Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   230 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Збірники давньоруського законодавства   (ID работы: 8045)

Направление: Право
Предмет: История государства и права
Тип работы: Реферат
Число страниц: 13
Год защиты: 2017
ВУЗ: Киевский Национальный Университет им. Шевченко (КНУ им. Шевченко)
Курс: 1
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Дoгoвopи Pуci з Вiзaнтiєю
2. «Пpaвдa Яpocлaвa», «Pуcькa Пpaвдa»
3. Княжi уcтaви тa уcтaвнi гpaмoти
Висновки
Cписок використаних джерел
Другие работы этого направления
ИНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ В Х – СЕРЕДИНЕ ХІХ ВВ. (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ В КРИМУ НАПРИКІНЦІ 1918 – В 1920 РР.:ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗВИТОК ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ (1917-1929 рр.)
Самоврядування вірменської громади у місті Львові (XIV – XVIII ст.)
ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ БОРОТЬБИ З ПОСЯГАННЯМИ НА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ (1917–1927 роки)
Адміністративно-територіальний устрій УРСР і його впливи на організацію державної влади і державного управління на місцях з 1930-ті рр.
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861-1918рр.)
Предмет, метод і завдання курсу історія держави і права
Політико-правова система Туреччини в період 1918-1945 років.
ВСТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1939-1941 рр. (державно-правовий аспект)
Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ФОРМУВАННЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ В УКРАЇНІ 1917–1920 РОКІВ
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
Административно-полицейский аппарат царизма в Украине в XVIII – первой половине XIX в.в.
Давньоруська держава з кінця Х ст. до початку ХІІІ ст.
Соціальна структура України в 14-16 ст.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Характер та особливості судового процесу в Київській Русі
Канонічне право в системі феодального права в українських землях
АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
СВОБОДА ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Шлюбно-сімейне право в Україні княжої доби
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ, БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу
Доба Руїни
ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ)
УТВОРЕННЯ ЗУНР, ЇЇ ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ (1918-1923 рр.)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ).
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ КАНАДИ в XVII – 60-х роках ХІХ ст.
Реформування освіти в Україні в період становлення Української незалежної держави(1991-2002)
КОНСТИТУЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ (ЛИСТОПАД 1918 - ПОЧАТОК 1921 РР. )
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 2001 Р. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)
ЗУНР
ЗУНР історичний огляд
Перші державні утворення на території України та їхнє право у 7 ст. до н.е. по 6 ст. до н.е.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ СПИРТНИХ НАПОЇВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ (1991-2000 РР.)
Військове будівництво в українских землях періоду визвольних змагань
Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії
Правовое обеспечение крестьянской реформы 161 г. в Российской империи
Державна діяльність Б. Хмельницького
ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Особливості поширення системи радянського права на новоприєднаній українській землі
Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття
Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин Київської Русі
Кодифікація права в російській імперії та його розповсюдження на українські землі
Державний устрій та система місцевого управління в укр. землях у складі Рос. імперії ХІХ ст
АВТОНОМІСТСЬКІ ІДЕЇ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ (1783 – 1918 рр.)
купить диплом зооинженера

www.adulttorrent.org

Нашел в интернете полезный веб сайт , он рассказывает про штора блекаут.