Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   18 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті   (ID роботи: 137)

Напрям: Менеджмент
Предмет: Ситуаційний менеджмент
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 25
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Форми управлінського впливу: лідерство та влада
2. Стилі керівництва
Висновки
Список літератури
Вступ
Кожний стратегічний господарський підрозділ в організаціїповинен встановлювати власні цілі діяльності. Вони звичайно визначаються як у кількісних показниках, так і в якісних поняттях.
Ситуаційний аналіз – визначення управлінських можливостей і проблем, із якими організація може зіткнутися.
Слід відзначити, що ситуаційний аналіз загалом сприяв подальшому розвитку теорії управління, дозволив використати можливості прямого застосування науки до конкретних ситуацій та умов. Центральний момент ситуаційного аналізу – це ситуація. Ситуація – це конкретний набір обставин, які сильно впливають на організацію у даний конкретний час. Через те, що в центрі уваги виявляється ситуація, ситуаційний підхід підкреслює значимість «ситуаційного мислення». Використовуючи зазначений підхід, керівники можуть краще зрозуміти, які прийоми будуть більшою мірою сприяти досягненню цілей організації в конкретній ситуації.
Ситуаційний підхід, розроблений наприкінці 1960-х рр., не передбачає, що положення шкіл наукового менеджменту й адміністративної школи, поведінкового підходу та підходу з
Висновок
Дедалі більш наполегливо й активно пробивають собі шлях у нашій країні соціальні та економічні процеси, які породжують новий прошарок людей, що професійно займаються підприємницькою та управлінською діяльністю.
Ефективність управління починається з малого - вміння усвідомити свої особисті цілі, розуміти й адекватно оцінювати себе та інших людей, правильно розподіляти свій час, своєчасно і оптимально приймати рішення, активно діяти, знімати стреси, контролювати свою вагу, нормально вдягатися і красиво жити.
Менеджер - людина, яка професійно здійснює функцію управління у ринковій системі відносин. Менеджер повинен розуміти природу управлінських процесів, вміти розподіляти відповідальність за рівнями управління, знати економіку та маркетинг, інформаційну технологію, вміти планувати і прогнозувати розвиток діяльності своєї фірми. Не менш важливо бути спеціалістом в роботі з людьми: вміти будувати взаємовідносини з підлеглими, між фірмою та клієнтами, з іншими фірмами, вміти приймати рішення в складних ситуаціях, які часто змінюються, чітко і дохідливо формулювати свої думки.
Менеджер повинен володіти високою психологічною культурою, яка є невід'ємною частиною загальної культури людини. Психологічна культура вміщує три необхідних елементи: пізнання себе, пізнання іншої людини, вміння спілкуватися з людьми і регулювати свою поведінку.
Перевірено, що успіх будь-якого підприємства на 85% залежить від бажання людей працювати, а також від їх взаємовідносин і-вміння спілку. Ці питання знаходяться в компетенції психології. Менеджеру і керівнику будь-якого рівня потрібна практична психологія і вміння використовувати знання різних психологічних дисциплін в своїй практичній діяльності та різноманітних життєвих ситуаціях.
Щоб ефективність оволодіння знаннями, в тому числі і психологічними, була високою, людина повинна прийти до розуміння їх необхідності. Процес навчання (краще відразу
Література
1. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів. — 2-ге вид., виправл. і доп. — К.: Центр навч. літ., 2005. — 372 с.
2. Виханский О. С., Наумов А. М. Ситуационное обучение менеджменту: Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАУ, 1997. — 148 с.
3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1998.
5. Попов В. М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М.: КноРус, 2001.
6. Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. — К.: МАУП, 2003. — 152 с.
7. Федулова Л. І., Фролова Г. І. Ситуаційний менеджмент: Наук.-метод. аспект. — К.: Наук. світ, 2002. — 35 с.
8. Поспелов Д. Е. Ситуационное управление. — М., 1986.
9. Герман А. Руководить сообразно ситуации. — М.: Интер-эксперт, 1994.
10. Глухов В. В. Ситуационный анализ (деловые игры для менеджера). — СПб.: Спец. лит., 1999.
11. Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент. — М.: Филинъ, 1996.
12. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный аналіз управленческих функций. — М.: Прогресс, 1981.
Інші роботи цього напряму
купить диплом в Кисловодске

ry-diplomer.com/kupit-diplom-medsestry

www.adulttorrent.org/details/candy_cameltoe_riding_the_unicorn_cream_pie