Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   20 грн.
ЦІНА:   48 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Умисне вбивство (особова частина)   (ID роботи: 403)

Напрям: Право
Предмет: Кримінальне право
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 12
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення
2. Умисне вбивство на замовлення
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Серед багатьох проблем, що постають перед державою, юридичною наукою на сучасному етапі складних економічних та політичних перетворень особливе місце займає розробка питань, пов’язаних з охороною особи та забезпеченням дотримання прав і свобод громадян. У статті 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя i здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини (ст. 27 Конституції України).
Побудова демократичної правової держави суттєво гальмується серйозним загостренням криміногенної обстановки, зростанням рівня злочинності.
Злочинність як соціальний феномен характеризує одну з граней життя
Висновок
На життя особи посягає найтяжчий злочин – убивство. Убивством у кримінальному праві називається протиправне і винне заподіяння смерті при посяганні на життя іншої людини.
Об’єкт посягання при вбивстві – не тільки біологічна особистість, але й певна сукупність суспільних відносин, спрямованих на охорону цієї особистості. Кримінальний закон містить цілу низку кримінально-правових норм, що охороняють ці відносини – ст.115-119 КК.
Карається умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Частина 2 ст. 115 КК передбачає кримінальну відповідальність за умисне
Література
1. Бояров В.І. Деякі питання кримінально - правової характеристики умисних вбивств, вчинених на замовлення // Новий Кримінал. Кодекс Укр.: питання застосування і вчинення. - К. - Х., 2002. - с. 119.
2. Грищук В. Основний склад умисних вбивств за Кримін. Кодексом Укр. 2001 року // Бюл. Мін. Юстиції Укр. - 2003. - № 2. - с. 40-51.
3. Дідківська Н.А. Окремі питання караності умисних вбивств за Кримін Кодексом Укр. // Адвокат. - 2005. - № 6. - с. 23-26.
4. Дідківська Н.А. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення / особливості змісту окремих та деякі питання кваліфікації // Вісн. ВСУ. - 2005. - № 1 - с. 40-44
5. Євдокимов В. Запобігання умисним вбивствам слідчим. Право України / 1996 № 11 с. 37-40.
6. Коржанський М.И. Кримінальне право і законодавство України : Особлива частина: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 544с.
7. Короленко М. Кримінальна відповідальність за умисні вбивства за обтяжуючих обставин в Укр. та деяких країнах // Вісн. ВСУ. - 2003. - № 4 - с. 57-59.
8. Научно - практичний коментар Кримінального кодексу України, К.- 2004.
9. Остапенко Л. Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони // Підпр., госп. і право. - 2003. - № 6. - с. 67 - 70.
10. Снігерьов О.П. Умисні вбивства: Попередження та розкриття: практ. пос. / О.П. Снігерьов, В.В. Матвійчук, Д.И. Никифорчук. - К.: КНТ, 2005. - 100 с.
11. Терентьев В.И.. Уголовное право Украины (особенная часть). Конспект лекций. Николаев, - 2002 г.
Інші роботи цього напряму
Боротьба зі злочинністю
Кримінально-виконавчий статус осіб, засуджених до позбавлення волі: сучасний стан правового регулювання в Україні і проблеми гармонізації з міжнародними стандартами
Поняття множинності злочинів. Кількісні і якісні ознаки множинності злочинів
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ВИКОНАННЯ НАКАЗУ; КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ДІЯННЯ ОСОБИ, ЩО ВІДДАЛА ЧИ ВИКОНАЛА ПРОТИПРАВНИЙ НАКАЗ
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів ст. 209-1
Кримінальна відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів
Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті
Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
Незаконна приватизація державного, комунального майна ст. 233
Умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК)
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВБИВСТВО ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
Суб’єкт злочину
Поняття та значення складу злочину
Завдання та система кримінального права україни
Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільна відмова
Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери ст. 232-1
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ У СФЕРІ СІМЕЙНО-ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН
Суб'єкт злочину, його обов'язкові і факультативні ознаки
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРИ ПОМ’ЯКШУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ (статті 116, 117, 118 КК УКРАЇНИ)
СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ (АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ)
Вимагання ст. 189 КК
Об'єктивна сторона складу злочину
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1. Завдання та коло проблем сучасної кримінології 2. Поняття, цілі та види кримінологічного прогнозування
Варіант 3. 1. Класифікація злочинів 2. Суб’єкт злочину та його ознаки 3. Задача.
Інститут смертної кари в історико-правовому вимірі
Забрудення атмосферного повітря ст. 241 КК
ПОКАРАННЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників
Проблеми кваліфікації
СПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ RUSSIA TODAY
Характеристика складу злочину: Порушення недоторканості житла
Понятие и виды стадии совершения преступления
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСУДНОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі ст. 157
Давання хабара. Отримання хабара
Геокриминогенная обстановка в особо крупном промышленном городе (на основе статистических данных по городу Донецку)
Поняття та значення складу злочину
Межі кримінальної відповідальності
Зупинення та закінчення досудового (попереднього) слідства
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ (аналіз складу злочину)
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Уголовная ответственность за кражу и отличие ее от смежных преступлений по уголовному праву Иордании(история и современность)
Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності
Історія охоронної функції кримінального права
Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму... ст. 158
Судові дебати та їх учасники
купить диплом в Чебоксарах

купить диплом в Майкопе

steroid-pharm.com/mix-trenbolone.html