Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   64 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 4484)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 14
Рік захисту: 2013
Мова: Українськa
Завдання
ЗАВДАННЯ 9
Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно):
Надійшли матеріали на склад від постачальників 500грн
ЗАВДАННЯ 10
Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку.
ЗАВДАННЯ 11
Вкажіть терміни зберігання документів:
а) квартальна бухгалтерська звітність;
б) розрахунково-платіжна відомість.
Наведіть зразки 1-2 документів.
ЗАВДАННЯ 12
Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав: 5,28 грн.
Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):
Валютні активи
"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;
"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;
"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.
Валютні пасиви
"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;
"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній
валюті" - 40000 грн.
ЗАВДАННЯ 13
Визначте сальдо кінцеве по рахункам:
1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;
2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.
ЗАВДАННЯ 14
Визначте: - власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче:
Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.)
90 45
ЗАВДАННЯ 15
Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними даними (у грн.):
Найменування рахунків
Основні засоби 4000 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 2500
Знос необоротних активів 1000 5000
Виробничі запаси 3000 11000
Виробництво 900 1400
Товари 6000 11000
Каса 500 1000
Розрахунки в банках 14000 19000
Розрахунки з покупцями та замовниками 4000 10000
Статутний капітал 19736 24940
Нерозподілений прибуток 8000 14000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 2000 7000
Розрахунки за страхуванням 1764 3960
Розрахунки з оплати праці 4900 11000
ЗАДАЧА
1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн. Виручка від реалізації продукції дорівнює 84000 грн. (включно ПДВ). Визначте фінансовий результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям.
2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1-2 документа).
Інші роботи цього напряму
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік готової продукції та товарів на прикладі ФГ "Калина"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Фінансовий аналіз
Бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Облік виробничих запасів на підприємстві
Контрольна Організація обліку
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік контрольна
Облік виробничих запасів підприємства (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)
Облік дебіторської заборгованості
Бухгалтерський облік
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік і аналіз (аудит) розрахунків з дебіторами та кредиторами на прикладі бази дослідження ТОВ ДОРСС
Облік і аудит виплат працівникам на прикладі бази дослідження ТзОВ ВТП «Агропереробка»
Облік субєкта малого підприємництва
Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Задача з бухгалтерського обліку
Облік товарів
Облік аудит і контроль в системі управління витратами підприємства
Інформаційні системи і технології в обліку
Методика обліку виробничих запасів на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практична робота з аналізу господарської діяльності
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Задача Облік на малих підприємствах
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 9
Розвиток бухгалтерського обліку
Євроконвергенція бухгалтерського обліку
Облік у банках задача
Контрольна з фінансів підприємств
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік контрольна
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік та аналіз готової продукції підприємства на прикладі ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»
Контрольна бухгалтерський облік
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Складові форми бухгалтерського обліку
купить диплом института

adulttorrent.org/details/jutaijima

https://topobzor.info