управління майном у системі цивільно-правових договорів в Україні
РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика договору довірчого управління майном
2.1. Поняття договору довірчого управління майном
2.2. Предмет та ознаки договору довірчого управління майном
2.3. Правовий статус суб’єктів та зміст договору довірчого управління майном
2.4. Правові наслідки невиконання умов та припинення дії договору довірчого управління майном
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Дополнительная информация
k0015-04+автореферат
Другие работы этого направления
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
Договір та виконання науково-дослідних робіт
Проблематика рішень особистих немайнових прав
ПРАВО СПАДКУВАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Задача Цивільно-процесульне право
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Cпособи захисту цивільних прав і обов'язків
Місце цивільного права в правовій системі України
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ)
НЕУСТОЙКА ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Проблемы судебной защиты прав и интересов граждан в связи с причинением им ущерба незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
Підготовка справи до судового розгляду
Підстави, порядок, правові наслідки визнання фізичної особи померлою
Договори в цивільному праві
Право учасників цивільних правовідносин на самозахист
Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект)
Доступність правосуддя в цивільному процесі. Основні проблеми
ПРИНЦИПИ УСНОСТІ, БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Захист прав споживачів
Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)
НІКЧЕМНІ ПРАВОЧИНИ
Докази і доказування в цивільному процесі
Договори франчайзингу
ОБЩАЯ АВАРИЯ (цивилистические аспекты)
Порядок укладення договору
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ
Договір оренди транспортних засобів
Принцип свободи договору в системі основних засад цивільного законодавства
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Реалізація в Україні цивільного права громадянина на таємницю про стан його здоров'я
Давність у цивільних правовідносинах
Майнові права інтелектуальної власності
ПЕРЕХІД ПРАВ КРЕДИТОРА ДО ТРЕТІХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗИКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Захист прав власності
Позовна давність
АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Контрольна цивільно-процесуальне право
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗАВДАННЯ ШКОДИ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ МИТНИХ ОРГАНІВ, В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Черги спадкоємців за законом
Задачі цивільне право
Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права
Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні
Правові аспекти і механізм забезпечення зобов’язань у цивільних правовідносинах