Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   20 грн.
ЦІНА:   48 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Ознаки та розповсюдження монополістичної конкуренції   (ID роботи: 275)

Напрям: Економіка загальна
Предмет: Економічна теорія
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 21
Рік захисту: 2007
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Характерні риси ринку монополістичної конкуренції
2. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків у
короткостроковому періоді
3. Довгострокова рівновага фірми
4. Нецінова конкуренція. Реклама
5. Ефективність функціонування ринку монополістичної конкуренції
Висновок
Література
Вступ
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій. В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті
Висновок
Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Але як будь-яке явище має свої плюси і мінуси. До позитивних чортів можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімум витрат, реалізацію принципом оплати по кількості і якості праці, можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків - "перемога" одних і "поразка" інших, розходження в умовах діяльності, що веде до нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення й ін.
Говорячи про негативні методи ведення конкурентної боротьби необхідно відзначити, що все-таки поки є конкуренція, буде існувати і промислове шпигунство, тобто ці два явища пов'язані між собою, не можна, звичайно, заперечити ефективність промислового шпигунства, наприклад він значно впливає на розвиток військово-промислового комплексу. І усе ж, незважаючи на ефективність промислового шпигунства, він не може замінити розвиток ні в галузевих, державних і глобальних масштабах, не може замінити науково-дослідні роботи, відкриття, тому що якщо увесь час користуватися чужим, викраденим, то при цьому губиться деякий власний потенціал розвитку, що в результаті веде до регресу.
У цілому ж, конкуренція несе менше негативних моментів, ніж
Література
1. Бізнес №28 (391), 10 липня 2000 року. /Промислово-торгівельний огляд/ “Река, речка, ручеек” Підготував Н.Захаренко Відповідальний за випуск В.Анікеенко. -. вид. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Информ” С.34-39.
2. Бізнес №28 (391), 10 липня 2000 року. /Промислово-торгівельний огляд/ “Кто мутит минеральную воду” Підготував І.Сергєєв, М.Моргунський Відповідальний за випуск В.Анікеенко). -. вид. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Информ” С.28-32
3. Гасанов Р.М Промислове шпигунство на службі монополій. М.: Міжнародні відношення. 1986
4. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. Київ 1998
5. Основи економічної теорії. - К., 1997
6. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект. - К., 1997
7. Портер. М Міжнародна конкуренція. М.:1994
8. Робинсон. Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції. М.1986
9. Рузавін. Г.И. Основи ринкової економіки. М.: ЮНИТИ. 1996.
10. Самуельсон П. Економіка. - Львів, 1993
11. Чемберлин Э.Х. “Теорія монополістичної конкуренції. Реориентация теорії вартості”. Москва. 1959.
Інші роботи цього напряму
Закони попиту та пропозиції
Сутність та генезис товарного виробництва
Задача з дисципліни "Економіка"
Держава як суб’єкт сучасної ринкової економіки
Поняття основні елементи та функції ринкової інфраструктури
Контрольна робота з дисципліни "Основи економічної теорії" Варіант 5
Контрольна робота з дисципліни "Економічна теорія" (Варіант 4)
Вплив реального курсу гривні та умов зовнішньої торгівлі на економіку України
Економічне зростання
Основи економічної теорії
Соціальна політика
Економічні інтереси, їх сутність та суб’єкти. Види економічних інтересів та їх взаємодія. Єдність і протиріччя інтересів економічних суб’єктів та шляхи їх розв’язання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.
Особливості розвитку менеджменту на підприємствах України
Задача з дисципліни "Основи економічної теорії"
Комерційна діяльність приватного підприємства на прикладі Торгового Дому „Валенсія”
Перспективи постіндустріальної теорії у світі
Стратегія монетарної політики та її реалізація в економіці україни
Український класифікатор товарів ЗЕД
РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СОЦІАЛЬНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ
Контрольна економічна теорія
ПРОТИРІЧЧЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ФОРМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ В УМОВАХ ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Змішана економіка, сутність та основні ознаки
Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин
Ознаки ринку та умови його функціонування
Сучасний монетаризм, основні теоретичні положення та практичні рекомендації
Ефективність виробництва в економіці України
Задача з дисципліни "Економіка"
Суб'єкти ринку
Система вимірів господарювання на макрорівні
Економічні відносини: їх сутність, класифікація
Бізнес у розвинутих країнах світу
Господарський механізм
Сучасна постіндустріальна цивілізація
Загальна характеристика системи калькулювання за нормативними затратами
Основи економічної теорії
Контрольна робота з дисципліни "Основи економічної теорії"
Основні риси сучасної інвестиційної політики в Україні
Відтворення
Сучасна теорія прав власності
Аналіз теорії вартості товару
Попит на ресурси та його вплив на ціноутворення
Економічна система суспільства
Методи дослідження економічних процесів та явищ, їх характеристика
Проблема ресурсу забезпечення і ресурсу збереження в Україні
Валютні відносини і валютна система
Природа сучасних грошей
Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці
Контрольна Основи економічних теорій
Прямі податки. податок на прибуток в Україні
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО: СУТЬ,ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ
http://adulttorrent.org

topobzor.info

www.maxformer.com