Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   18 грн.
ЦІНА:   43 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Форми співучасті   (ID роботи: 405)

Напрям: Право
Предмет: Кримінальне право
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 21
Рік захисту: 2008
Мова: Українськa
План
Вступ………………………………………………………………………………3
1. Поняття і ознаки співучасті
2. Форми співучасті
2.1. Проста співучасть
2.2. Складна співучасть
2.3. Форми співучасті за суб’єктивними ознаками
3. Питання відповідальності за співучасть
3.1. Відмінність співучасті від причепності до злочину
3.2. Відповідальність за вчинення злочину у співучасті
3.3. Спеціальні питання відповідальності за співучасть
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
В кримінальній практиці досить часто трапляються випадки, коли в одному злочині беруть участь дві або більше осіб, які діють узгоджено і спрямовують свої зусилля на досягнення єдиного результату.
Об'єднання зусиль двох або більше осіб при вчиненні злочину підвищує небезпечність самого злочину, полегшує його вчинення і приховування. Коли діють дві або більше особи, то вони підтримують один одного, що, природно, полегшує їм вчинення злочину, дає можливість з більшим успіхом нейтралізувати опір жертви, втекти з місця події, приховати майно, здобуте злочинним шляхом, тощо. Ось чому у деяких випадках навмисна спільна кримінально-протиправна діяльність – співучасть – розглядається як кваліфікуюча обставина, що тягне за собою більш тяжку кваліфікацію злочину, або вважається обтяжуючою обставиною при призначенні покарання.
Головнішими принципами кримінального права встановлені відповідальність лише за наявності вини та особистий характер відповідальності. Для того, щоб об’єктивно визначити, як і за що відповідатимуть особи, які безпосередньо у здійсненні об'єктивних ознак злочину не брали участі, і ті, що
Висновок
Підводячи підсумки роботи, необхідно ще раз відмітити, що груповий злочин набагато ефективніший для виконання злочинних намірів. Поєднання злочинних зусиль кількох осіб набагато перевищує суму їх окремих, індивідуальних дій. Саме тому груповий злочин набагато більше суспільно-небезпечний від злочину, вчиненого поодинці. Вершини суспільної небезпеки сягає організована групова злочинність, яка має ознаки організації.
Широкого поширення зараз одержала організована злочинність. В цілому від 30 до 40% злочинів вчиняється організованими групами, а в деяких особливо тяжких злочинах їх питома вага досягає 2/3. Найчастіше організованими групами вчиняються такі тяжкі і особливо тяжкі злочини, як розкрадання у великих і особливо великих розмірах, розбої, злочинне заволодіння зброєю, рекет, злочинне вимагання, контрабанда, незаконні дії з наркотичними засобами. Має місце й
Література
1. Бажанов М. Г. Уголовное право Украины. Общая часть. – Днепропетровск: изд-во «Пороги», 1992 (с. 84-86)
2. Коржанський М. Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. — К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996.
3. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.— X.: Право, 1997.
4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського та ін. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
5. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Под ред. Яценко С. С., Шакун В. И. – К.: Правові джерела, 1998.
Інші роботи цього напряму
Наркомания та наркобизнес
Вимагання ст. 189 КК
Контрольна робота з кримінального права
ТАКТИКА УСУНЕННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
Зупинення та закінчення досудового (попереднього) слідства
СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
Примусові заходи медичного характеру
Поняття необхідної оборони та умови її правомірності
Вимагання
Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво ст. 197-1
Геокриминогенная обстановка в особо крупном промышленном городе (на основе статистических данных по городу Донецку)
Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСУ
ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ЗЛОЧИНІВ
НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК СУБ’ЄКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНІ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ
Крайня необхідність
Поняття та ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині
Понятие и виды стадии совершения преступления
Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин. Добровільне відмовлення від злочину
СУДОВІ ВИТРАТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Суб’єкт злочину
Суб’єкт злочину
Незаконне ввезення на територію Укр. відходів та вторинної сировини 268ст
Дія кримінального закону в часі та просторі
Институт соучастия в уголовном праве Украины
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ПРАВОВА ПРИРОДА І ВИДИ
ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ПРАЦЯХ О.Ф. КІСТЯКІВСЬКОГО
Ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины
ЗВОРОТНА ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ
Школи кримінального права України
Задачі кримінальне право
Уголовная ответственность за кражу и отличие ее от смежных преступлений по уголовному праву Иордании(история и современность)
Система покарання
Поняття та значення складу злочину
Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації
Умисне вбивство
Принцип недоторканності особи в кримінальному процесі
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИОРДАНИИ И УКРАИНЫ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації
Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави
Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину
КОНКУРЕНЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
Неповнолітні особи як суб"єкти кримінальної відповідальності
Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань ст. 260 КК
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ (СТ. 355 КК УКРАЇНИ)
СІМЕЙНО-ПОБУТОВІ КОНФЛІКТИ У СИСТЕМІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ УМИСНИХ ВБИВСТВ І ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
Касаційне провадження
купить реферат в Туле

baden-medservice.ru