Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
.
.
ЦІНА:   16 грн.
ЦІНА:   42 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Фондовий ринок   (ID роботи: 1204)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Фондовий ринок
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 23
Рік захисту: 2011
Мова: Українськa
План
. Акціонерне товариство і акції
2. Види сертифікатів
3. Теперішня та майбутня вартість грошей
4. Визначення та кваліфікація ринку цінних паперів
5. Інформація про операції з цінними паперами
6. Організація брокерської контори
7. Емісія цінних паперів
8. Облігації

Список використаної літератури
Вступ
Масова приватизація, що здійснюється в Україні, трансформувала тисячі великих та середніх підприємств у відкриті акціонерні товариства. Це дало змогу мільйонам громадян стати власниками та створило необхідну мотивацію та зацікавленість в ефективному функціонуванні приватизованих підприємств.
Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Установчі документи повинні також містити відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 Закону “Про господарські товариства” в яких вказані відомості які повинні бути зазначені у статутах та установчих договорах різних видів господарських товариств. Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.
Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк.
Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.
Висновок
Фондовий ринок – ринок цінних паперів, який у розвинених країнах виступає джерелом фінансування економіки та барометром економічного і політичного життя. Широкий вибір інструментів фондового ринку, умов випуску цінних паперів, погашення та виплати доходу, різні схеми торгівлі та взаємозв’язків між суб’єктами ринку цінних паперів забезпечують максимальну мобілізацію фондових ресурсів, їх раціональний розподіл і швидкий перерозподіл та ефективне використання. Це визначає значну роль і провідне місце цієї ланки фондового ринку у фондовій системі та її вплив на соціально-економічний розвиток.
Механізм функціонування ринку цінних паперів – це взаємодія різних суб’єктів ринку, пов’язана зі здійсненням фондових операцій. Цей механізм регламентується чинним законодавством. Він залежить від концепції розвитку ринку в національній економіці, конкретної фондової політики того чи іншого регіону. Ефективність його роботи здебільшого визначається рівнем розвитку інфраструктури ринку цінних паперів. Основними суб’єктами фондового ринку виступають держава, населення, професійні учасники ринку – фондові інститути та інститути інфраструктури, інститути позафондової сфери, а також іноземні учасники ринку.
Література
1. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV. – Із змін. та допов. від 11.06.2017. - N 17, ст.236. - http://zakon.rada.gov.ua.
2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» вiд 30.10.1996 № 448/96-ВР. - Із змін. та допов. від 25.12.2008, ВВР, 2017, N 23, ст.278. - http://zakon.rada.gov.ua.
3. Коваленко, Радванська Л.М., Лобанова Н.В., Швороб Г.М., Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2005. – 572 с.
4. Назарчук М. Про деякі особливості розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні. - Економіка України, 2005, №10. - 33 – 41с.
5. Мацегора І.А. Теоретичні основи обліку цінних паперів та облікова інтерпретація їх класифікації //Управління регіональним економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції Всеукраїнська міжвузівська наукова конференція студентів та молодих науковців. – 2005 - 198-202с.
6. Назарчук М. Про деякі особливості розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні. - Економіка України. - 2005 - №10. - 33 – 41с.
7. Берт С. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації. - Журнал „Юридичний радник”. – 2006. - №3.- 112с.
8. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
Інші роботи цього напряму