Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   480 грн.
ЦІНА:   1104 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Облік і контроль основних засобів на прикладі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району   (ID роботи: 2274)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Дипломна робота
Кількість сторінок: 91
Рік захисту: 2011
ВУЗ: Національний Університет Водного Господарства та Природокористування (НУВГП)
Мова: Українськa
План
ВСТУП
1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Економічна сутність основних засобів
1.2. Класифікація, визнання та оцінка основних засобів
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Організація обліку в територіальному центрі соціального обслуговування
2.2. Первинний облік основних засобів
2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами
2.3.1. Облік руху основних засобів
2.3.2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
2.3.3. Облік амортизації основних засобів
2.3.4. Порядок проведення інвентаризації основних засобів
2.4. Методика формування показників звітності щодо операцій з основними засобами в територіальному центрі соціального обслуговування
2.5. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів в досліджуваному підприємстві
2.6. Особливості організації та відображення в обліку заходів з охорони праці
3. КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. Завдання та джерела контролю основних засобів
3.2. Методика контролю операцій з основними засобами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Вступ
В Україні функціонують близько 40 тисяч уста¬нов та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок держав¬ного чи місцевих бюджетів. До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших. Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі постійних дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культури клубного тішу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін.
Висновок
За результатами дослідження можна з’ясувати, що територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району Автономної республіки Крим використовує в своїй діяльності основні законодавчі та нормативні акти України, які стосуються обліку основних засобів бюджетних установах.
Відзначимо, що “основні засоби”
Література
1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-ХІV.
2.Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64.
3.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків та інших статей балансу, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90.
4.Інструкція по складанню типових форм по обліку та списанню основних засобів, які належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України, Головного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70.
5.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61.
Інші роботи цього напряму
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухоблік
Контрольна бухоблік підприєсмства харчової промисловості
Методика обліку виробничих запасів на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Задача бухгалтерський облік
1.Зміст та умови застосування прогнозно-цільового управління 2.Типи символьних моделей (адитивні, кратні, мультиплікативні,змішані)та їх використання у формуванні, підготовці та прийнятті управлінських рішень
Задача з бухгалтерського обліку
Облік субєкта малого підприємництва
Задача облік на малих підприємствах
Облік в галузях народного господарства
Контрольна бухгалтерський облік
Контрольна Організація обліку
Інвентаризація матеріальних цінностей
Бухгалтерський облік
Облік на малих підприємствах
ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ, ЦІЛЬОВИМИ ФОНДАМИ ТА ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Бухгалтерський облік контрольна
ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
"Отчет о движении денежных средств:порядок подготовки, информационно-аналитическое значение"
Облік розраунків з бюджетом за податком на додану вартість
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік дебіторської заборгованості
Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік розрахунків за податками та платежами
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік витрат рослинництва
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Практична робота з аналізу господарської діяльності
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік" на прикладі "ТзОВ "Пакко холдинг"
Облік аудит і контроль в системі управління витратами підприємства
Контрольна з фінансів підприємств
Звіт переддипломної практики спеціальності "Облік і аудит"
Облік і аудит дебіторської заборгованості на прикладі Рівненської філії Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Методика і організація обліку та аналізу доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності підприємства (на прикладі підприємства ВАТ завод «Маяк»)
Облік розрахунків за податками
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 4)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з бухгалтерського обліку
Інформаційні системи і технології в обліку
Первинний, синтетичний та аналітичний облік поточних зобов’язань за розрахунками – вексель виданий. Облік операцій податку на додану вартість
также читайте

www.ry-diplomer.com/kupit-meditsinskij-diplom

http://chemtest.com.ua