Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   20 грн.
ЦІНА:   46 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Ознаки та розповсюдження монополістичної конкуренції   (ID роботи: 275)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Економічна теорія
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 21
Рік захисту: 2007
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Характерні риси ринку монополістичної конкуренції
2. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків у
короткостроковому періоді
3. Довгострокова рівновага фірми
4. Нецінова конкуренція. Реклама
5. Ефективність функціонування ринку монополістичної конкуренції
Висновок
Література
Вступ
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій. В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті
Висновок
Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Але як будь-яке явище має свої плюси і мінуси. До позитивних чортів можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімум витрат, реалізацію принципом оплати по кількості і якості праці, можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків - "перемога" одних і "поразка" інших, розходження в умовах діяльності, що веде до нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення й ін.
Говорячи про негативні методи ведення конкурентної боротьби необхідно відзначити, що все-таки поки є конкуренція, буде існувати і промислове шпигунство, тобто ці два явища пов'язані між собою, не можна, звичайно, заперечити ефективність промислового шпигунства, наприклад він значно впливає на розвиток військово-промислового комплексу. І усе ж, незважаючи на ефективність промислового шпигунства, він не може замінити розвиток ні в галузевих, державних і глобальних масштабах, не може замінити науково-дослідні роботи, відкриття, тому що якщо увесь час користуватися чужим, викраденим, то при цьому губиться деякий власний потенціал розвитку, що в результаті веде до регресу.
У цілому ж, конкуренція несе менше негативних моментів, ніж
Література
1. Бізнес №28 (391), 10 липня 2000 року. /Промислово-торгівельний огляд/ “Река, речка, ручеек” Підготував Н.Захаренко Відповідальний за випуск В.Анікеенко. -. вид. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Информ” С.34-39.
2. Бізнес №28 (391), 10 липня 2000 року. /Промислово-торгівельний огляд/ “Кто мутит минеральную воду” Підготував І.Сергєєв, М.Моргунський Відповідальний за випуск В.Анікеенко). -. вид. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Информ” С.28-32
3. Гасанов Р.М Промислове шпигунство на службі монополій. М.: Міжнародні відношення. 1986
4. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. Київ 1998
5. Основи економічної теорії. - К., 1997
6. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект. - К., 1997
7. Портер. М Міжнародна конкуренція. М.:1994
8. Робинсон. Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції. М.1986
9. Рузавін. Г.И. Основи ринкової економіки. М.: ЮНИТИ. 1996.
10. Самуельсон П. Економіка. - Львів, 1993
11. Чемберлин Э.Х. “Теорія монополістичної конкуренції. Реориентация теорії вартості”. Москва. 1959.
Інші роботи цього напряму
Ознаки ринку та умови його функціонування
Особливості розвитку менеджменту на підприємствах України
Эффект операционного левериджа
Контрольна робота з дисципліни "Основи економічної теорії" Варіант 5
Ефективність виробництва в економіці України
Контрольна Основи економічних теорій
РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СОЦІАЛЬНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ
Відтворення
Закони попиту та пропозиції
Держава як суб’єкт сучасної ринкової економіки
ПРОТИРІЧЧЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ФОРМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УМОВАХ ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Економічні інтереси, їх сутність та суб’єкти. Види економічних інтересів та їх взаємодія. Єдність і протиріччя інтересів економічних суб’єктів та шляхи їх розв’язання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.
Задача з дисципліни "Економіка"
Основні риси сучасної інвестиційної політики в Україні
Український класифікатор товарів ЗЕД
Сучасний монетаризм, основні теоретичні положення та практичні рекомендації
Економічна система суспільства
Економічні відносини: їх сутність, класифікація
Господарський механізм
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія" (Варіант 4)
Модель економічного зростання Р.Солоу та її практичне застосування
Теорія суспільного вибору
Нові індустріальні країни: поняття, регіональні особливості, зовнішньо-торгівельні зв’язки
Вплив реального курсу гривні та умов зовнішньої торгівлі на економіку України
Перспективи постіндустріальної теорії у світі
Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин
Соціальна політика
Прямі податки. податок на прибуток в Україні
Задача з дисципліни "Основи економічної теорії"
Задача з дисципліни "Економіка"
Система вимірів господарювання на макрорівні
Антимонопольне законодавство
Проблема ресурсу забезпечення і ресурсу збереження в Україні
Загальна характеристика системи калькулювання за нормативними затратами
Контрольна економічна теорія
Ринкова рівновага, її рухливість та механізм відновлення
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО: СУТЬ,ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ
Попит на ресурси та його вплив на ціноутворення
Стратегія монетарної політики та її реалізація в економіці україни
Задача економіка
Змішана економіка, сутність та основні ознаки
Становлення та розвиток ринку фінансових послуг в Україні
Природа сучасних грошей
Контрольна робота з дисципліни "Основи економічної теорії"
Профспілки в Україні
Економічне зростання
Класифікація бірж
Бізнес у розвинутих країнах світу
Сучасна постіндустріальна цивілізація
СОТ як складний економічний інструмент
http://adulttorrent.org

topobzor.info

www.maxformer.com