Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   64 грн.
ЦІНА:   154 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Задачі з дисципліни "Управлінський облік"   (ID роботи: 7252)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Управлінський облік
Тип роботи: Задача
Кількість сторінок: 8
Рік захисту: 2015
Мова: Українськa
Завдання
ЗАДАЧА 1

Підприємство „Чумак” застосовує переплетену систему обліку. Залишки на рахунках виробничого обліку на початок місяця становили:
Рахунок Дебет Кредит
Контрольний рахунок фінансового обліку - 31000
Матеріали 20000 -
Незавершене виробництво 8700 -
Готова продукція 2300 -
Разом 31000 31000

У звітному періоді відбулися такі господарські операції:
№ п/п Зміст операції
1 Надійшли матеірали від постачальника
2 Нарахована оплата праці:
- робітникам основного виробництва (пряма)
- допоміжному персоналу виробничих підрозділів
- персоналу відділу збуту
- адміністративному та загальногосподарському персоналу
разом
3 Відпущено матеріали зі складу:
- в основне виробництво
- на загальновиробничі потреби
- на потреби з реалізації продукції
- для утримання заводоуправління
разом
4 Списуються витрати електроенергії, одержаної від стотронніх організацій і витраченої на:
- основне виробництво (непрямі витрати)
- адміністративні потреби
- витрати на збут
Разом
5 Розподілено і списано виробничі накладні витрати
6 Оприбуткована на склад готова продукція
7 Списана собівартість реалізованої продукції
8 Відображається сума доходу від реалізації
9 Відображається сума непрямих податків у виручці від реалізації
10 Списано на фінансові результати виробничої діяльності:
- собівартість реалізованої продукції
- доход від реалізації
- адміністративні витрати
- витрати на збут
11 Визначено та відображено фінансовий результат виробничої діяльності
Необхідно:
- відобразити господарські операції на рахунках виробничого обліку;
- скласти звіт про фінансові результати;
- визначити фінансовий результат виробничої діяльності.

ЗАДАЧА 2
Підприємство „Старт” має такі дані про залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на останній день звітного року:
Рахунок Залишок, грн. Вид витрат
На початок року На кінець року
Основні матеріали 40 000 50 000
Незавершене виробництво 10 000 14 000
Готова продукція 100 000 160 000
Доходи від реалізації продукції - 1260 000
Пряма оплата праці працівників основного виробництва - 300 000 Змінні
Різні допоміжні матеріали - 47 000 Змінні
Доплата за понадурочну роботу - 20 000 постійні
Оплата за час простою не з вини робітника - 10 000 Постійні
Оплата праці допоміжного і обслуговуючого виробничого персоналу - 40 000 Змінні
Амортизація обладнання - 40 000 Постійні
Придбання основних матеріалів - 460 000 Змінні
Страхові платежі з обовязкового і добровільного страхування - 3 000 Змінні
Орендна плата виробничих приміщень - 50 000 постійні
Різні податки і збори, що відносяться на витрати виробництва - 4 000 Змінні
Комісійні за реалізацію продукції - 60 000 Змінні
Зарплата торгових агентів - 100 000 постійні
Витрати з навантаження продукції при реалізації - 70 000 постійні
Адміністративні витрати - 100 000 постійні


На підприємстві облік запасів ведуть методом періодичної інвентаризації (періодичного списання). Фактичний обсяг виробництва продукції у звітному році – 900000 одиниць.
Необхідно:
- скласти розрахунок (калькуляцію) собівартості виробленої та реалізованої продукції;
- за кожною статтею витрат вказати до якого виду належать витрати за їх відношенням до обсягу діяльності (змінні або постійні);
- скласти звіт про фінансові результати.
- визначити, як зміняться витрати на основні матеріали та орендну плату в наступному році, якщо обсяг виробництва зросте до 1 000 000 одиниць готової продукції (відхилення витрат визначити всього та на одиницю продукції).

ЗАДАЧА 3
Залишки на рахунках бухгалтерського обліку підприємства «Майстер-Д» становлять (грн):
Назва рахунку На початок року На
кінець року
Сировина і матеріали 24000 28000
Незавершене виробництво 24000 23000
Готова продукція 20000 25000
Доходи від реалізації 220000
Закупівля матеріалів 70000
Пряма оплата праці виробничого персоналу 30000
Непрямі витрати на оплату праці 15000
Страхові платежі 9000
Амортизація основних засобів виробничого призначення 11000
Ремонт і обслуговування виробничого обладнання 4000
Витрати на реалізацію продукцію 23000
Загальногосподарські витрати 19000
Адміністративні витрати 10000
Ставка оподаткування прибутку 25

ЗАДАЧА 4
Підприємство «Джоконда» у звітному році мало такі залишки на рахунках запасів, грн.
Рахунок На початок року На кінець року
Матеріали 5500 6500
Незавершене виробництво 9600 8000
Готова продукція 5000 8500

Протягом року було здійснено такі витрати, грн:
- купівля матеріалів 40 000;
- пряма оплата праці 22 000;
- загальновиробничі 33 000;
- адміністративні 7 900;
- загальногосподарські 13 000;
- витрати на збут 7 000.
Доход від реалізації всієї виробленої продукції становив 150 000 грн.
Необхідно визначити:
Інші роботи цього напряму
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Задача з дисципліни "Управлінський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
50 задач з управлінського обліку
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік" (варіант 6)
Управлінський облік: облік, аналіз та контроль витрат на виробництво продукції (на прикладі ТОВ “Підприємство Пластик Карта”)
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Управлінський контроль
Задача з дисципліни "Управлінський облік"
Облік та звітність в оподаткуванні
Управлінський облік контрольна
Облік витрат виробництва
Управлінський облік контрольна
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Управлінський облік контрольна робота
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Управлінські Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
Управлінський облік витрат підприємства
Задачі управлінський облік
Контрольна управлінський контроль
Управлінський облік
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Управлінський облік (Варіант 6)
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
управленческий учет
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Система бюджетування в управлінському обліку
Контрольная управлінський облік
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Управлінський облік
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Задачі з дисципліни "Контролінг"
Задачі управлінський облік
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Управлінський облік контрольна
Задача з дисципліни "Управлінський облік"
Задачі управлінський облік
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік"
Задачі з дисципліни "Управлінський облік"
Управлінський облік
Управлінський облік
Контрольна робота з дисципліни "Управлінський облік" (Варіант 1)
https://adulttorrent.org

http://top-obzor.com

www.steroid-pharm.com/testosterone-cypionate.html