Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   40 грн.
ЦІНА:   96 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

СПАДКОВЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ   (ID роботи: 5211)

Напрям: Право
Предмет: Цивільне право
Тип роботи: Кандидатська дисертація
Кількість сторінок: 229
Рік захисту: 2002
ВУЗ: Київський Національний Університет ім. Шевченка (КНУ ім. Шевченка)
Спеціальність (факультет): 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Мова: Українськa
План
Вступ
Розділ 1. Спадкове правовідношення – різновид цивільного правовідношення
1.1. Поняття спадкового правовідношення та його юридична природа
1.2. Місце спадкового правовідношення серед інших цивільно-правових відносин
Розділ 2. Розвиток спадкового правовідношення
2.1. Виникнення спадкових правовідносин
2.2. Прийняття спадщини як другий етап розвитку спадкового правовідношення
Розділ 3. Елементи спадкового правовідношення
3.1. Теоретичні питання змісту спадкових правовідносин
3.2. Спадкове майно як об’єкт спадкового правовідношення. Особливості спадкування окремих видів майна
3.3. Проблеми суб’єктного складу спадкового правовідношення
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додаткова iнформацiя
k1221-02+автореферат
Інші роботи цього напряму
Договір найму (оренди) транспортного засобу
Етапи розвитку спадкового права України
Право учасників цивільних правовідносин на самозахист
Командитні товариства як суб’єкти підприємницької діяльності
ОБЩАЯ АВАРИЯ (цивилистические аспекты)
1. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами
Проблематика рішень особистих немайнових прав
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Опека и попечительство
Контрольна цивільно-процесуальне право
Процесуальне положення законного представника
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Договір перевезення
Контрольна цивільне право
Підстави, порядок, правові наслідки визнання фізичної особи померлою
Представництво за довіреністю
Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект)
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ВЕДЕННЯ ЧУЖИХ СПРАВ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ
СИСТЕМА КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Речове право
Цивільна справа і цивільний процес
Задачі цивільне право
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Договір страхування відповідальності
Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ЗАВДАННЯ ШКОДИ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ МИТНИХ ОРГАНІВ, В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Правове регулювання правочинів за цивільним законодавством
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Договір поставки
Cпособи захисту цивільних прав і обов'язків
Порядок укладення договору
Наказне провадження
Представительство. Доверенность. Форма, срок доверенности. Передоверие. Порядок удостоверения доверенности
Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України
Захист прав власності
Захист прав споживачів при купівлі-продажу товарів неналежної якості
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Деліктні зобов’язання. Патронат. Порівняльна характеристика спадкового права України та Росії
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Судові витрати. Судові штрафи
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Місце цивільного права в правовій системі України
Реалізація в Україні цивільного права громадянина на таємницю про стан його здоров'я
ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Порядок предъявления иска
купить диплом в Твери

купить диплом кадастрового инженера