Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   64 грн.
ЦІНА:   147 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 4484)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 14
Рік захисту: 2013
Мова: Українськa
Завдання
ЗАВДАННЯ 9
Складіть шахову оборотну відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом самостійно):
Надійшли матеріали на склад від постачальників 500грн
ЗАВДАННЯ 10
Як взаємопов'язані аналітичні рахунки з синтетичними рахунками? Наведіть приклад в формі оборотної відомості аналітичного обліку.
ЗАВДАННЯ 11
Вкажіть терміни зберігання документів:
а) квартальна бухгалтерська звітність;
б) розрахунково-платіжна відомість.
Наведіть зразки 1-2 документів.
ЗАВДАННЯ 12
Визначити валютні активи та пасиви в балансі на 1 жовтня ц.р., якщо курс долара на 30 вересня склав: 5,28 грн.
Валютні активи і пасиви балансу на 1 вересня ц.р. (курс долара США рівний 5,20 грн.):
Валютні активи
"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50 000 грн.;
"Розрахунки з іноземними покупцями" - 10 000 грн.;
"Розрахунки з різними дебіторами" - 5 000 грн.
Валютні пасиви
"Розрахунки з іноземними постачальниками" - 20 000 грн.;
"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті" - 30 000 грн.;
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній
валюті" - 40000 грн.
ЗАВДАННЯ 13
Визначте сальдо кінцеве по рахункам:
1) "Каса" сальдо початкове - 600 грн.; обороти: дебетовий - 5 000 грн.; кредитовий - 5 000 грн.;
2) "Резервний капітал" - сальдо початкове - 20 000 грн. ; обороти: дебетовий -
1 000 грн., кредитовий - 3 000 грн.
ЗАВДАННЯ 14
Визначте: - власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії, за даними, наведеними нижче:
Активи (тис. грн.) Зобов'язання (тис. грн.)
90 45
ЗАВДАННЯ 15
Складіть сальдовий баланс по синтетичним рахункам на початок місяця за наступними даними (у грн.):
Найменування рахунків
Основні засоби 4000 10000
Довгострокові фінансові інвестиції 5000 2500
Знос необоротних активів 1000 5000
Виробничі запаси 3000 11000
Виробництво 900 1400
Товари 6000 11000
Каса 500 1000
Розрахунки в банках 14000 19000
Розрахунки з покупцями та замовниками 4000 10000
Статутний капітал 19736 24940
Нерозподілений прибуток 8000 14000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 2000 7000
Розрахунки за страхуванням 1764 3960
Розрахунки з оплати праці 4900 11000
ЗАДАЧА
1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн. Виручка від реалізації продукції дорівнює 84000 грн. (включно ПДВ). Визначте фінансовий результат від реалізації продукції і бухгалтерські проведення по господарським операціям.
2. Складіть типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1-2 документа).
Інші роботи цього напряму
Сукупні аудиторські послуги
Облік витрат виробництва
Фінансовий облік основних засобів та їх амортизації на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік" на прикладі "ТзОВ "Пакко холдинг"
Завдання з дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту"
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік контрольна
Облік на малих підприємствах
Система рахунків бухгалтерського обліку їх зміст і класифікація
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Фінансова діяльність суб"єктів господарювання
Облік активів підприємства на прикладі ТзОВ "Лорі"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Облік коштів цільового фінансування на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Задача з дисципліни Бухгалтерський облік"
Облік касових операцій та операцій по рахунках в банках
Облік реалізації товарів на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз»
Практичні завдання до комплексного екзамену за спеціальністю Облік і аудит
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Облік субєкта малого підприємництва
Облік в галузях народного господарства
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна бухгалтерський облік
Задача з бухгалтерського обліку
Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит
Контрольна робота бухгалтерський облік
Облік поточної кредиторської заборгованості на підприємстві ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Шпорки основи бухгалтерського обліку
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
Облік податку з доходів фізичних осіб
Фінансовий облік субєкта малого підприємництва
Контрольна з фінансів підприємств
Облік розрахунків за податками
Особливості обліку в суміжних галузях
Облік і аудит дебіторської заборгованості на прикладі Рівненської філії Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» (Варіант 4)
Виробничий облік та його впровадження на підприємстві
Порядок складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства
Організація та методика обліку зобовязань підприємства, організації, установи на прикладі ТзОВ фірма «Інфоком»
Бухгалтерський облік у сільському господарстві
Інвентаризація матеріальних цінностей
купить диплом института

adulttorrent.org/details/jutaijima

https://topobzor.info