Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   112 грн.
ЦЕНА:   258 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Судовий розгляд та судові рішення по втраченим матеріалам кримінальних проваджень. Порядок здійснення досудового розслідування, щодо застосування примусових заходів медичного характеру.   (ID работы: 6513)

Направление: Право
Предмет: Криминальное право
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 18
Год защиты: 2014
ВУЗ: Одесский государственный университет внутренних дел (ОДУВД)
Язык: Украинский
Содержание
1.Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій
2.Судовий розгляд та судові рішення по втраченим матеріалам кримінальних проваджень
3.Порядок здійснення досудового розслідування, щодо застосування примусових заходів медичного характеру
Використана література
Литература
Використана література

1. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.
2. Дізнання в органах внутрішніх справ: Навч.-метод. посібник / Ю.І. Азаров, О.В. Бугаков, Н.І. Щегель. – К.: КНУВС, 2007.
3. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.
4. Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.
5. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Харків: Право, 2008. – 296 с.
6. Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: Монографія. − К.: КНУВС, 2007. – 522 с.
7. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
8. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібник / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2008. – 295 с.
9. Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.
10. Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: Монографія. – Дніпропетровськ: «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с.
11. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Мнографія. – Х.: Кроссроуд, 2017. – 164 с.
12. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. − Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
13. Письменний Д.П., Омельченко О.Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: Навч. посібник. – К., 2005. – 158 с.
14. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.
15. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2012. – 224 с.
16. Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.
17. Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.
18. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.
19. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.
Другие работы этого направления
КВАЛІФІКАЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРИ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ
СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТАКТИКИ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ
Умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК)
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Винесення вироку його зміст та значення у крим процесі
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі ст. 157
Давання хабара. Отримання хабара
ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
Насильницьке донорство
Умисне вбивство при пом'якшувальних обставинах: поняття, види, характеристика
ІМУНІТЕТ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Бандитизм (ст. 257 КК) і його відмінність від розбою
Порушення правил екологічної безпеки
Суб'єктивна сторона злочину
1. Завдання та коло проблем сучасної кримінології 2. Поняття, цілі та види кримінологічного прогнозування
Використання даних, одержаних в результаті застосування науково технічних засобів, для доказування в кримінальному процесі
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕРЕАБІЛІТУЮЧИМИ ОБСТАВИНАМИ
Джерела доказів в кримінально-процесуальному кодексі
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ
Державна зрада
Ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины
Задачі кримінальне право
ПРОЦЕСУАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СЛІДЧОГО ТА ЇХ ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ
ЗАСТАВА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД ЗА КРИМІНАЛЬНИМ СУДОЧИНСТВОМ УКРАЇНИ
Забрудення атмосферного повітря ст. 241 КК
Межі кримінальної відповідальності
Посев либо выращивание снотворного мака либо конопли
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ПРАВОВА ПРИРОДА І ВИДИ
Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань ст. 260 КК
Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів ст. 209-1
Шахрайство 190 відміна від заподіяння майнової шкоди
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВИХОВНО-ТРУДОВИХ КОЛОНІЙ
Принцип недоторканності особи в кримінальному процесі
Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності
Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті
Характеристика елементів складу злочину
Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО АМНІСТІЮ АБО АКТА ПОМИЛУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ АБО ІНШУ НЕЗАКОННУ УГОДУ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття необхідної оборони та умови її правомірності
ЗЛОЧИНИ З ПОХІДНИМИ НАСЛІДКАМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі за видами режиму
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У КУРОРТНИХ РЕГІОНАХ
Варіант 3. 1. Класифікація злочинів 2. Суб’єкт злочину та його ознаки 3. Задача.
Відповідальність за умисне вбивство
ТАКТИКА УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
Узнать как купить в москве диплом в любом городе.
Был найден мной полезный интернет-сайт с информацией про дипломы на заказ.
adulttorrent.org