Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
.
.
ЦІНА:   13 грн.
ЦІНА:   33 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Поняття та види господарських зобов’язань   (ID роботи: 489)

Напрям: Право
Предмет: Підприємницьке право
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 15
Рік захисту: 2007
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Поняття «господарське зобов'язання»
2. Підстави виникнення господарських зобов'язань
3. Види господарських зобов'язань
Висновки
Література
Вступ
Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки. Всі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями - безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.
Перехід економіки України до розвинених ринкових відносин багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових реформ, від створення належних умов функціонування суб'єктів господарської діяльності, від суворого додержання останніми вимог чинного законодавства.
Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні особливостей регулювання господарським правом забезпечення виконання господарських
Висновок
Так, господарським визнаються зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) маг право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання.
Майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і не господарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями.
Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні
Література
1. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти/ Міністерство юстиції України.-К.:Юрінком Інтер,2004.-304с.
2. Цивільний кодекс України: Офіційний текст/ Міністерство юстиції України.-К.: Юрінком Інтер, 2004.-464с.
3. Агарков М. М. Обязательство по советскому праву. - М., 1940. - С. 1-16.
4. Быков А. Г. Система хозяйственннх договоров // Вестник МГУ. - 1974.
5. Брагинский М. Й. Общее учение о хозяйственннх договорах. — Минск,1967. - С. ЗО.
6. Господарський кодекс України: коментар/ за заг ред Саніахметової Н.О.-К.:Одісей,2004.-848с.
7. Іоффе О.С. Обязательственное право.-М.,1975.-438с.
8. Кирсанова Е.Н. Хозяйственный договор: Практическое пособие.- Нижний Новгород: Номос, 1994.- 136с.
9. Лаптєв В. В. Хозяйственное право. - М.: Юрид. лит., 1983. - С. 149.
10. Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України// Підприємництво, господарство і право.-2006.-№3.-.67
11. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України/За заг ред. В.К. Мамутова.-К.:Юрінком Інтер,2004.-688с.
12. Селіванова І. Цивільні та господарські зобов’язання// Юридична газета.-2004.-№2.-С.7-8
13. Хозяйственное право/ Под ред. В.К. Мамутова.-К.: Юринком Интер,2002.- 912с.
14. Щербина В.С. Господарське право.-К.:Юрінком Інтер,2003.-480с.
Інші роботи цього напряму