Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
.
.
ЦІНА:   30 грн.
ЦІНА:   75 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Кризово-віковий період   (ID роботи: 2811)

Напрям: Психологія/Педагогіка
Предмет: Вікова психологія
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 20
Рік захисту: 2010
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Характеристика основних криз дитинства і їх специфіка
2. Кризи дорослого віку
3. Чи можливий безкризовий розвиток
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
З точки зору змісту і характеру психологічних проблем чи життєвих обставин, що спричинили кризову ситуацію, а також особистісних ролей, що виникають, розвиваються і зникають, можна виділити кілька типів життєвих криз:
Найхарактернішими кризами становлення є вікові кризи, що вважаються нормативними, тобто необхідними для нормального процесу становлення особистості. Для вікових криз властиві чималі якісні зміни, що відбуваються у психології людини: формування психологічних новоутворень, зміна провідної діяльності і т.д. Але ці зміни завжди супроводжуються зміною ролей, оскільки певна діяльність (гра, спілкування, навчання і т.д.) передбачає і відповідну особистісну роль людини.
Кризи становлення особистості характерні не лише для дитинства, підлітковості та юності. На думку багатьох авторів, усе життя людини закономірно супроводжується чергуванням певних періодів. Так, ще давні мислителі ділили життя людини на віки чи цикли (у Гіппократа, наприклад, по 7 років, у інших по 9), що починаються і закінчуються переломними, критичними
Висновок
Якщо взяти періоди, що типово вирізняються, - дитинство, юність, то основні труднощі дитинства - несамостійність, залежність від дорослих; юності - протиріччя між потребою в дорослості, самовизначення і відсутністю можливості в її задоволенні. Оскільки кожному періоду властиві свої протиріччя то залежно від результату їх розв'язання формуються якості особистості властивості, особливості характеру. Для дитячої стадії життя людини (від народження до року) важливе формування почуття довіри до цього світу, переконаності у його значущості й надійності, яке формується завдяки турботі матері У випадку негативного вирішення виникають первинна недовіра, страх, підозрілість, тривога за благополуччя.
На стадії від 1 до 3 років криза пов'язана з потребою в самостійності,
Література
1. Демченко С. Розвиток та стосунки у підлітковому віці (11-13 років) : тренінг. заняття для батьків : [про фізіол. та психол. розв. підлітків] / С. Демченко, Н. Острогляд // Психолог. - 2008. - Квіт. (№ 15). - С. 18-22
2. Коростылева Л. А., Никонова А. Н. Психологические проблемы самореализации личности. / Вып. под. ред. Г. С. Никифорова, Л. А. Коростылевой. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001. - С. 24 - 41.
3. Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 4. - С.40-50.
4. Мерзлякова, Е. Л. Социально-психологическая коррекционно-развивающая программа: профилактика психологической манипуляции и контроля сознания / Е. Л. Мерзлякова, В. Э. Петухов // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - N 4. - С. 63-77 ; № 5. - С. 66-70. ; №6. - С. 70-72. ; № 7. - С. 50-56. ; № 8. - С. 63-71. ; № 9. - С. 59-62.
5. Микитюк, Н. В. Психологічні аспекти супроводу дітей раннього віку / Н. В. Микитюк, І. С. Доренко, І. В. Щурук // Практ. психологія та соц. робота. - 2008. - N 1. - С. 30-42 ; № 2. - С. 37-42 ; № 3. - С. 34-38 ; №5. - С. 27-32 ; № 6. - С. 48-56.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2005. - 448 с.
7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2кн. К.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. -576 с.
8. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко та ін.: Либідь, 2003. -536 с.
9. Савчин М. В, Висиленко Л. П. Вікова психологія: навч. посіб. - К.: Академвидав, 2005. - 360 с.
10. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Посібник для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді: 5 ч. / За ред. А. Я. Ходорчук. - К.: ЦСССМ, 2003. - 264 с.
Інші роботи цього напряму