Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   160 грн.
ЦІНА:   384 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Особливості PR у державних структурах   (ID роботи: 4280)

Напрям: Інші
Предмет: Паблік рилейшнз
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 30
Рік захисту: 2012
Мова: Українськa
План
Вступ
РОЗДІЛ 1. ПР як засіб впливу на формування суспільної думки
1.1 Принципи і функції ПР
1.2 ПР як засіб сприяння взаємодії влади, бізнесу і громадськості

1.3 Історія створення ПР-підрозділів в державних організаціях
РОЗДІЛ 2. Використання ПР у державних структурах
2.1 Структура та особливості функціонування ПР підрозділів в державній організації
2.2 Взаємозв’язок ПР-підрозділу в державній організації та професійного ПР-агенства
2.3 Проблеми та перспективи розвитку PR у державних структурах
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Актуальність дослідження. В кінці 80-х – на початку 90-х років в нашу мову ввійшло загадкове для більшості словосполучення «паблік рілейшнз». А незабаром почали виникати в комерційних компаніях служби по зв’язках з громадськістю (ПР- підрозділи), в якості самостійних ПР- агентств, і , нарешті, ПР зявився в державних структурах.
Актуальність цієї роботи обумовлена наближеністю державних структур до громадян, необхідністю повсякденного спілкування з ними і поси¬люється браком професійно підготовлених фахівців, плинністю і ротацією кадрів.
Об'єктом дослідження є ПР-підрозділи.
Предметом дослідження є особливості PR у державних структурах.
Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних аспектів роботи ПР-підрозділів та дослідження їх функціонування у державних структурах.
Завдання дослідження:
- визначити принципи і функції ПР;
- дослідити ПР як засіб сприяння взаємодії влади, бізнесу і громадськості;
- розглянути історію створення ПР-підрозділів в державних організаціях;
- проаналізувати структуру та особливості функціонування ПР підрозділів в державній організації;
- встановити взаємозв’язок ПР-підрозділу в державній організації та професійного ПР-агенства;
- визначити проблеми та перспективи розвитку PR у державних структурах.
Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи є науковий, емпіричний (спостереження, опис), теоретичний (аналіз) методи .
Теоретичною основою роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених в галузі політики та ПР-технології. При написанні курсової роботи використані підручники, посібники, законодавчі акти, інтернетджерела.
Структура курсової роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, основної частини (двох розділів та підрозділів), загальних висновків, списку використаних джерел.
Висновок
Завдяки своїм функціональним можливостям ПР- підрозділи сприяють відкритості державних структур, допомагають знаходити розуміння в суспільстві, запобігати кризовим ситуаціям, долати їх. Значною мірою від них залежить формування і реалізація інфор¬маційної політики органів державної влади.
Практика зв'язків державних органів з громадськістю передбачає насамперед інформування громадян з метою надання їм загального уявлення про діяльність, реалізацію планів та проблеми, які доводиться розв'язувати. Для досягнення цієї мети Пр- підрозділи державнх структур використовують комунікативні канали.
Створені при державних організаціях ПР-структури досліджують громадську думку й очікування сус¬пільства; розробляють пропозиції щодо їх кореляції в бажаному для державного органу напрямі, забезпечують взаємодію з громадськими організаціями. Для здійснення своїх функцій ПР-підрозділи повинні ефективно взаємодіяти з іншими державними структурами.
Можемо зробити висновки, що в основі успішної діяльності ПР- спеціалістів стоїть вміння налагодити ефективні комунікаційні контакти з різними групами населення.
Проаналізувавши зв’язки з громадськістю державних структур України, можна визначити основні цілі їх ПР- служб:
- забезпечення прозорості та відкритості в роботі;
- забезпечення зв’язків з громадянами та їх об’єднаннями;
- допомога для співпраці з громадянами, їх об’єднаннями в розробці і реалізації програм та рішень;
- допомога реалізації законодавства.
Навіть після створенням ПР – підрозділу в державних органах, останні можуть звертатися до спеціалізованих ПР- агентств за консультаціями для встановлення більш плідних зв’язків з громадськістю. Існує цілий ряд підстав, що примушує державні органи звертатися за професійною допомогою до спеціалістів ПР- агентств. Серед них найчастіше зустрічаються:
1. Керівництво організації і відділів зв’язку з громадськістю раніше не організовували масштабних або специфічних по змісту ПР- програм.
2. Державні установи планують здійснити цілий ряд ПР- пограм.
3. Державний орган, що має в своїй структурі ПР- службу, планує здійснити тимчасово/одноразову акцію, раніше не реалізовану.
4. Для проведення особливо важливих акцій потрібна консультація досвідченого професійного експерта або ПР- агентства.
Серед основних проблем залучення зовнішніх консультантів можна назвати два принципових моменти:
- це відношення самої організації до ПР-фірми і її персоналу (важко сприймаються нові ідеї);
- достатньо висока вартість їх послуг.
Управлінська діяльність, що не визнається суспільством і не отримує його схвального відгуку, в демократичній державі спрямована на невдачу. Ось чому успіх діяльності будь-якої державної структури України сьогодні залежить від практичного використання механізму ПР. Успіх діяльності служб по зв’язках з громадськістю в державних структурах визначається тим, на скільки точно визнані закономірності ПР в сфері державного управління, як служба по зв’язках з громадськістю впроваджена в організаційні структури і на скільки раціонально використовується механізм і методи ПР.
Література
1. Закон України Про інформацію ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650 )
2. Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності. — К.: КНЕУ, 2005. — 276 с.
3. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М.: Модино Пресс. – 1990. – С.18-19.
4. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер». — 2001. — 528 с.
5. Мойсеєв В.А.Паблік рілейшнз. Навчальний посібник / К.: Академвидав, 2007.- 224 c. http://ualib.com.ua/b_108.html
6. Ньюсом Даг, Тёрк Джуди ВанСлайк, Крукеберг Дин. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. Москва: Колсандинговая группа "ИМИДЖ-Контакт", 2001, 628 с.
7. Основы PR. Галумов Э.А. Учебник. Летопись XXI, 2004.- 408 с.
8. Пасько М. І., Заславська К. А. Паблік рилейшнз. — Х.: Видавництво ХНЕУ, 2006. — 92 с.
9. Пізнюк Л. В. Паблік рилейшнз. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 240 с.
10. Примак Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. —176 с.
11. Прохоренко К. М. Паблік Рілейшнз. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 93 с.
12. Фрэнк Джефкинс, Дэниэл Ядин. Паблік рілейшнз. Учебное пособие для вузов. Перевод с английского под редакцией Б.Л. Еремина. ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-416с
13. Зв'язки з громадськістю. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B0%D1%80
14. Паблік рілейшнз. Підручник. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://wiki.usic.org.ua/wiki/
15. Паблик рилейшенз. Менеджмент и маркетинг / [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://market-pages.ru/pr/4.html
16. Паблік рілейшнз. Підручник. Електронна бібліотека. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-4253.html
17. ПР-подразделение в государственной организации. Статья. Руський гуманітарній університет. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.i-u.ru/biblio/archive/papkova_prvgosorg/

18. Связь с общественностью в государственных организациях и местных органах власти: западный опыт. Ирина василенко доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/8_4_03.htm

19. Слісаренко І. Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://legalbooks.com.ua/administrativnoe
Інші роботи цього напряму
www.top-obzor.com

ссылка top-obzor.com

www.1cs.com.ua/services/dry-cleaner/