Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   40 грн.
ЦІНА:   96 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ   (ID роботи: 5084)

Напрям: Право
Предмет: Трудове право
Тип роботи: Кандидатська дисертація
Кількість сторінок: 187
Рік захисту: 2004
ВУЗ: Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ (ХНУВС)
Спеціальність (факультет): 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення
Мова: Українськa
План
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Стимулювання як основний фактор підвищення ефективності в професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ
1.1. Юридична природа та поняття стимулювання ефективної професійної діяльності як категорії трудового права
1.2. Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудовій діяльності працівників ОВС
1.3. Співвідношення змісту матеріального і морального стимулювання особового складу ОВС
РОЗДІЛ 2. Правове регулювання видів матеріального стимулювання ефективної професійної діяльності персоналу органів внутрішніх справ
2.1. Службово-трудове заохочувальне правовідношення в сфері стимулювання працівників ОВС
2.2. Правові засоби забезпечення особистої матеріальної зацікавленості в стимулюванні осіб рядового та начальницького складу ОВС
2.3.Види матеріального не грошового стимулювання працівників ОВС
РОЗДІЛ 3. Механізм правового регулювання морального стимулювання ефективної професійної діяльності особового складу органів внутрішніх справ
3.1. Сутність інформаційного підходу до процесу морального заохочення працівників органів, служб та підрозділів внутрішніх справ
3.2. Заходи та підстави морального заохочення особового складу ОВС
3.3. Напрямки удосконалення застосування морального стимулювання ефективної службово-трудової діяльності осіб рядового та начальницького складу ОВС
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаткова iнформацiя
k0799-05+автореферат
Інші роботи цього напряму
Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Трудове право Варіант №23
Державна служба в Україні
Відпустки та їх види
Трудове право Варіант №16
Трудове право Варіант №10
ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ПРОФСПІЛОК, ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ФОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Підстави припинення трудового договору
Трудове право Варіант №5
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Трудовий договір
Принципи трудового права
ДОГОВІРНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ
Трудове право Варіант №9
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України
Джерела трудового права
Предмет трудового права та його специфіка
Підприємства, установи, організації як суб’єкт трудового права. Умови виникання трудових правовідносин
Гарантії при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
Функції та принципи трудового права України
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ТРЕТІХ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є СТОРОНОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Відпустки. Їх види
Гарантії при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
Контракт-особлива форма трудового договору
Поняття трудових правовідносин
Заключення контракта при пройомі на роботу
УГОДИ ПРО ПРАЦЮ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Поняття та методи рівні регулювання оплати праці
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
Трудове право Варіант №32
Профспілковий орган як суб'єкт трудового права
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПО РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Контракт як особлива форма трудового договору
ІСТОТНІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
ЮРИДИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Порядок надання щорічних відпусток
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
КОЛЕКТИВНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Трудове право Варіант №10
ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Правове регулювання заробітної плати
Правове регулювання охорони праці жінок, молоді та інвалідів
Правовий статус безробітного
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Трудове право Варіант №3
Трудове право Варіант №2
www.poliv.ua/

www.1cs.com.ua/services/grounds-maintenance-and-garbage/