Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   0 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Збірники давньоруського законодавства   (ID работы: 8045)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Реферат
Число страниц: 13
Год защиты: 2017
ВУЗ: Киевский Национальный Университет им. Шевченко (КНУ им. Шевченко)
Курс: 1
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Дoгoвopи Pуci з Вiзaнтiєю
2. «Пpaвдa Яpocлaвa», «Pуcькa Пpaвдa»
3. Княжi уcтaви тa уcтaвнi гpaмoти
Висновки
Cписок використаних джерел
Другие работы этого направления
Соціальна структура України в 14-16 ст.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946 – 1953 рр.)
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ, БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Характер та особливості судового процесу в Київській Русі
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Теорії національної держави
РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.)
Давньоруська держава з кінця Х ст. до початку ХІІІ ст.
Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.)
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
Правовое обеспечение крестьянской реформы 161 г. в Российской империи
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНИ)
Доба Руїни
ИНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ В Х – СЕРЕДИНЕ ХІХ ВВ. (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ КАНАДИ в XVII – 60-х роках ХІХ ст.
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Земська реформа
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ АКАДЕМІКА С. С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
ДЕРЖАВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
АВТОНОМІСТСЬКІ ІДЕЇ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (1783 – 1918 рр.)
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918рр.)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ).
Правова с истема України в 1921-1929 рр
Кодифікація права в російській імперії та його розповсюдження на українські землі
Особливості поширення системи радянського права на новоприєднаній українській землі
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ СПИРТНИХ НАПОЇВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
ДРАГОМАНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ І ХХ СТОЛІТТЯ
Податкова політика Російської імперії (кін.18 - поч. 20-го ст.)
Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
Теорія та історія державного управління
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
Шлюбно-сімейне та спадкове право в Великому Князівстві Литовському за Литовськими статутами з 16 століття
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
Административно-полицейский аппарат царизма в Украине в XVIII – первой половине XIX в.в.
Кодифікація українького радянського права
Державна діяльність Б. Хмельницького
Предмет, метод і завдання курсу історія держави і права
КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ В СЕРЕДИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Військове будівництво в українских землях періоду визвольних змагань
Державний устрій та система місцевого управління в укр. землях у складі Рос. імперії ХІХ ст
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ В РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1917 – 1920 рр.
ІДЕЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (IX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)
Устав на волоки
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні
Адміністративно-територіальний устрій УРСР і його впливи на організацію державної влади і державного управління на місцях з 1930-ті рр.
купить диплом зооинженера

www.adulttorrent.org