Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   480 грн.
ЦІНА:   1104 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Облік і контроль основних засобів на прикладі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району   (ID роботи: 2274)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Дипломна робота
Кількість сторінок: 91
Рік захисту: 2011
ВУЗ: Національний Університет Водного Господарства та Природокористування (НУВГП)
Мова: Українськa
План
ВСТУП
1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Економічна сутність основних засобів
1.2. Класифікація, визнання та оцінка основних засобів
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Організація обліку в територіальному центрі соціального обслуговування
2.2. Первинний облік основних засобів
2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами
2.3.1. Облік руху основних засобів
2.3.2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
2.3.3. Облік амортизації основних засобів
2.3.4. Порядок проведення інвентаризації основних засобів
2.4. Методика формування показників звітності щодо операцій з основними засобами в територіальному центрі соціального обслуговування
2.5. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів в досліджуваному підприємстві
2.6. Особливості організації та відображення в обліку заходів з охорони праці
3. КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. Завдання та джерела контролю основних засобів
3.2. Методика контролю операцій з основними засобами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Вступ
В Україні функціонують близько 40 тисяч уста¬нов та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок держав¬ного чи місцевих бюджетів. До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших. Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі постійних дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культури клубного тішу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін.
Висновок
За результатами дослідження можна з’ясувати, що територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району Автономної республіки Крим використовує в своїй діяльності основні законодавчі та нормативні акти України, які стосуються обліку основних засобів бюджетних установах.
Відзначимо, що “основні засоби”
Література
1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-ХІV.
2.Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64.
3.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків та інших статей балансу, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90.
4.Інструкція по складанню типових форм по обліку та списанню основних засобів, які належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України, Головного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70.
5.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61.
Інші роботи цього напряму
Методика обліку виробничих запасів на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Облік аудит і контроль в системі управління витратами підприємства
Первинний, синтетичний та аналітичний облік поточних зобов’язань за розрахунками – вексель виданий. Облік операцій податку на додану вартість
Облік, аналіз та аудит фінансових витрат на ПрАТ "Ковельські ковбаси" (підприємство харчової промисловості)
Облік власного капіталу
Контрольна робота з дисципліни "Бухглтерський облік" (Варіант 1)
Бухгалтерський облік контрольна
Фінансова діяльність суб"єктів господарювання
Методика і організація обліку й контролю витрат на поліпшення та ремонт основних засобів підприємства
Методика обліку і аналізу власного капіталу підприємства на прикладі публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод»
Облік на малих підприємствах
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна Організація обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" (Варіант 4)
Бухгалтерський облік і аналіз основних засобів і джерел їх формування.
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Організація обліку, контролю та аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі туристичної фірми ''Азарія''
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Задача з дисципліни Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік розрахунків з оплати праці на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Складові форми бухгалтерського обліку
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 6)
Бух. облік на малих підприємствах
Облік і аудит дебіторської заборгованості на прикладі Рівненської філії Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Облік, аналіз і аудит витрат на підприємстві
Звіт переддипломної практики спеціальності "Облік і аудит"
Облікова політика підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота бухгалтерський облік
Інформаційні системи і технології в обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Судова бухгалтерська експертиза
Звіт з виробничої практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
также читайте

www.ry-diplomer.com/kupit-meditsinskij-diplom

http://chemtest.com.ua