Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   40 грн.
ЦІНА:   92 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

НІКЧЕМНІ ПРАВОЧИНИ   (ID роботи: 5001)

Напрям: Право
Предмет: Цивільне право
Тип роботи: Кандидатська дисертація
Кількість сторінок: 208
Рік захисту: 2004
ВУЗ: Національна Академія Внутрішніх справ України (НАВCУ )
Спеціальність (факультет): 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Мова: Українськa
План
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА НІКЧЕМНИХ ПРАВОЧИНІВ
1.1. Поняття нікчемних правочинів, їх місце в системі юридичних фактів.
1.2. Поняття протиправності нікчемних правочинів
1.3. Розмежування нікчемних та неукладених правочинів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ВИДИ НІКЧЕМНИХ ПРАВОЧИНІВ
2.1. Правочин з недодержанням вимоги щодо форми
2.2. Правочин з недодержанням вимоги закону про державну реєстрацію
2.3. Правочин, учинений малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
2.4. Правочин, учинений недієздатною фізичною особою
2.5. Правочин, учинений без дозволу органу опіки та піклування
2.6. Правочин, що порушує публічний порядок
2.7. Фіктивний та удаваний правочини
2.7.1. Фіктивний правочин
2.7.2. Удаваний правочин
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НІКЧЕМНИХ ПРАВОЧИНІВ
3.1. Правова природа наслідків нікчемних правочинів
3.2. Види наслідків нікчемних правочинів
3.2.1. Юридичні наслідки нікчемних правочинів
3.3.2. Реституційні наслідки нікчемних правочинів
3.3.3. Додаткові наслідки нікчемних правочинів
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додаткова iнформацiя
k0482-05+автореферат
Інші роботи цього напряму
СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
Командитні товариства як суб’єкти підприємницької діяльності
РЕЧОВО-ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА СТАРОДАВНІМ РИМСЬКИМ ТА СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
ПРИНЦИПИ УСНОСТІ, БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Встановлення та розвиток управління майном
Опека и попечительство
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)
Поняття, об’єкти та зміст зобов’язання
ПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ И ВИДЫ ДОГОВОРОВ (Россия)
ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР ЯК ВИД АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Захист прав споживачів
Процесуальне положення законного представника
Підстави виникнення та припинення права власності юридичних осіб
Представительство. Доверенность. Форма, срок доверенности. Передоверие. Порядок удостоверения доверенности
СПОСОБЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ)
Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні
АЛІМЕНТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ
Доступність правосуддя в цивільному процесі. Основні проблеми
Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Цивільна дієздатність юр особи
КОНОСАМЕНТ ЯК ЦІННИЙ ПАПІР
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
Процесуальний порядок апеляційного провадження
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ В НАТУРІ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб
Повне товариство:поняття та правовий статус
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ
ОБЩАЯ АВАРИЯ (цивилистические аспекты)
Договір та виконання науково-дослідних робіт
Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект)
Цивільна справа і цивільний процес
Позовна давність
Договір страхування відповідальності
Правове регулювання правочинів за цивільним законодавством
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
Право учасників цивільних правовідносин на самозахист
Поняття та ознаки третіх осіб
Давність у цивільних правовідносинах
Процедура лізингу та його переваги
Особливості організації правової роботи в органах державної виконавчої влади
ДОГОВІР ЕКСПЕДИРУВАННЯ
Договір позики проблеми правової реалізації
also read adulttorrent.org

там alex-car.com.ua

читайте здесь alex-car.com.ua