Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   15 грн.
ЦІНА:   34 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Основні методи збирання соціальної інформації   (ID роботи: 176)

Напрям: Гуманітарні предмети
Предмет: Соціологія
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 25
Рік захисту: 2008
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Документальні дослідження
2. Спостереження та експерименти
3. Опитування та інтерв’ю
4. Соціальна експертиза
5. Тести
Висновок
Література
Вступ
Сутність, види та складові соціологічних досліджень. Вивчаючи це питання, слід звернути увагу на те, що соціологічні дослідження — своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх серед представників інших соціальних та гуманітарних наук. Оволодіння соціологічними методами вимагає від дослідника ґрунтовної професійної підготовки не тільки з виключно соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т. ін.
Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно послідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні.
Соціологічне дослідження містить у собі деякі елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності. По-перше, це об'єкт дослідження. У соціології об'єктом дослідження можуть, бути будь-які процеси та явища соціальної дійсності (демографічні, екологічні, економічні, соціальні, міжнаціональна, сімейно-побутові та ін.). По-друге, це суб'єкт дослідження (соціолог-дослідник або група соціологів). По-третє, як будь-яке інше
Висновок
За змістом документи класифікують на правові, історичні, економічні, технічні тощо.
За характером інформації соціологічні документи можна поділити на: письмові; усні; лінгвістичні; фото- і кінематографічні; фонографічні; етнографічні; речові.
Соціолог найчастіше має справу з письмовими документами, у тому числі статистичними.
Спостереження в соціологічному дослідженні найчастіше використовують на його розвідувальному етапі, коли відбувається загальне ознайомлення з об'єктом дослідження і розробляються гіпотези. Крім того, його можна застосовувати для перевірки даних, зібраних іншими методами, і для одержання додаткових відомостей про досліджуваний об'єкт, а також для розробки гіпотез.
Спостереження можна класифікувати залежно від місця спостерігача в процесі спостереження (невключене і включене); ступеня формалізованості спостереження (стандартизоване й довільне); регулярності проведення (систематичне й епізодичне); місця проведення і способу організації спостереження (польове й лабораторне); наявності контролю за проведенням спостереження
Література
1. Андреенков В. Г. Логика социологического исследования. — М., 7.
2. Бутенко Н. А. Анкетний опрос как общение социолога с респондентами. — М., 9.
3. Воловин В. Соціологічна освіта в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 8. — № 1.
4. Как провести социологическое исследование. — М., 0.
5. Клайн П, Справочное пособие по конструированию тестов. — К., 4.
6. Королев Ю. Г. Выборочный метод в социологии. — М., 5.
7. Математико-статистические методы анализа данных в социологических исследованиях. — М, 0.
8. Математические методи в социологическом исследовании. — М, 1.
9. Миллс Р. Интеллектуальное мастерство // Социол. исследования. — 4. — №1.
10. Осипов Г. В., Андреев 3. П. Методи измерения в социологии. — М., 7.
11. Паниотто В. К, Максименко В. С. Количественные методы в социологическом исследовании. — К., 2.
12. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. — К., 6.
13. Рабочая книга социолога. — М., 5.
14. Смелзер Н. Социология. — М., 4.
15. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 2.
Інші роботи цього напряму
Поможем вам подобрать и купить готовые шторы в одессе по вашему желанию, недорого.
poliv.ua/tovary/oborudovanie-dlya-sistem-avtomaticheskogo-poliva/dozhdevateli

еще по теме chemtest.com.ua