Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   100 грн.
ЦІНА:   240 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Проблема людини у творчості Н.Макіавеллі   (ID роботи: 1046)

Напрям: Гуманітарні предмети
Предмет: Соціологія
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 29
Рік захисту: 2017
ВУЗ: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (СНУ ім. Лесі Українки)
Курс: 3
Мова: Українськa
План
Зміст
Вступ
Розділ 1. Формування поглядів Н. Макіавеллі
Розділ 2. Соціальна філософія Н. Макіавеллі
2.1. Уявлення про людину та її сутність за Н. Макіавеллі
2..2. Ідеальний правитель за Н. Макіавеллі
2. 3. Критика поглядів Н. Макіавеллі
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Вступ
«Волею долі я нічого не розумію ні у виробництві вовни, ні в доходах, і тому маю або мовчати, або міркувати про державу»
Н. Макіавеллі
Проблема людини завжди знаходилась в центрі уваги мислителів всіх часів. Розуміння сутності людини змінювалося кожен раз при зміні епохи. В античності були свої ідеали, у епоху середньовіччя – інші. Епоха відродження та її представники внесли своє бачення даної проблеми, що яскраво демонструють нам твори мислителів цього періоду.
Отже, ідеали гуманізму не узгоджувалися з реальною практикою феодалізму і з тенденціями, що виникали у зв'язку з розвитком буржуазних відносин— первинним накопиченням капіталу, власності, розвитком егоїстичних інтересів, які так часто підкреслюються в дослідженнях учених цих часів.
Суперечності між інтересами «третього стану», що почав формуватися, та існуючою реальністю феодального суспільства зумовили переміщення досліджень з проблем особистості до проблем суспільства, держави, політики і права, бо саме в них були сконцентровані головні інтереси молодої буржуазії. Особистість почала розглядатися в більш загальному контексті, як елемент, частина цілого, а проблеми індивідуальної свободи — через свободи суспільства. У зв'язку з цим постають питання про розвиток суспільства, його механізми, рушійні сили та закономірності.
У науці поряд з традиційними проблемами буття поступово формуються концепція соціальної філософії, державного і приватного права, переглядаються релігійні доктрини походження суспільства та людини. Така переорієнтація зумовлювалася потребами молодої буржуазії в своїй ідеології і державності для захисту власних інтересів. Ці проблеми чітко ставляться в творчості видатних ідеологів нового класу — Н. Макіавеллі, Ж- Бодена та Г. Гроція.
Ніколо ді Бернардо Макіавеллі (1469—1527 рр.) – італійський політичний діяч, письменник, мислитель.
Ніколо Макіавеллі є однією з дуже суперечливих постатей у історії. За п’ятсот років після того, як він жив і творив, філологи, політологи, соціологи, історики та культурологи продивилися незліченні документи і зробили безліч інтерпретацій ідей Макіавеллі. Проте дебати над його істинною вірою, поглядами, ідеями і досі тривають. Історія часто оголошувала його людиною деспотичних та жорстоких поглядів, але нові дослідження (переважено західноєвропейські) дають можливість по-новому говорити про ідейний вплив Макіавеллі та непорозуміння в інтерпретації тверджень цього мислителя.
Н. Макіавеллі — ідеолог раннього періоду розвитку капіталізму. Він жив у політично роздробленій Італії і прекрасно розумів необхідність централізованої єдиної країни. В своїх працях Макіавеллі аналізував багатовікову історію Італії з давніх-давен до сучасного йому стану державності та показав, яку зловісну роль відіграла католицька церква з її претензіями до поєднання світської та релігійної влади. Тому відродження Італії як єдиної централізованої держави Макіавеллі пов'язує лише з принципом реалізації одноосібної влади, котра за тогочасних умов була єдиною можливістю об'єднати країну. Для того щоб створити демократичну республіку, яка засновується на громадському обов'язку та доброчинності, в Італії немає відповідних умов. Програму створення централізованої держави Макіавеллі викладає в знаменитій праці «Державець».
Монарх може використовувати всі принципи для реалізації політичної мети — зміцнення державності. Це мають бути моральні засоби, зазначає Макіавеллі, та якщо вони не досягають мети, тоді правитель може використовувати все, що сприятиме могутності та благу держави. Монарх у таких випадках має поєднувати в собі мужність лева і хитрість лиса. Такими були політичні реалії часів Макіавеллі.
Об’єктом дослідження є соціально-політичні погляди н. Макіавеллі.
Предметом дослідження є проблема людини в роботах Н. Макіавеллі.
Метою роботи є розкриття питання формування поглядів Н. Макіавеллі, характеристика ним людини, її сутності та образу ідеального правителя.
Відповідно до мети завданнями дослідження є:
1) характеристика та аналіз умов формування поглядів Н. Макіавеллі.
2) висвітлення проблеми людини за Н. Макіавеллі, характеристика її сутності за Н. Макіавеллі.
3) визначення образу ідеального правителя за Н. Макіавеллі;
4) характеристика різних підходів до критики поглядів Н. Макіавеллі.
Робота складається зі вступу, двох розділів, другий розділ диференційовано на два підрозділи, висновку та списку використаних джерел.
Висновок
Висновок
Головною проблемою Італії періоду Відродження була політична роздрібненість. Італійський гуманіст Н. Макіавеллі усвідомлював становище, в якому опинилася його країна. В ситуації, коли Італія була політично безсилою, розрізненою і втратила самостійність, а середньовічна релігійна свідомість перебувала в кризі, основним пріоритетом ставала романтизація життєвої потужності, здатної зібрати воєдино цей світ, що так успішно розпадається. Н. Макіавеллі прагнув долучитися до процесу відродження та централізації своєї батьківщини, тому він взявся розробляти рятівну стратегію для Італії. Основоположною ідеєю для мислителя стало об’єднання країни навколо сильного лідера. Він зібрав увесь свій досвід щодо якостей, якими має володіти правитель, у творі «Державець». Тип сильної особистості втілюється для Макіавеллі в постаті ідеального правителя.
Н. Макіавеллі вважав, що люди від природи злі, егоїстичні, жорстокі, підступні, брехливі, до того ж мають схильність до протистояння суспільним інтересам, прагнуть задовольнити власні інтереси за рахунок суспільства. Держава є тією силою, яка стримує егоїзм людей: частково через примус та покарання, частково через виховання. Тому, коли виходять на перший план державні інтереси, це робить виправданими різні методи і засоби їх реалізації.
Загалом вчення Н. Макіавеллі пронизує впевненість у незмінності пристрастей та прагнень людини. Для всіх держав і для всіх народів природа їх однакова: власний інтерес — головний рушій людських діянь, з яких складаються суспільні стосунки, настанови, історія. І для того, щоб управляти людьми, треба знати причини їхніх вчинків, їхні прагнення, інтереси.
Держава — це вище породження людського розуму заради загального блага.
Особистість правителя повинна була відповідати потребам тогочасної Італії – він мав володіти такими рисами як рішучість, безжалісність, безкомпромісність, жорстокість, прямота, спритність та підступність. Він повинен мислити масштабно, відокремлюючи головні завдання від другорядних, рішуче і без вагань проводити тверду політику, не боятися заради впорядкування держави чи створення нової вживати певних надзвичайних заходів.
Правитель, на думку Н. Макіавеллі, повинен бути лисом, щоб розглядіти пастку, і левом, щоб знищити вовків.
Покірність підданих правитель повинен отримати засобами примусу і страху. Проте державець має опікувати підданих і не повинен без крайньої потреби вдаватись до їх утисків. Свої дії він має спрямовувати так, щоб вони сприймалися як благодійництво. На відміну від образ, яких за Н. Макіавеллі. потрібно завдавати швидко, благодійництво слід проявляти в малих дозах, щоб воно тривало довше і щоб піддані відчували його якомога повніше і краще. На думку мислителя, самозбереження і зміцнення політичної влади будь-якими засобами є домінуючим інтересом державності.
Н. Макіавеллі сповідує подвійну мораль — для правителя і для громадянина. Про правителя судять по тому, наскільки він успішно тримає в руках і зміцнює владу; про громадянина по тому, наскільки його поведінка сприяє здоров'ю соціальної групи.
Н. Макіавеллі вважав, що всі фундаментальні положення про державні структури повинні базуватися на конкретних ситуаціях, оскільки на його думку, немає ідеального ладу поза часом і простором, а є тільки лад, адекватної конкретності ситуації. Не існує незмінно добрих чи поганих методів управління людьми є лишень методи адекватні ситуації та неадекватні їй. Він вірив у те, що історія повторюється, а отже даючи оцінку справам минулого, ми отримуємо знання про наш час і про майбутнє. Правителям він радив постійно піклуватися про зміцнення державний заради цього вважав допустимі будь-які засоби.
Принципи політики, які допускають систематичне застосування усіх засобів, виправданих метою, набули універсального тлумачення під назвою макіавеллізму (сам Н. Макіавеллі допускав і схвалював таке лише в окремих випадках і лише в контексті боротьби за владу, коли ця влада виправдовується загальносуспільним благом й іншого способу втримати її немає). Вчення Н. Макіавеллі часто використовували для виправдання репресивних дій, а також невиправдано замовчувалися або перекручено трактувалися ті гуманістичні положення політичної доктрини Н. Макіавеллі, які відображали суперечливий дух епохи, в якій ця доктрина була сформована; на задній план відсувалося ставлення мислителя до свого часу і подій як ненормальних для людського суспільства, до характеру боротьби за владу в Італії — гострої, безжалісної і підступної.
Н. Макіавеллі був великим патріотом своєї батьківщини. Велич Ніколо Макіавеллі як мислителя в тому, що у своїй соціально-політичній доктрині він зумів віднайти те раціональне зерно, з якого виростали і навколо якого формувалися прогресивні технології суспільного життя.
Література
Список використаних джерел
1. Антология мировой политической мысли. В пяти томах. Том I. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – М.: Мысль, 1997. - 832 стр.
2. Дроздовський Д. Чи потрібен «Державець» в Україні? // День №146, 1 вересня 2006 р.
3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.).. - К.: Либідь, 1993 - 336 с.
4. История теоретической социологии. В 5 томах. Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. - М.: «Издательство Магистр», 1997 г.
5. История политических и правових учений: Хрестоматия / Под ред. О. Э. Лейста. – М.: Городец, 2000. – 512 с.
6. История политических и правових учений. Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. В. С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2005. – 736 с.
7. Картунов О. В. Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник. - К.: Фірма Крок - 1999. - 300 с.
8. Кирилюк Ф. М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. - К.: Знання України, 2001. - 535 с.
9. Піча В. М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: «Каравела», 2000. – 248 с.
10. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / С. Мальцева (пер.). Т. 2 : Средневековье (От Библейского послания до Макиавелли). — СПб. : Петрополис, 1995 — 354с.
11. Савельєв В. Мораль і політика: проблеми взаємодії. // Персонал плюс, № 42 (245) 31 жовтня - 6 листопада 2007 р.
12. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. / Пер. з англ. - К. : Основи, 1997. – 838 с.
13. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.: іл..
14. Сірий Євген Володимирович. Соціологія. — Вид. 2-ге — К. : Атіка, 2007. — 480с.
15. Скиба В. Й. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки. - К. : Основи, 1996 р. – 717 с.
16. Соціологічна енциклопедія / Укладач В. Г. Городяненко. - К.: Академвидав, 2008 - 456 C.
17. Соціологія: Підр.для студентів ВУЗів / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: Вид. центр «Академія», 2008. – 544 с.
18. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І. Шемшученка. – К.: Абрис. – 2002. – 743 с.
19. Фролов С. С. Социология: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1997. – 344 с. : ил.
20. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.
Інші роботи цього напряму
В интеренете нашел авторитетный блог на тематику купити недорогие готовие тюли штори.
https://progressive.ua

https://steroid-pharm.com