Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   480 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Облік і контроль основних засобів на прикладі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району   (ID роботи: 2274)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Дипломна робота
Кількість сторінок: 91
Рік захисту: 2011
ВУЗ: Національний Університет Водного Господарства та Природокористування (НУВГП)
Мова: Українськa
План
ВСТУП
1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1.1. Економічна сутність основних засобів
1.2. Класифікація, визнання та оцінка основних засобів
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Організація обліку в територіальному центрі соціального обслуговування
2.2. Первинний облік основних засобів
2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами
2.3.1. Облік руху основних засобів
2.3.2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів
2.3.3. Облік амортизації основних засобів
2.3.4. Порядок проведення інвентаризації основних засобів
2.4. Методика формування показників звітності щодо операцій з основними засобами в територіальному центрі соціального обслуговування
2.5. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів в досліджуваному підприємстві
2.6. Особливості організації та відображення в обліку заходів з охорони праці
3. КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. Завдання та джерела контролю основних засобів
3.2. Методика контролю операцій з основними засобами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Вступ
В Україні функціонують близько 40 тисяч уста¬нов та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок держав¬ного чи місцевих бюджетів. До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших. Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі постійних дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культури клубного тішу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін.
Висновок
За результатами дослідження можна з’ясувати, що територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району Автономної республіки Крим використовує в своїй діяльності основні законодавчі та нормативні акти України, які стосуються обліку основних засобів бюджетних установах.
Відзначимо, що “основні засоби”
Література
1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-ХІV.
2.Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: затв. наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64.
3.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів, розрахунків та інших статей балансу, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90.
4.Інструкція по складанню типових форм по обліку та списанню основних засобів, які належать установам та організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затв. наказом Головного управління Державного казначейства України, Головного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70.
5.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затв. наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61.
Інші роботи цього напряму
"Отчет о движении денежных средств:порядок подготовки, информационно-аналитическое значение"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік виробничих запасів підприємства (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)
Облік на малих підприємствах
Фінансовий облік основних засобів та їх амортизації на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит
Облік дебіторської заборгованості
Облік грошових коштів та розрахункових операцій на прикладі АТ «Сітронікс Інформаційні технології України»
Облік, оцінка та аналіз витрат дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
Облік і аудит дебіторської заборгованості на прикладі Рівненської філії Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухгалтерський облік
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік власного капіталу
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Облік процесу реалізації робіт (послуг) підприємства
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Облік, аналіз і аудит витрат на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 6
Контрольная работа по бух. учету
Система рахунків бухгалтерського обліку їх зміст і класифікація
Фінансовий аналіз
Практична Облік оплати праці
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Контрольна Організація обліку
Контрольна робота Бухгалтерський облік
Задача бухоблік
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методологічні та організаційні засади обліку, аналізу і аудиту капітальних інвестицій на підприємствах безалкогольної промисловості» (на прикладі ЗАТ «Оболонь»)
Консолідація фінансової звітності
Задача з бухгалтерського обліку
Задача з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 9
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 4)
Методика і організація обліку й контролю витрат на поліпшення та ремонт основних засобів підприємства
Практичне завдання з бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік у сільському господарстві
Задача з бухгалтерського обліку
Практична Облік оплати праці
Організація обліку на підприємстві
Облік реалізації товарів на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 3
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
также читайте

www.ry-diplomer.com/kupit-meditsinskij-diplom

http://chemtest.com.ua