Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   480 грн.
ЦІНА:   1152 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Облік і контроль основних засобів на прикладі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району   (ID роботи: 2274)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Дипломна робота
Кількість сторінок: 91
Рік захисту: 2011
ВУЗ: Національний Університет Водного Господарства та Природокористування (НУВГП)
Мова: Українськa
План
ВСТУП
1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Економічна сутність основних засобів
1.2. Класифікація, визнання та оцінка основних засобів
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Організація обліку в територіальному центрі соціального обслуговування
2.2. Первинний облік основних засобів
2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами
2.3.1. Облік руху основних засобів
2.3.2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
2.3.3. Облік амортизації основних засобів
2.3.4. Порядок проведення інвентаризації основних засобів
2.4. Методика формування показників звітності щодо операцій з основними засобами в територіальному центрі соціального обслуговування
2.5. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів в досліджуваному підприємстві
2.6. Особливості організації та відображення в обліку заходів з охорони праці
3. КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. Завдання та джерела контролю основних засобів
3.2. Методика контролю операцій з основними засобами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Вступ
В Україні функціонують близько 40 тисяч уста¬нов та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок держав¬ного чи місцевих бюджетів. До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших. Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі постійних дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культури клубного тішу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін.
Висновок
За результатами дослідження можна з’ясувати, що територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району Автономної республіки Крим використовує в своїй діяльності основні законодавчі та нормативні акти України, які стосуються обліку основних засобів бюджетних установах.
Відзначимо, що “основні засоби”
Література
1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-ХІV.
2.Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64.
3.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків та інших статей балансу, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90.
4.Інструкція по складанню типових форм по обліку та списанню основних засобів, які належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України, Головного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70.
5.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61.
Інші роботи цього напряму
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
Задача з бухгалтерського обліку
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Методологічні та організаційні засади обліку, аналізу і аудиту капітальних інвестицій на підприємствах безалкогольної промисловості» (на прикладі ЗАТ «Оболонь»)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Облік на малих підприємствах"
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЗОБОВЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ НА ПРИКЛАДІ ПП «АРТ-ДИЗАЙН»
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік на малих підприємствах
"Отчет о движении денежных средств:порядок подготовки, информационно-аналитическое значение"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 22)
Облік, оцінка та аналіз витрат дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Сучасний бухгалтер контрольна
Задача Облік на малих підприємствах
Облік розрахунків за податками та платежами
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухгалтерський облік
Задача з бухгалтерського обліку
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік грошових коштів та розрахункових операцій на прикладі АТ «Сітронікс Інформаційні технології України»
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ, ЦІЛЬОВИМИ ФОНДАМИ ТА ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Інвентаризація матеріальних цінностей
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Фінансова діяльність суб"єктів господарювання
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухоблік
Складові форми бухгалтерського обліку
Організація обліку, контролю та аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі туристичної фірми ''Азарія''
Облік і аудит дебіторської заборгованості на прикладі Рівненської філії Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Облік у зарубіжних країнах
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Облік реалізації товарів на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз»
Контрольна з фінансів підприємств
Облік, аналіз та аудит дебіторської заборгованості
Інвентаризація матеріальних цінностей
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна Організація обліку
Облік власного капіталу
Задача бухгалтерський облік
также читайте

www.ry-diplomer.com/kupit-meditsinskij-diplom

http://chemtest.com.ua