Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   384 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ   (ID работы: 6796)

Направление: Право
Предмет: Хозяйственное право
Тип работы: Дипломная работа
Число страниц: 143
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
1.1. Історіографія виникнення і розвитку акціонерних товариств та правового регулювання їх діяльності
1.2. Теоретичні аспекти правової природи акціонерних товариств
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
2.1. Загальна характеристика правового статусу акціонерних товариств та їх типи
2.2. Порядок заснування, виділу та припинення акціонерного товариства
2.3. Капітал та цінні папери акціонерного товариства
2.4.Характеристика правового статусу органів акціонерного товариства
2.4.1. Правовий статус акціонерів, їх права та обов’язки. Повноваження та умови діяльності загальних зборів акціонерного товариства
2.4.2. Порядок функціонування та компетенція наглядової ради акціонерного товариства
2.4.3. Правові засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства. Особливості правового статусу посадових осіб акціонерного товариства та їх відповідальність
2.4.4. Порядок перевірки фінансово-господарської діяльності, зберігання документів та регламентування інформаційних правовідносин у акціонерному товаристві
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Другие работы этого направления
Контрольна господарське право
Склад і повноваження місцевих, господарських судів
Договори про надання послуг
Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів
Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Майнова основа господарювання
Система господарського законодавства. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
Акціонерні товариства
ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів за законодавством України
Правові засоби захисту прав акціонерів за зарубіжним законодавством
1. Господарський процес у системі права 2. Сторони та треті особи в господарському процесі їх права та обов’язки
Акція: поняття та первинне значення
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
Система господарського законодавства
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Порядок створення суб'єктів господарювання
Виключення учасників з товариства з обмеженою відповідальністю
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ
Контрольна господарське право
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРАВО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА ЙОГО ЗАХИСТ
Створення та ліквідація субєктів підприємництва
1. Роль господарського суду у здійсненні правосуддя у спорах між суб’єктами господарювання 2. Основні положення досудового врегулювання господарських спорів
Правовий статус суб'єктів господрювання
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (порівняльний аналіз)
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
Режим прямого иностранного инвестирования(сравнительно-правовое исследование)
Форми господарсько-правової відповідальності
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
Господарське зобов’язання
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Об'Єднання підприємств
Порядок і основні етапи створення субєктів господарського права
Правове регулювання діяльності акціонерних товариств
Контрольна господарське право
1. Предмет і система курсу господарського процесу. 2. Касаційне провадження у Верховному суді та підстави для скасування постанов Вищого Господарського суду.
Правовий режим цінних паперів
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА
Охарактеризуйте сучасний стан господарсько-правового регулювання відносин державної та комунальної власності та запропонуйте подальші шляхи його вдосконалення.
ПРАВОВА РОБОТА У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО НЕИМУЩЕСТВЕННОГО) ВРЕДА
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
ДОКАЗЫВАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ТА СПОСОБИ ЙОГО УКЛАДАННЯ
посмотреть

Узнайте про популярный портал , он описывает в статьях про http://plasticsurgery.com.ua.
http://steroid-pharm.com