Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   20 грн.
ЦІНА:   46 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Психологічні аспекти в ситуаційному менеджменті   (ID роботи: 165)

Напрям: Менеджмент
Предмет: Ситуаційний менеджмент
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 27
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Типологія Юнга. Основні ознаки типів
1.1. Основні ознаки типів
1.2. Канонічні назви і псевдоніми соціотипів
2. Короткі характеристики соціотипів
2.1. Інтуїтивно-логічний екстраверт
2.2. Сенсорно-етичний інтроверт
2.3. Етико-сенсорний екстраверт
2.4. Логіко-інтуїтивний інтроверт
2.5. Етико-інтуїтивний екстраверт
2.6. Логіко-сенсорний інтроверт
2.7. Інтуїтивно-етичний інтроверт
2.8. Логіко-інтуїтивний екстраверт
2.9. Етико-сенсорний інтроверт
2.10. Сенсорно-етичний екстраверт
2.11. Інтуїтивно-логічний інтроверт
2.12. Інтуїтивно-етичний екстраверт
2.13. Сенсорно-логічний інтроверт
2.14. Логіко-сенсорний екстраверт
2.15. Етико-інтуїтивний інтроверт
3. Аспекти сприйняття світу і психічні функції
Висновки
Список літератури
Вступ
Великий внесок до вирішення цієї проблеми належить видатному швейцарському психологу, психіатру і філософу Карлу Густаву Юнгу (1875—1961). На основі досвіду багаторічної психотерапевтичної практики він прийшов до висновку, що поведінка людини має невипадковий характер. Вона передбачувана, отже, підлягає класифікації. Основи цієї класифікації він блискуче виклав у своїй праці “Психологічні типи” (1921 р.).
Американські психологи (за покликанням, але не за освітою) Ізабель Бригс- Майєрс разом зі своєю матір’ю Катрин Бригс на основі теорії Юнга створили тест-опитувальник для визначення 16-ти різних типів поведінки — “Індикатор типів Майєрс-Бригс” (Myers-Briggs Type Indicator — MBTI)2. Тест став настільки популярним, що викликав у всьому світі жвавий інтерес до психології особистості і, зокрема, теорії психологічних типів Юнга.
Найбільшого поширення типологія Юнга досягла в США, де 1979 року була створена безприбуткова суспільна міжнародна організація Асоціація психологічного типування — АПТ (Association for Psychological Type — APT). АПТ видає журнал3 і щоквартальний бюлетень, проводить конференції та симпозіуми, організовує кваліфікаційні тренінги з MBTI.
Крім АПТ існує багато інших, менш відомих організацій, які в якості основного інструменту застосовують MBTI — наприклад, Асоціація Отто Крегера (Вірджинія, США), OAAPT — Ontario Association for Application of Personality Type (Онтаріо, Канада).
Висновок
Дедалі більш наполегливо й активно пробивають собі шлях у нашій країні соціальні та економічні процеси, які породжують новий прошарок людей, що професійно займаються підприємницькою та управлінською діяльністю.
Ефективність управління починається з малого - вміння усвідомити свої особисті цілі, розуміти й адекватно оцінювати себе та інших людей, правильно розподіляти свій час, своєчасно і оптимально приймати рішення, активно діяти, знімати стреси, контролювати свою вагу, нормально вдягатися і красиво жити.
Менеджер - людина, яка професійно здійснює функцію управління у ринковій системі відносин. Менеджер повинен розуміти природу управлінських процесів, вміти розподіляти відповідальність за рівнями управління, знати економіку та маркетинг, інформаційну технологію, вміти планувати і прогнозувати розвиток діяльності своєї фірми. Не менш важливо бути спеціалістом в роботі з людьми: вміти будувати взаємовідносини з підлеглими, між фірмою та клієнтами, з іншими фірмами, вміти приймати рішення в складних ситуаціях, які часто змінюються, чітко і дохідливо формулювати свої думки.
Менеджер повинен володіти високою психологічною культурою, яка є невід'ємною частиною загальної культури людини. Психологічна культура вміщує три необхідних елементи:
Література
1. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів. — 2-ге вид., виправл. і доп. — К.: Центр навч. літ., 2005. — 372 с.
2. Виханский О. С., Наумов А. М. Ситуационное обучение менеджменту: Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАУ, 1997. — 148 с.
3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.
4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1998.
5. Попов В. М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М.: КноРус, 2001.
Сладкевич В. П., Чернявский А. Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект
Інші роботи цього напряму
купить диплом зооинженера

там