Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   15 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Аналіз процесу розвитку організаційних структур підприємств   (ID роботи: 117)

Напрям: Менеджмент
Предмет: Менеджмент
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 20
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови
2. Порівняльна характеристика організаційних
структур управління організацією
3. Фактори вибору організаційної структури управління
Висновки
Список літератури
Вступ
Обрана для дослідження тема «Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні »,тому що є актуальною, оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації. І в широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї.
За умов адміністративно - командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивчалася. Існували організаційні структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим ступенем формалізації, Централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ідеальною і ефективною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структура і її управління не можуть бути стабільними, вони постійно змінюватися і вдосконалюватися у відповідності з умовами які постійно змінюються.
Мета роботи полягає у аналізі організаційних структур управління підприємства.
Предметом цієї роботи є організаційні структури управління підприємства.
За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до цих
Висновок
Під структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв'язки - це зв'язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто. за наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв'язки ...
Література
1. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е.// Основи менеджменту - Львів// світ, 1995. -296 с.
2. Аппенянский А.И.// Человек и бизнес. Путь совершенства.-М.// Барс, 1995.-228с.
3. Бавыкин В. // Новый менеджмент.-М.// Экономика, 1997.-368с.
4. Бреддик У.// Менеджмент в организации// Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 1997. - 344с.
5. Вейлл Питер.// Искусство менеджмента. –М. Новости, 1993. -221с.
6. Вудкок М. , Френсис Д.// Раскрепощенный менеджер. -М. Дело, 1991. - 320с.
7. Герасименко В. // Ценовая политика фирмы. - 1995.-192с.
8. Герчикова И.Н. //Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480с.
9. Гравин В. Дятлов В.// Основы кадрового менеджмента - М 1996. - 608с.
...
Інші роботи цього напряму
Основные проблемы в деятельности директора
Стратегічні групи конкурентів
1. Нетарифне регулювання ЗЕД в Україні 2. Митна вартість товару, методи її визначення
Конфлікти та стреси
Прийняття рішень в процесі виконання функцій управління організацію
Лізингові операції в комерційній діяльності
Менеджмент контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Повноваження, їх види та процес делегування. Запорука ефективного розвитку підприємства
Отчет о практике в юридическом отделе ООО «Присяжне»
Основные концепции современных теорий управления
Управління змінами на підприємстві
Менеджмент контрольна
Сучасні теорії менеджменту та їх характеристика
Японська система менеджменту
Сутність та природа організаційного розвитку
Бюджетний менеджмент
Теоретичні основи і психологія розробки управлінських рішень
Контрольна з менеджменту
Менеджмент контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Процес управління та його основні стадії
Людський фактор
Управління фінансовими ресурсами СГП
Праця менеджера
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Проблеми процесу підготовки управлінських рішень та шляхи їх вирішення
Створення іміджу товару та його позиціювання
Публічне управління в контексті інституціональної теорії
Основные проблемы деятельности совета директорова
Основные направления деятельности совета директоров
Концепція мотивації через потреби, огляд практичного застосування
Подіуми для працівників
Класична модель управління рішень
Роль менеджменту в кар’єрі та житті
Контрольна робота з дисципліни "Менеджмент"
Контрольна робота з менеджменту
Порівняння японської та американської моделей управління
Відповіді на питання з дисципліни "Менеджмент"
Японська система менеджменту
практичне завдання
Менеджмент (Варіант 14)
Технологія управління
Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)
Сучасна організація як керована система
Ділове спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера
Управління збутовою діяльністю на підприємстві
http://topobzor.info

www.topobzor.info