Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   15 грн.
ЦІНА:   34 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Злочинні наслідки та кваліфікація злочину   (ID роботи: 400)

Напрям: Право
Предмет: Кримінальне право
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 12
Рік захисту: 2008
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Кваліфікація злочинів
2. Суспільно небезпечні наслідки
Висновок
Література
Вступ
Класифікація юридичних складів злочинів за ступенем їх суспільної небезпеки: 1) основний склад злочину – фіксує різновид злочину певного виду без пом‘якшуючих і без обтяжуючих обставин; 2) кваліфікований (особливо кваліфікований) склад злочину – фіксує різновид злочину певного виду з обтяжуючими (особливо обтяжуючими) обставинами (ч.4 ст.117, ч.2 ст.166 КК тощо); кілька альтернативних обтяжуючих обставин, передбачених у диспозиції однієї і тієї ж самої частини (пункту) статті Особливої частини кримінального закону, утворюють один кваліфікований склад злочину; 3) привілейований склад злочину – фіксує різновид злочину певного виду з
Висновок
За Конституцією Україна є суверена і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (ст.1). Але це тільки загальні конституційні засади, а насправді таку державу необхідно ще розбудовувати і наближатися до її принципів та ідеалів. Поки що цього не вдалося досягти жодній цивілізованій високодемократичній, розвинутій державі, оскільки і у цих державах є злочинність, порушення прав людини, безробіття, невпевненість у завтрашньому дні, несправедливість, жорстокість, наркоманія та інші негативні явища.
Поняття справедливості ніколи не було однозначним. У жодній країні , ні у які епохи не був створений суспільний устрій, що сприймався би як справедливий абсолютно всіма громадянами. За своєю природою держава більшою чи меншою мірою відображає інтереси переважно приватновласницьких пануючих класів і верств, обмежуючи більшою чи
Література
1. Кримінальний кодекс України.
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: Спеціальний випуск. , К: “Юрінком”, НВФ “Агуст”, 1994.
3. За редакцією професора Матишевського П.С., доцентів АндрушкаП.П, Шапченка С.Д. Кримінальне право України.Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів.-Київ: Юрінком Інтер, 1999.
4. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник.-2-ге вид., перрероб. і доп.-Київ:Либідь, 1999.
5. Кузнецова Н.Ф.,Злочин та злочинність, М.,1976.
6. За ред.акад. АПрН Украхни, док.юр.наук проф. Копєйчикова В.В. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 1998.
Інші роботи цього напряму
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ПРАВОВА ПРИРОДА І ВИДИ
Поняття та значення складу злочину
Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі
Шахрайство та заподіяння майнової шкоди шляхом обману і зловживання довірою
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ
Незаконна приватизація державного, комунального майна ст. 233
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
Насильницьке донорство
Завдання та система кримінального права україни
Незаконне полювання
Уголовно-правовая оценка применения огнестрельного оружия работником милиции
Бандитизм
Поняття та ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині
Неповнолітні особи як суб"єкти кримінальної відповідальності
Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави
Суб'єктивна сторона злочину
Бадитизм та його відміна від розбою 257ст
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БАНДИТИЗМ
ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ЗЛОЧИНІВ
Кримінальна відповідальність неповнолітніх
ПРАВО ОСОБИ НА СВОБОДУ ВІД САМОВИКРИТТЯ, ВИКРИТТЯ ЧЛЕНІВ ЇЇ СІМ’Ї ЧИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Суб’єкт злочину
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
Поняття необхідної оборони та умови її правомірності
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (СТ. 355 КК УКРАЇНИ)
Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності
Умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК)
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Давання хабара. Отримання хабара
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИХОВУВАННЯ БАНКРУТСТВА І ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО
Забрудення атмосферного повітря ст. 241 КК
Елементи складу злочину
1. Завдання та коло проблем сучасної кримінології 2. Поняття, цілі та види кримінологічного прогнозування
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА (АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ)
Зупинення та закінчення досудового (попереднього) слідства
БОРОТЬБА З ПОЖЕЖАМИ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ (КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)
Громадські роботи як вид покарання
Кримінальна відповідальність за фінансові злочини
Поняття множинності злочинів. Кількісні і якісні ознаки множинності злочинів
Зупинення та закінчення досудового (попереднього) слідства
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ, ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (НА МАТЕРИАЛАХ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)
Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму... ст. 158
Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АМНІСТІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПОМИЛУВАННЯ В УКРАЇНІ
Відповідальність за умисне вбивство
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, НОРМ И СТАНДАРТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
источник 1cs.com.ua

look steroid-pharm.com

read more steroid-pharm.com