Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ   (ID работы: 6796)

Направление: Право
Предмет: Хозяйственное право
Тип работы: Дипломная работа
Число страниц: 143
Год защиты: 2011
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
1.1. Історіографія виникнення і розвитку акціонерних товариств та правового регулювання їх діяльності
1.2. Теоретичні аспекти правової природи акціонерних товариств
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
2.1. Загальна характеристика правового статусу акціонерних товариств та їх типи
2.2. Порядок заснування, виділу та припинення акціонерного товариства
2.3. Капітал та цінні папери акціонерного товариства
2.4.Характеристика правового статусу органів акціонерного товариства
2.4.1. Правовий статус акціонерів, їх права та обов’язки. Повноваження та умови діяльності загальних зборів акціонерного товариства
2.4.2. Порядок функціонування та компетенція наглядової ради акціонерного товариства
2.4.3. Правові засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства. Особливості правового статусу посадових осіб акціонерного товариства та їх відповідальність
2.4.4. Порядок перевірки фінансово-господарської діяльності, зберігання документів та регламентування інформаційних правовідносин у акціонерному товаристві
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Другие работы этого направления
1. Предмет і система курсу господарського процесу. 2. Касаційне провадження у Верховному суді та підстави для скасування постанов Вищого Господарського суду.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Акція: поняття та первинне значення
Проблеми ліквідації підприємств
1. Роль господарського суду у здійсненні правосуддя у спорах між суб’єктами господарювання 2. Основні положення досудового врегулювання господарських спорів
Склад і повноваження місцевих, господарських судів
Форми господарсько-правової відповідальності
Командитне товариство
Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист
Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів
Правовий статус суб'єктів господрювання
Кредитні спілки
Створення та ліквідація субєктів підприємництва
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Режим прямого иностранного инвестирования(сравнительно-правовое исследование)
Види правопорушень та шляхи їх подолання
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ (порівняльний аналіз)
Виключення учасників з товариства з обмеженою відповідальністю
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Правовий режим цінних паперів
Місце господарського права в системі права
Господарське зобов’язання
Контрольна господарське право
ПРАВО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА ЙОГО ЗАХИСТ
Об'Єднання підприємств
1. Господарський процес у системі права 2. Сторони та треті особи в господарському процесі їх права та обов’язки
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
Господарське право
Охарактеризуйте сучасний стан господарсько-правового регулювання відносин державної та комунальної власності та запропонуйте подальші шляхи його вдосконалення.
Акціонерні товариства
Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ТА СПОСОБИ ЙОГО УКЛАДАННЯ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО НЕИМУЩЕСТВЕННОГО) ВРЕДА
Контрольна господарське право
Порядок створення суб'єктів господарювання
Проблеми укладання та виконання мирової угоди
Система господарського законодавства. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Типи акціонерних товариств відповідно до закону про акціонерні товариства
Контрольна господарське право
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ГРУЗОВ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів за законодавством України
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ
ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕННЯ КАК УЧАСТНИКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Контрольна господарське право
СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
Узнайте про популярный портал , он описывает в статьях про http://plasticsurgery.com.ua.
http://steroid-pharm.com