Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   20 грн.
ЦІНА:   48 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Умисне вбивство (особова частина)   (ID роботи: 403)

Напрям: Право
Предмет: Кримінальне право
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 12
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення
2. Умисне вбивство на замовлення
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Серед багатьох проблем, що постають перед державою, юридичною наукою на сучасному етапі складних економічних та політичних перетворень особливе місце займає розробка питань, пов’язаних з охороною особи та забезпеченням дотримання прав і свобод громадян. У статті 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя i здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини (ст. 27 Конституції України).
Побудова демократичної правової держави суттєво гальмується серйозним загостренням криміногенної обстановки, зростанням рівня злочинності.
Злочинність як соціальний феномен характеризує одну з граней життя
Висновок
На життя особи посягає найтяжчий злочин – убивство. Убивством у кримінальному праві називається протиправне і винне заподіяння смерті при посяганні на життя іншої людини.
Об’єкт посягання при вбивстві – не тільки біологічна особистість, але й певна сукупність суспільних відносин, спрямованих на охорону цієї особистості. Кримінальний закон містить цілу низку кримінально-правових норм, що охороняють ці відносини – ст.115-119 КК.
Карається умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Частина 2 ст. 115 КК передбачає кримінальну відповідальність за умисне
Література
1. Бояров В.І. Деякі питання кримінально - правової характеристики умисних вбивств, вчинених на замовлення // Новий Кримінал. Кодекс Укр.: питання застосування і вчинення. - К. - Х., 2002. - с. 119.
2. Грищук В. Основний склад умисних вбивств за Кримін. Кодексом Укр. 2001 року // Бюл. Мін. Юстиції Укр. - 2003. - № 2. - с. 40-51.
3. Дідківська Н.А. Окремі питання караності умисних вбивств за Кримін Кодексом Укр. // Адвокат. - 2005. - № 6. - с. 23-26.
4. Дідківська Н.А. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення / особливості змісту окремих та деякі питання кваліфікації // Вісн. ВСУ. - 2005. - № 1 - с. 40-44
5. Євдокимов В. Запобігання умисним вбивствам слідчим. Право України / 1996 № 11 с. 37-40.
6. Коржанський М.И. Кримінальне право і законодавство України : Особлива частина: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544с.
7. Короленко М. Кримінальна відповідальність за умисні вбивства за обтяжуючих обставин в Укр. та деяких країнах // Вісн. ВСУ. - 2003. - № 4 - с. 57-59.
8. Научно - практичний коментар Кримінального кодексу України, К.- 2004.
9. Остапенко Л. Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони // Підпр., госп. і право. - 2003. - № 6. - с. 67 - 70.
10. Снігерьов О.П. Умисні вбивства: Попередження та розкриття: практ. пос. / О.П. Снігерьов, В.В. Матвійчук, Д.И. Никифорчук. - К.: КНТ, 2005. - 100 с.
11. Терентьев В.И.. Уголовное право Украины (особенная часть). Конспект лекций. Николаев, - 2002 г.
Інші роботи цього напряму
Суб’єкт злочину
Необхідна оборона
Привласнення, розтрата майна
Кримінальна відповідальність за фінансові злочини
Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
Умисне вбивство при пом'якшувальних обставинах: поняття, види, характеристика
Давання хабара. Отримання хабара
ЗЛОЧИННА НЕОБЕРЕЖНІСТЬ:КОНЦЕПЦІЯ, МЕХАНІЗМ І ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
Порушення правил екологічної безпеки
Джерела доказів в кримінально-процесуальному кодексі
Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільна відмова
Кримінально-правова характеристика грабежу. Його відмінність від крадіжки тарозбою
Насильницьке донорство
Бандитизм
Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності
Незаконне ввезення на територію Укр. відходів та вторинної сировини 268ст
Контрольна робота з кримінального права
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі ст. 157
Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У КУРОРТНИХ РЕГІОНАХ
Забрудення атмосферного повітря ст. 241 КК
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Історія охоронної функції кримінального права
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ТА УСТАНОВАМИ
Посев либо выращивание снотворного мака либо конопли
Суб'єктивна сторона злочину
Незаконне полювання
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ
Уголовно-правовая оценка применения огнестрельного оружия работником милиции
ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ЗЛОЧИНІВ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА (АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ)
Незаконна приватизація державного, комунального майна ст. 233
Забрудення атмосферного повітря ст. 241 КК
КРИМІНАЛЬНО - ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИМИРЕННЯ МІЖ ОСОБОЮ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН, ТА ПОТЕРПІЛИМ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРН)
Характеристика елементів складу злочину
Злочини проти екологічної безпеки
Касаційне провадження
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Судовий розгляд та судові рішення по втраченим матеріалам кримінальних проваджень. Порядок здійснення досудового розслідування, щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Відповідальність співучасників
Відповідальність за умисне вбивство
СУДИ І КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ В ДОБУ ГЕТЬМАНЩИНИ
Зупинення та закінчення досудового (попереднього) слідства
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПОСЯГАНЬ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ СЛУЖБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Поняття та ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині
ЗАСТАВА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД ЗА КРИМІНАЛЬНИМ СУДОЧИНСТВОМ УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
купить диплом в Чебоксарах

купить диплом в Майкопе

steroid-pharm.com/mix-trenbolone.html