Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   40 грн.
ЦІНА:   96 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Соціально-психологічні аспекти ефективного менеджменту (на матеріалах АПК Хмельницької області)   (ID роботи: 5136)

Напрям: Менеджмент
Предмет: Операційний менеджмент
Тип роботи: Кандидатська дисертація
Кількість сторінок: 207
Рік захисту: 1999
ВУЗ: Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Спеціальність (факультет): 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг
Мова: Українськa
План
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РИНКОВА ЕКОНОМІКА І НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
1.1. Соціально-психологічні методи в системі сучасного менеджменту
1.2. Формування соцiально-психологiчної концепцiї менеджменту
1.3. Методи дослідження і обробки одержаних результатів
РОЗДIЛ 2. СОЦIАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНI МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРАКТИЧНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВ I ОРГАНIЗАЦIЙ АПК
2.1. Соцiально-економiчна характеристика АПК Хмельницької областi як об'єкта дослiдження
2.2. Зовнiшнє i внутрiшнє середовище пiдприємницької дiяльностi в АПК
2.3. Мiжособова i мiжгрупова взаємодiя працiвникiв пiдприємств та органiзацiй АПК
2.4. Психологiчнi аспекти дiяльностi керiвникiв пiдприємств в умовах реформування економiки АПК
РОЗДIЛ 3. РАЦIОНАЛIЗАЦIЯ МЕТОДIВ СОЦIАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГIЇ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТI
3.1. Соцiально-психологiчнi проблеми органiзацiйної культури пiдприємств АПК
3.2. Розвиток владних вiдносин i трансформацiя форм лiдерства
3.3. Актуальнi питання мотивацiї трудової активностi працiвникiв
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
Додаткова iнформацiя
K0993-99
Інші роботи цього напряму
adulttorrent.org

www.top-obzor.com