Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   35 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості   (ID роботи: 2604)

Напрям: Гуманітарні предмети
Предмет: Соціологія
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 22
Рік захисту: 2010
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Соціально-культурне середовище
2. Поняття про особистість, її розвиток та формування
3. Культурно-освітнє середовище і розвиток особистості
Висновки
Вступ
Під культурою розуміють домінуючу у суспільстві систему цінностей, вірувань, звичаїв і установок. Кожне суспільство має свою культуру, яка вливає на стиль повсякденного життя.
Культура - це набуття знань про використання людьми уявлень щодо досвіду і загальної суспільної поведінки.
Форми прояву культури: Цінності, Звички, Вірування, Позиція, Мораль, Традиції, Поведінка, Мистецтво, Закони.
Основні характеристики культури:
- культура не є біологічною рисою, а являє собою результат навчання і досвіду;
- люди причетні до культури певних соціальних груп;
- культура передається від покоління до покоління;
- культура пов’язана з певними символами;
- культура. - певна система, цілісність і має власну структуру;
- культура ґрунтується на здатності людей пристосовуватись до змін.
Культуру США можна охарактеризувати як індивідуалістичну, неформальну, матеріалістичну і орієнтовану на самоцінність часу. У той же час в Японії і Китаї групі приділяється набагато більше уваги, ніж індивіду. Підпорядкування і
Висновок
Виходячи із зазначеного, можна констатувати, що важливими є всі стадії соціалізації особистості - старт (дитинство, шкільні, студентські роки), оптимум (зрілість, розквіт активності, професійних здібностей), фініш, а також вивчення гармонійної єдності цієї тріади. При цьому дуже важливо, щоб на будь-якому з цих етапів соціалізації людина мала широкий вибір для прояву власних здібностей і можливостей. Особистий вибір - це обов'язково відповідальність за процес та результат діяльності. Процес вибору на різних стадіях соціалізації нерідко супроводжується нестерпними пошуками, але саме він, головним чином, формує особистість, дає можливість проявитися власним індивідуальним рисам, розкритися таланту, досягти вершин творчості. У зв'язку з цим психологові не слід ставити на людині крапку, якщо навіть ця людина обмежена, нерозвинута або заплуталася в життєвих лабіринтах і негараздах. Людина завжди повинна мати можливість усвідомити себе особистістю, у неї повинен бути вибір, який би допоміг стати суб'єктом, творцем своєї власної долі, свого життя. Йдеться про те, щоб кожна людина мала можливість якомога краще пізнати себе, свій внутрішній світ, власне «Я», свої психофізіологічні особливості, що дасть їй змогу ефективно використовувати особистий потенціал, пристосовуватися до обставин життя, впливати на них,
Література
1. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: Каравела, 2000. – 248 с.
2. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. Козубовської І.І., Мигович І.І. – Ужгород, 2000. – 250 с.
3. Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти (Збірник наукових статей)/ Упорядники І.В. Козубовська , О.В.Співаковський – Ужгород: Видавництво "Мистецька лінія", 2002. – 328 с.
4. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С. О. Макеєва. — 2-ге вид., випр.і допов. —
Інші роботи цього напряму
http://baden-medservice.com

http://baden-medservice.com

мытье фасада