Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   40 грн.
ЦІНА:   96 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА (АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ)   (ID роботи: 5293)

Напрям: Право
Предмет: Кримінальне право
Тип роботи: Кандидатська дисертація
Кількість сторінок: 195
Рік захисту: 2005
ВУЗ: Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ЗЮІ ДДУВС)
Спеціальність (факультет): 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Мова: Українськa
План
ВСТУП
Розділ 1 ВВЕДЕННЯ У ПРОБЛЕМУ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА
1.1 Соціальна обумовленість та історичний розвиток кримінально-правового захисту інституту банкрутства
1.2 Визначення понять у сфері кримінальних банкрутств
Розділ 2 ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА
2.1 Об’єкт доведення до банкрутства
2.2 Об’єктивна сторона доведення до банкрутства
Розділ 3 СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА
3.1 Суб’єктивна сторона доведення до банкрутства
3.2 Суб’єкти доведення до банкрутства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додаток А
Додаткова iнформацiя
k1510-05+автореферат
Інші роботи цього напряму
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ (аналіз складу злочину)
Проблеми кваліфікації
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП (ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ)
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНІ В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
Джерела доказів в кримінально-процесуальному кодексі
Суб’єкт злочину
Важке тілесне ушкодження
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗЛОЧИННІСТЮ
Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери ст. 232-1
Вимагання
Привласнення, розтрата майна
Слідчі дії
Поняття множинності злочинів. Кількісні і якісні ознаки множинності злочинів
Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання
Система покарання
Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво ст. 197-1
Насильницьке донорство
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер
СУДИ І КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ В ДОБУ ГЕТЬМАНЩИНИ
Действие уголовного закона в пространстве, времени и по кругу лиц
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання... ст. 307
Судові дебати та їх учасники
Крайня необхідність
ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ІНШИХ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Кримінальна відповідальність за посадові злочини: проблеми теорії та практики
Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави
Поняття необхідної оборони та умови її правомірності
Уголовно-правовая оценка применения огнестрельного оружия работником милиции
Незаконне ввезення на територію Укр. відходів та вторинної сировини 268ст
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою cлужбового або громадського обов'язку
Державна зарада і її відмінність від шпигунства
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, НОРМ И СТАНДАРТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Інститут смертної кари в історико-правовому вимірі
СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Кримінально-виконавчий статус осіб, засуджених до позбавлення волі: сучасний стан правового регулювання в Україні і проблеми гармонізації з міжнародними стандартами
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ПРАВОВА ПРИРОДА І ВИДИ
Кримінально-правова охорона життя, здоров'я і власності працівників органів державної влади та місцевого самоврядування
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З ЙОГО ОХОРОНИ
Стадії вчинення навмисного злочину
Міжнародне співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю
Институт соучастия в уголовном праве Украины
Винесення вироку його зміст та значення у крим процесі
Органи дізнання та їх повноваження
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Умышленное средней тяжести телесное повреждение (ст. 122 УК)
купить диплом в Химках