Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   15 грн.
ЦІНА:   36 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Правові основи захисту персональних даних працівника   (ID роботи: 519)

Напрям: Право
Предмет: Трудове право
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 13
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Основні поняття про захист особистих даних
2. Вимоги до обробки персональних даних
3. Контроль та захист персональних даних
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Актуальність теми. Основною тенденцією розвитку трудового права України є становлення та зміцнення в ньому одного з найважливіших принципів - принципу поваги до прав людини у сфері праці. Сучасне трудове право приймає на себе охорону гідності особистості, недоторканості приватного життя, особистої та сімейної таємниці, а також інших нематеріальних благ найманого працівника. Норми трудового права покликані доповнити та поглибити захист особистих немайнових прав й інших нематеріальних благ, що здійснюється цивільним правом, з урахуванням особливостей трудових відносин, забезпечувати права та свободи людини у сфері праці і таким чином формувати статус «соціального громадянина».
Значний прогрес у розвитку інформаційних технологій у двадцятому столітті, а саме практично повсюдне запровадження інформаційно-комп'ютерних технологій і телекомунікаційних мереж, пов'язане з цим збільшення обсягів і напрямів використання персональних даних у різних
Висновок
Необхідно привести трудове законодавство України у відповідність з міжнародними та європейськими стандартами захисту персональних даних працівника, врахувати позитивний законодавчий досвід зарубіжних країн. У Трудовому кодексі України необхідно закріпити одне з нових трудових прав працівників - право на конфіденційність і захист від вторгнення в особисте життя, а також передбачити юридичний механізм його захисту. Працівникам і кандидатам на посаду необхідно гарантувати свободу самостійно вирішувати, чи потрібно надавати роботодавцю інформацію особистого характеру, тобто контролювати інформацію про себе. Цю свободу можна обмежити лише законними інтересами роботодавців, держави, третіх осіб.
Для забезпечення права працівників на захист персональних даних необхідно визначити і нормативно закріпити поняття персональних даних працівника, принципи, що стосуються обробки таких даних, порядок їх зберігання і використання в організації, передачі персональних даних, індивідуальні та
Література
1. Закон Україна «Про захист персональних даних» - 1 січня 2017 р.
2. Конституція України.
3. Трудовий кодекс України.
4. Чернобай A.M. Поняття персональних даних працівника //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. Вип. 22. - Одеса: Юридична літ-ра, 2004. - С. 827-833.
5. Чернобай A.M. Становлення та розвиток законодавства України про захист персональних даних працівника //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. - С. 40-43.
Інші роботи цього напряму
Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин
Трудове право Варіант №16
Вимоги до гарантій і компенсацій, що надаються
Трудове право Варіант №9
Відпустки та їх види
Трудова книжка
Принципи трудового права
Правове регулювання робочого часу
УГОДИ ПРО ПРАЦЮ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Державна служба в Україні
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Поняття та гарантії оплати праці в Україні
Гарантії при укладанні, зміні та припиненні трудового договору
Правове регулювання відпусток за законодавством України
Відпустки. Їх види
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Трудове право Варіант №4
Трудове право Варіант №1
Трудове право Варіант №12
Контракт-особлива форма трудового договору
Трудове право Варіант №31
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК, МОЛОДІ ТА ІНВАЛІДІВ
Контракт як особлива форма трудового договору
Профспілки як суб'єкти трудового права
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА) І ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Правове регулювання праці осіб з сімейними обов'язками
Особливості методу та функції трудового права
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ ПРОФСПІЛОК, ФОРМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІСТОТНІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Трудове право Варіант №6
Правове регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки: проблеми та шляхи вдосконалення
Трудове право Варіант №10
Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України
Особливості правового регулювання праці за сумісництвом та суміщенням професій (посад)
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ТРЕТІХ ОСІБ, ЯКІ НЕ Є СТОРОНОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Трудове право Варіант №20
Трудовое право Вариант №19
Трудовое право Вариант №15
Поняття та правове регулювання часу відпочинку
Приховане безробіття в Україні: сутність і соціальні наслідки
Функції та принципи трудового права України
ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ
Особливості працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
Правове регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки: проблеми та шляхи вдосконалення
Контракт-особлива форма трудового договору
купить диплом в Дербенте