Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   64 грн.
ЦІНА:   154 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 4484)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 14
Рік захисту: 2013
Мова: Українськa
Завдання
ЗАВДАННЯ 9
Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно):
Надійшли матеріали на склад від постачальників 500грн
ЗАВДАННЯ 10
Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку.
ЗАВДАННЯ 11
Вкажіть терміни зберігання документів:
а) квартальна бухгалтерська звітність;
б) розрахунково-платіжна відомість.
Наведіть зразки 1-2 документів.
ЗАВДАННЯ 12
Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав: 5,28 грн.
Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):
Валютні активи
"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;
"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;
"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.
Валютні пасиви
"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;
"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній
валюті" - 40000 грн.
ЗАВДАННЯ 13
Визначте сальдо кінцеве по рахункам:
1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;
2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.
ЗАВДАННЯ 14
Визначте: - власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче:
Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.)
90 45
ЗАВДАННЯ 15
Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними даними (у грн.):
Найменування рахунків
Основні засоби 4000 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 2500
Знос необоротних активів 1000 5000
Виробничі запаси 3000 11000
Виробництво 900 1400
Товари 6000 11000
Каса 500 1000
Розрахунки в банках 14000 19000
Розрахунки з покупцями та замовниками 4000 10000
Статутний капітал 19736 24940
Нерозподілений прибуток 8000 14000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 2000 7000
Розрахунки за страхуванням 1764 3960
Розрахунки з оплати праці 4900 11000
ЗАДАЧА
1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн. Виручка від реалізації продукції дорівнює 84000 грн. (включно ПДВ). Визначте фінансовий результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям.
2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1-2 документа).
Інші роботи цього напряму
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 22)
Облік розраунків з бюджетом за податком на додану вартість
Шпори з бух. обліку
Задача з бухгалтерського обліку
Методика і організація обліку й аудиту наявності та руху готової продукції підприємства
Облік аналіз та аудит інвестиційних витрат на підприємствах харчової промисловості на прикладі ДП АТ «Київхліб»
Методика і організація обліку й контролю витрат на поліпшення та ремонт основних засобів підприємства
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік, аналіз та аудит фінансових витрат на ПрАТ "Ковельські ковбаси" (підприємство харчової промисловості)
Облік касових операцій та операцій по рахунках в банках
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 6
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Облік грошових коштів та розрахункових операцій на прикладі АТ «Сітронікс Інформаційні технології України»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача бухгалтерський облік
"Отчет о движении денежных средств:порядок подготовки, информационно-аналитическое значение"
Інформаційні системи і технології в обліку
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА
Практичне завдання з бухгалтерського обліку
Фінансовий облік основних засобів та їх амортизації на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Задача облік на малих підприємствах
Сукупні аудиторські послуги
Контрольна бухгалтерський облік
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
Облік і аудит виплат працівникам на прикладі бази дослідження ТзОВ ВТП «Агропереробка»
Облік і аудит страхових внесків
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 9)
Фінансовий облік поточних зобовязань
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Інвентаризація матеріальних цінностей
Облік у банках задача
Облік, аналіз та аудит грошових коштів і розрахункових операцій на прикладі ЗАТ компанії "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Учет расчетов с подотчетными лицами на примере ЗАО Мираж
Порядок складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства
Контрольна бухоблік підприєсмства харчової промисловості
Бухгалтерський облік
Облік нематеріальних активів на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»
Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку. Міжнародні бухгалтерські стандарти
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
1.Зміст та умови застосування прогнозно-цільового управління 2.Типи символьних моделей (адитивні, кратні, мультиплікативні,змішані)та їх використання у формуванні, підготовці та прийнятті управлінських рішень
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит
Теоретичні основи бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік контрольна
Задача з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухглтерський облік" (Варіант 1)
купить диплом института

adulttorrent.org/details/jutaijima

там topobzor.info