Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   50 грн.
ЦІНА:   114 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА   (ID роботи: 4665)

Напрям: Право
Предмет: Цивільне право
Тип роботи: Докторська дисертація
Кількість сторінок: 468
Рік захисту: 2004
ВУЗ: Інститут Держави і Права ім. В. М. Корецького (ІДП)
Спеціальність (факультет): Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Мова: Українськa
План
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ 1. Поняття та види організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
1.1. Поняття організаційно-правової форми юридичних осіб приватного права
1.2. Система організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
Розділ 2. Господарські товариства
2.1. Повне та командитне товариства
2.2. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
2.3. Акціонерні товариства
Розділ 3. Унітарні та корпоративні підприємства
3.1. Унітарні підприємства
3.2. Корпоративні підприємства
Розділ 4. Організаційно-правові форми кооперативних товариств
4.1. Підприємницькі кооперативи
4.2. Непідприємницькі кооперативи
Розділ 5. Організаційно-правові форми непідприємницьких юридичних осіб приватного права
5.1. Громадські товариства
5.2. Непідприємницькі товариства з обмеженою, додатковою та повною відповідальністю
5.3. Товариства співвласників
5.4. Установа та заклад
Розділ 6. Правове регулювання створення, реорганізації та ліквідації окремих організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права 334
6.1. Правове регулювання створення окремих видів організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
6.2. Правове регулювання реорганізації юридичних осіб приватного права
6.3. Правове регулювання ліквідації окремих видів організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаткова iнформацiя
D0575-04+автореферат
Інші роботи цього напряму
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ)
ПРИНЦИПИ УСНОСТІ, БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Порушення в суді цивільної справи
Договір оренди транспортних засобів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ
КОНОСАМЕНТ ЯК ЦІННИЙ ПАПІР
Цивільна справа і цивільний процес
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Договір найму (оренди) транспортного засобу
Контрольна цивільно-процесуальне право
Правове регулювання правочинів за цивільним законодавством
ОБЩАЯ АВАРИЯ (цивилистические аспекты)
Підготовка справи до судового розгляду
Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Проблемы судебной защиты прав и интересов граждан в связи с причинением им ущерба незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
Договір поставки
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Спадкування за заповітом
Договір та виконання науково-дослідних робіт
Cпособи захисту цивільних прав і обов'язків
РЕЧОВО-ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА СТАРОДАВНІМ РИМСЬКИМ ТА СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
Порядок предъявления иска
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Цивільно-процесуальний кодекс контрольна
Процесуальний порядок апеляційного провадження
Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків
Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття та ознаки третіх осіб
Договори франчайзингу
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Судові витрати. Судові штрафи
Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб
Давність у цивільних правовідносинах
Речі, як об’єкти цивільного права
ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА
Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
ПЕРЕХІД ПРАВ КРЕДИТОРА ДО ТРЕТІХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами
Правові аспекти і механізм забезпечення зобов’язань у цивільних правовідносинах
ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР ЯК ВИД АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави та передумови їх виникнення
Проблематика рішень особистих немайнових прав
Відмінні особливості наказного провадження
подробнее

Вы можете купить диплом училища по вашему желанию, недорого.