Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   64 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 4484)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 14
Рік захисту: 2013
Мова: Українськa
Завдання
ЗАВДАННЯ 9
Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно):
Надійшли матеріали на склад від постачальників 500грн
ЗАВДАННЯ 10
Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку.
ЗАВДАННЯ 11
Вкажіть терміни зберігання документів:
а) квартальна бухгалтерська звітність;
б) розрахунково-платіжна відомість.
Наведіть зразки 1-2 документів.
ЗАВДАННЯ 12
Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав: 5,28 грн.
Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):
Валютні активи
"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;
"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;
"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.
Валютні пасиви
"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;
"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній
валюті" - 40000 грн.
ЗАВДАННЯ 13
Визначте сальдо кінцеве по рахункам:
1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;
2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.
ЗАВДАННЯ 14
Визначте: - власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче:
Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.)
90 45
ЗАВДАННЯ 15
Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними даними (у грн.):
Найменування рахунків
Основні засоби 4000 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 2500
Знос необоротних активів 1000 5000
Виробничі запаси 3000 11000
Виробництво 900 1400
Товари 6000 11000
Каса 500 1000
Розрахунки в банках 14000 19000
Розрахунки з покупцями та замовниками 4000 10000
Статутний капітал 19736 24940
Нерозподілений прибуток 8000 14000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 2000 7000
Розрахунки за страхуванням 1764 3960
Розрахунки з оплати праці 4900 11000
ЗАДАЧА
1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн. Виручка від реалізації продукції дорівнює 84000 грн. (включно ПДВ). Визначте фінансовий результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям.
2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1-2 документа).
Інші роботи цього напряму
Облік, аналіз та аудит фінансових витрат на ПрАТ "Ковельські ковбаси" (підприємство харчової промисловості)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Облік субєкта малого підприємництва
Бухгалтерський облік
Теоретичні основи бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік і аналіз основних засобів і джерел їх формування.
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 2)
Облік і контроль основних засобів на прикладі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Джанкойського району
Бух. облік на малих підприємствах
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни Бухгалтерський облік"
Облік аудит і контроль в системі управління витратами підприємства
Учет расчетов с подотчетными лицами на примере ЗАО Мираж
Складові форми бухгалтерського обліку
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 6
Облікова політика підприємства
Методика і організація обліку та аналізу доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності підприємства (на прикладі підприємства ВАТ завод «Маяк»)
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
Звіт з виробничої практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Система рахунків бухгалтерського обліку їх зміст і класифікація
Облік виробничих запасів підприємства (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Бухгалтерський облік та контроль оплати праці (на прикладі локомотивного депо Здолбунів Львівської залізниці)
Облік у бюджетних установах
Контрольна робота з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" (Варіант 4)
Задача облік на малих підприємствах
Бухгалтерський облік контрольна
Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Бухгалтерський облік власного капіталу на прикладі ПАТ "Жашківський маслозавод"
Контрольна Організація обліку
Шпорки основи бухгалтерського обліку
Фінансова діяльність суб"єктів господарювання
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практичне завдання з бухгалтерського обліку
Облік і аудит страхових внесків
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік і звітність в оподаткуванні 5 завдань
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Задача бухоблік
Євроконвергенція бухгалтерського обліку
Задача з бухгалтерського обліку
ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
купить диплом института

adulttorrent.org/details/jutaijima

https://topobzor.info