Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   15 грн.
ЦІНА:   34 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Правові основи захисту персональних даних працівника   (ID роботи: 519)

Напрям: Право
Предмет: Трудове право
Тип роботи: Реферат
Кількість сторінок: 13
Рік захисту: 2017
Мова: Українськa
План
Вступ
1. Основні поняття про захист особистих даних
2. Вимоги до обробки персональних даних
3. Контроль та захист персональних даних
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Актуальність теми. Основною тенденцією розвитку трудового права України є становлення та зміцнення в ньому одного з найважливіших принципів - принципу поваги до прав людини у сфері праці. Сучасне трудове право приймає на себе охорону гідності особистості, недоторканості приватного життя, особистої та сімейної таємниці, а також інших нематеріальних благ найманого працівника. Норми трудового права покликані доповнити та поглибити захист особистих немайнових прав й інших нематеріальних благ, що здійснюється цивільним правом, з урахуванням особливостей трудових відносин, забезпечувати права та свободи людини у сфері праці і таким чином формувати статус «соціального громадянина».
Значний прогрес у розвитку інформаційних технологій у двадцятому столітті, а саме практично повсюдне запровадження інформаційно-комп'ютерних технологій і телекомунікаційних мереж, пов'язане з цим збільшення обсягів і напрямів використання персональних даних у різних
Висновок
Необхідно привести трудове законодавство України у відповідність з міжнародними та європейськими стандартами захисту персональних даних працівника, врахувати позитивний законодавчий досвід зарубіжних країн. У Трудовому кодексі України необхідно закріпити одне з нових трудових прав працівників - право на конфіденційність і захист від вторгнення в особисте життя, а також передбачити юридичний механізм його захисту. Працівникам і кандидатам на посаду необхідно гарантувати свободу самостійно вирішувати, чи потрібно надавати роботодавцю інформацію особистого характеру, тобто контролювати інформацію про себе. Цю свободу можна обмежити лише законними інтересами роботодавців, держави, третіх осіб.
Для забезпечення права працівників на захист персональних даних необхідно визначити і нормативно закріпити поняття персональних даних працівника, принципи, що стосуються обробки таких даних, порядок їх зберігання і використання в організації, передачі персональних даних, індивідуальні та
Література
1. Закон Україна «Про захист персональних даних» - 1 січня 2017 р.
2. Конституція України.
3. Трудовий кодекс України.
4. Чернобай A.M. Поняття персональних даних працівника //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. Вип. 22. - Одеса: Юридична літ-ра, 2004. - С. 827-833.
5. Чернобай A.M. Становлення та розвиток законодавства України про захист персональних даних працівника //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. - С. 40-43.
Інші роботи цього напряму
Профспілки як суб'єкти трудового права
Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин
Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України
Принципи трудового права
Трудове право Варіант №1
Правове регулювання відпусток цільового призначення
Функції та принципи трудового права України
Вимоги до гарантій і компенсацій, що надаються
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПО РОЗСЛІДУВАННЮ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Відпустки. Їх види
Принципи трудового права
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ПЕРЕГЛЯНУТА) І ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ
Трудове право Варіант №5
Трудове право Варіант №28
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
КОЛЕКТИВНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
УГОДИ ПРО ПРАЦЮ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Гарантії і компенсації працівникам
Трудове право Варіант №30
Трудове право Варіант №4
Трудова книжка
Поняття та методи рівні регулювання оплати праці
Порядок надання щорічних відпусток
МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МОРАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Порівняльне трудове право України
КОЛЕКТИВНО–ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Джерела трудового права
Поняття та гарантії оплати праці в Україні
Заключення контракта при пройомі на роботу
Трудове право Варіант №9
КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
Правове регулювання робочого часу в Україні
Поняття та правове регулювання часу відпочинку
Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин
Правове регулювання охорони праці жінок, молоді та інвалідів
Правове регулювання заробітної плати
Трудове право Варіант №31
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ РОБОТОДАВЦЯ–ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Правове регулювання робочого часу
Контракт-особлива форма трудового договору
Трудове право Варіант №10
Матеріальна відповідальність
Колективні угоди в системі джерел трудового права
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
Особливості правового регулювання праці державних службовців
ПРАВО НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Трудове право Варіант №27
Підстави припинення трудового договору
купить диплом в Дербенте

http://happykids.kiev.ua/detskij-transport/avtokreslo/