Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   50 грн.
ЦІНА:   114 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА   (ID роботи: 4665)

Напрям: Право
Предмет: Цивільне право
Тип роботи: Докторська дисертація
Кількість сторінок: 468
Рік захисту: 2004
ВУЗ: Інститут Держави і Права ім. В. М. Корецького (ІДП)
Спеціальність (факультет): Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Мова: Українськa
План
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ 1. Поняття та види організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
1.1. Поняття організаційно-правової форми юридичних осіб приватного права
1.2. Система організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
Розділ 2. Господарські товариства
2.1. Повне та командитне товариства
2.2. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
2.3. Акціонерні товариства
Розділ 3. Унітарні та корпоративні підприємства
3.1. Унітарні підприємства
3.2. Корпоративні підприємства
Розділ 4. Організаційно-правові форми кооперативних товариств
4.1. Підприємницькі кооперативи
4.2. Непідприємницькі кооперативи
Розділ 5. Організаційно-правові форми непідприємницьких юридичних осіб приватного права
5.1. Громадські товариства
5.2. Непідприємницькі товариства з обмеженою, додатковою та повною відповідальністю
5.3. Товариства співвласників
5.4. Установа та заклад
Розділ 6. Правове регулювання створення, реорганізації та ліквідації окремих організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права 334
6.1. Правове регулювання створення окремих видів організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
6.2. Правове регулювання реорганізації юридичних осіб приватного права
6.3. Правове регулювання ліквідації окремих видів організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаткова iнформацiя
D0575-04+автореферат
Інші роботи цього напряму
Встановлення та розвиток управління майном
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Цивільно-правове регулювання особистого страхування
АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
СИСТЕМА КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ НЕСПРОМОЖНОСТІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ЙОГО РЕЦЕПЦІЯ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
Спадкування за заповітом
Проблемы судебной защиты прав и интересов граждан в связи с причинением им ущерба незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Договір позики проблеми правової реалізації
Джерела цивільного процесуального права
НІКЧЕМНІ ПРАВОЧИНИ
Договори в цивільному праві
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Задача Цивільно-процесульне право
Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні
Черги спадкоємців за законом
ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР ЯК ВИД АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Речове право
Проблематика рішень особистих немайнових прав
Деліктні зобов’язання. Патронат. Порівняльна характеристика спадкового права України та Росії
Відмінні особливості наказного провадження
Договір купівлі-продажу
Цивільна справа і цивільний процес
Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Підстави виникнення та припинення права власності юридичних осіб
Правові аспекти і механізм забезпечення зобов’язань у цивільних правовідносинах
Повне товариство:поняття та правовий статус
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Спадкування за заповітом
Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)
ПЕРЕХІД ПРАВ КРЕДИТОРА ДО ТРЕТІХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Цивільне право, як галузь права
Договір страхування відповідальності
ДОГОВОР ПОСТАВКИ (Россия)
РЕЧОВО-ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА СТАРОДАВНІМ РИМСЬКИМ ТА СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Представительство. Доверенность. Форма, срок доверенности. Передоверие. Порядок удостоверения доверенности
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Договір щодо оплатного надання медичних послуг
ІНВЕСТИЦІЙНІ ДОГОВОРИ НА БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ
подробнее

Вы можете купить диплом училища по вашему желанию, недорого.
adulttorrent.org