Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Структура та динаміка споживчого ринку як показники рівня життя населення   (ID работы: 7109)

Направление: Экономика общая
Предмет: Макроэкономика
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 37
Год защиты: 2016
ВУЗ: Киевский Национальный Экономический Университет им. Вадима Гетьмана (КНЭУ)
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Теоретичні основи споживчого ринку в економічній науці
2. Аналіз структури та динаміки споживчого ринку України та їх взаємозв'язок з рівнем життя населення
3. Основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку споживчого ринку України
Висновки
Список використаної літератури
Введение
Актуальність теми. Конкурентне середовище господарювання торговельних підприємств формується за рахунок низки чинників та економічно активних суб’єктів, які забезпечують ефективне функціонування елементів споживчого ринку та здійснення господарських процесів. Відповідно, у залежності від різних ознак та стану споживчого ринку, формується конкурентне середовище господарювання торговельних підприємств. Розглянемо такі ознаки та визначимо чинники, які формують конкурентне середовище споживчого ринку України та забезпечують ефективне функціонування торговельних підприємств на ньому.
Рівень конкуренції на споживчому ринку визначається кількістю суб’єктів господарювання, які функціонують на ньому. На споживчому ринку України присутні виробники продукції, торговельні підприємства (національні та іноземні) та суб’єкти інфраструктури. Необхідно зазначити, що середовище функціонування суб’єктів господарювання відзначається високою конкуренцією як з боку національних торговельних підприємств, так і провідних міжнародних торгових мереж.
Метою даної роботи є вивчення структури та динаміки споживчого ринку як показника рівня життя населення.
Завданнями даної роботи є:
1. розглянути теоретичні основи споживчого ринку в економічній науці;
2. проаналізувати структуру та динаміку споживчого ринку України та їх взаємозв’язок з рівнем життя населення;
3. описати основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку споживчого ринку України.
Об’єктом даної роботи є споживчий ринок.
Предметом даної роботи є вивчення споживчого ринку.
Заключение
Сучасна нестабільна ситуація на ринку продовольчих і непродовольчих товарів України, що викликана невмінням правильно господарювати, призводить до занепаду економіки країни в цілому.
Сучасний ринок України - це один з феноменів, який зумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності, численні регулюючі інститути (передусім державні) і масова свідомість.
Питання нормалізації споживчого ринку сьогодні для багатьох регіонів світу, в тому числі і нашої держави, є надзвичайно актуальним.
В економіці України проблема збалансованості попиту й пропозиції, споживчого ринку в цілому породжується диспропорціями відповідних підрозділів суспільного виробництва. Розвиток економіки останні роки характеризується значними зрушеннями в структурі національного господарства, специфікою в темпах і динаміці розвитку промисловості, сільського господарства, а також внутрішнього ринку країни. За ці роки змінилися організаційна структура виробничо-збутового апарату фірм, структура і характер зв'язків у виробництві, збуті, розподілі і споживанні.
Від правильного визначення тенденцій і закономірностей розвитку споживчого ринку, прогнозу впливу на них окремих суб'єктів господарської діяльності, правильної оцінки своїх можливостей і сил залежить економічна стабільність країни.
Ресурси - в економіці розглядаються як складові елементи виробничого потенціалу, якими володіє країна і які використовуються для економічного, соціального, науково-технічного розвитку.
Ефективність функціонування аграрної сфери, а також комплексу галузей виробництва непродовольчих товарів як джерела забезпечення споживчого ринку власними товарними ресурсами залежить від економічної політики держави.
Для вирішення проблем ринку споживчих товарів потрібно підвищувати відповідний рівень знань майбутніх фахівців товарознавчого профілю про ринок і розміщення ресурсів України з урахуванням рівня розвитку і структури господарства, природно-ресурсного потенціалу. Кваліфікований товарознавець повинен знати не тільки специфіку регіональних умов функціонування підприємств і комплексів, а також повинен бути спроможний визначити, де виробляти продукцію, щоб досягти запланованих цілей з оптимальними витратами коштів.
Литература
1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (від 28.12.2014 № 80-VIII).
2. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. /І.М.Бойчик.– К.: Атіка, 2012. – 543 с.
3. Гой І.В., Смелянська Т.П. Основи підприємницької діяльності / Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, 2012. – 245 с.
4. Герасимчук В. Г. Маркетинг / В. Г. Герасимчук. – К. : Вища шк., 2012. – 327 с.
5. Дідківська Л. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих товарів України / Л. Дідківська // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 48-67
6. Очеретна М. Оцінка стану конкурентного середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів / М. Очеретна // Журнал європейської економіки. – 2013. – № 4. – С. 484-506.
7. Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 203 с
8. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін.: кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2012. – 546 с.
9. Шило В. П. Фінанси підприємств: теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільина, С.С.Боровська, В.В.Барабанові. – К.: ВД „Професіонал”, 2012. – 288 с.
10. http://www.ukrstat.gov.ua/
Другие работы этого направления
Особливості поєднання грошової та фіскальної політики в Україні
Вплив міжнародних фінансових організацій на подолання дефіцитів національних бюджетів країн що перебувають у кризі
Інноваційна модель
Основні напрями фіскальної політики урядів в умовах фінансової кризи
Рівень грошових доходів населення та система його соціального захисту
Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги
Контрольна робота з дисципліни "Макроекономіка" (Варіант 4)
Інфляція
Гіпермаркети, особливості та перспективи розвитку в Україні
Макроекономіка як наука
Суть і основні категорії макроекономіки
Економіка Польщі
Макроекономічна нестабільність
Основні методи антиінфляційної політики держави
Соціально-економічні наслідки інфляції
Суть інфляції та ї види
Основні індикатори макроекономічного розвитку України в міжнародному порівнянні
el-smoke.club

www.casinoworld123.info