Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   64 грн.
ЦІНА:   154 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 4484)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 14
Рік захисту: 2013
Мова: Українськa
Завдання
ЗАВДАННЯ 9
Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно):
Надійшли матеріали на склад від постачальників 500грн
ЗАВДАННЯ 10
Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку.
ЗАВДАННЯ 11
Вкажіть терміни зберігання документів:
а) квартальна бухгалтерська звітність;
б) розрахунково-платіжна відомість.
Наведіть зразки 1-2 документів.
ЗАВДАННЯ 12
Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав: 5,28 грн.
Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):
Валютні активи
"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;
"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;
"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.
Валютні пасиви
"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;
"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній
валюті" - 40000 грн.
ЗАВДАННЯ 13
Визначте сальдо кінцеве по рахункам:
1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;
2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.
ЗАВДАННЯ 14
Визначте: - власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче:
Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.)
90 45
ЗАВДАННЯ 15
Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними даними (у грн.):
Найменування рахунків
Основні засоби 4000 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 2500
Знос необоротних активів 1000 5000
Виробничі запаси 3000 11000
Виробництво 900 1400
Товари 6000 11000
Каса 500 1000
Розрахунки в банках 14000 19000
Розрахунки з покупцями та замовниками 4000 10000
Статутний капітал 19736 24940
Нерозподілений прибуток 8000 14000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 2000 7000
Розрахунки за страхуванням 1764 3960
Розрахунки з оплати праці 4900 11000
ЗАДАЧА
1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн. Виручка від реалізації продукції дорівнює 84000 грн. (включно ПДВ). Визначте фінансовий результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям.
2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1-2 документа).
Інші роботи цього напряму
Облік поточної кредиторської заборгованості на підприємстві ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Облік на малих підприємствах
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Інвентаризація матеріальних цінностей
Бухгалтерський облік і аналіз основних засобів і джерел їх формування.
Облік витрат виробництва
Контрольна робота бухгалтерський облік
Контрольна бухоблік підприєсмства харчової промисловості
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 3
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика обліку власного капіталу підприємства на прикладі публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод»
Задача бухоблік
Задача з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Практична Облік оплати праці
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік розрахунків з покупцями та замовниками на прикладі Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Сучасний бухгалтер контрольна
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Облік дебіторської заборгованості
Організація обліку на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік кредитних операцій на підприємстві
Інформаційні системи і технології в обліку
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік касових операцій та операцій по рахунках в банках
Задача з бухгалтерського обліку
Фінансовий облік поточних зобовязань
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Консолідація фінансової звітності
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік у зарубіжних країнах
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік аналіз та аудит інвестиційних витрат на підприємствах харчової промисловості на прикладі ДП АТ «Київхліб»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Звіт переддипломної практики спеціальності "Облік і аудит"
Облік розрахунків за податками
Методика обліку виробничих запасів на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Облік грошових коштів та розрахункових операцій на прикладі АТ «Сітронікс Інформаційні технології України»
Контрольна з фінансів підприємств
Практичні завдання до комплексного екзамену за спеціальністю Облік і аудит
Контрольна робота з дисципліни "Бухглтерський облік" (Варіант 1)
Облік реалізації товарів на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз»
купить диплом института

adulttorrent.org/details/jutaijima

https://topobzor.info