Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   35 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Проблеми зайнятості сільськогосподарського населення   (ID роботи: 2654)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Економіка праці
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 20
Рік захисту: 2010
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Організаційно-економічні проблеми зайнятості сільського населення
2. Проблеми розвитку сільських територій та зайнятості мешканців села
3. Зайнятість як об’єктивна необхідність розвитку сільських територій
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
В Україні проблема зайнятості в сільській місцевості наскільки загострилася, що потребує невідкладних дій як на державному, так і на регіональному рівнях. Змінивши організаційно-правові форми господарювання, організатори реформ не передбачили можливі варіанти зайнятості сільського населення. Тому більшість селян перебувають у стані розгубленості. А сам процес створення нових робочих місць у сільській місцевості носить некерований характер. На селі постійно зростає рівень сільського безробіття, що пов’язано, передусім, з відсутністю концептуальних засад розвитку сфери зайнятості сільського населення, стратегії розбудови українського села, необхідної державної політики щодо підтримки цих процесів.
Проблемі зайнятості населення присвячено чимало наукових досліджень. Їх результати широко висвітлені у працях провідних українських вчених: С.І Бандура, Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, В.В. Вітвіцького, І.Ф. Гнибіденка, С.О
Висновок
Серед різних видів господарської діяльності сільське населення переважно зайняте в сільському господарстві, лісовому господарстві та риболовлі (понад 55 %, у т.ч. особисті господарства населення – 23 %); 15 % – в освіті та охороні здоров’я, 11 % – у видобувній та переробній промисловості та 6 % – у роздрібній і оптовій торгівлі.
76,5 % сільського населення є найманими працівниками, а 19,2 % працюють як самозайняті.
Згідно з інформацією вибіркового обстеження, проведеного Державним комітетом статистики України улистопаді 2001 року, у складі 61,1 % або майже в двох третинах домогосподарств України є працюючі особи, з яких 50,2 % – сільські домогосподарства. У сільській місцевості частка домогосподарств без працюючих осіб дорівнює 66,7 %.
У багатьох домогосподарствах є земельні ділянки, що активно використовуються. У 37,1 % з усіх домогосподарств України утримують велику рогату худобу, птицю або вулики. Із цих домогосподарств 85,7 % знаходяться у сільській місцевості, 31,5 % – у маленьких містах і 3 % – у великих містах. У 62,4 % усіх домогосподарств є у володінні земельні ділянки, з яких 98,7 % належать сільським домогосподарствам. У 44,3 % сільських домогосподарств є у землекористуванні наділи площею понад 1 га, а майже в однієї третини (30,6 %) їх площа становить від 0,16 до 0,30 га.
Можливості для зайнятості на підприємствах у сільській місцевості є дуже обмеженими. Фактично серед сільського населення кількість людей, які втратили
Література
1. Звіт про НДР „Дослідження стану та динаміки ринку праці на селі та розробка пропозицій щодо усунення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на підприємствах у сільській місцевості” (заключний) – К.: НДІ праці і зайнятості населення, 2008. - 147с.
2. Кваснікова Г.С. Доходи населення та економічний стан держави // Економіка АПК – 2005. - №1- С. 116-121.
3. Гнибіденко І. Підвищити рівень добробуту людей та зменшити кількість бідних // Соціальний захист. – 2004. - №12. – С. 7-12.
4. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2006. – 207 с.
5. Головне управління статистики у Вінницькі області // Регіони Вінницької області. - 2006. - 205 с.
6. Соціальна інфраструктура села / За ред. П.Т.Саблука, М.К.Орлатого. - К.: ІФЕ, 2002. - 464 с.
7. Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999-2010 роки //Економіка АПК. - 1999. - № 6. -
Інші роботи цього напряму
МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
Організаційно-економічний механізм нормування праці
Практична робота з дисципліни "Економіка праці" (Варіант №2)
Безробіття в Україні
Фактори, що забезпечують зміни в тенденціях розвитку товарів побутової хімії та їх виробників на прикладі ВАТ „Аленка”
Інвестиції в розвиток персоналу та їх ефективність ТОВ Конві-Пак
Практична робота з дисципліни "Економіка праці" (Варіант 12)
"Мотивація колективу для створення товарів нової високої якості". (Аналіз на ТОВ "ТД Косметик Сорс")
Задачі з дисципліни "Економіка праці"
Інвестиції в розвиток персоналу та їх ефективність ТОВ Конві-Пак
Экономический риск
Задачі з дисципліни "Економіка праці" (Варіант 9)
Контрольна робота з дисципліни "Економіка праці"
Контрольна робота з дисципліни "Економіка праці"
Стиль керівництва в організації: порівняльний аналіз на прикладі ТОВ «ГАСТ ТРЕЙД НОВА»
Деталізація вимог до бізнес-плану інвестиційних проектів фірми
Практична робота з дисципліни "Економіка праці"
Задачі з дисципліни "Економіка праці" (варіант3)
Ефективність нормування праці
Матеріальне стимулювання персоналу промислового підприємства
Ринок праці
Моніторинг соціально-трудової сфери в Україні
Ринок праці
Стиль керівництва в організації: порівняльний аналіз ТОВ «ГАСТ ТРЕЙД НОВА»
Поняття праці та її характер в умовах ринкової економіки
Економіка праці
Економічні та соціальні аспекти зайнятості населення
www.maxformer.com

www.maxformer.com/kolesa-i-shiny

http://1cs.com.ua