Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   160 грн.
ЦІНА:   384 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Рішення міжнародних судів   (ID роботи: 7318)

Напрям: Право
Предмет: Міжнародне публічне право
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 30
Рік захисту: 2016
ВУЗ: Київський Інститут Міжнародних Відносин (КІМВ)
Мова: Українськa
План
ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ ТА ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ СТАТУСУ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ
1.1. Сутність та значення міжнародної судової процедури
1.2. Правове значення регулювання питання статусу рішень міжнародних судових органів
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ВПЛИВУ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
2.1. Вплив судів на матеріальне утримання зобов'язань, що включаються в договори, для контролю виконання яких створюється спеціальний суд
2.2. Вплив судів на загальне міжнародне право
2.3. Вплив судів на національне право
РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ У СИСТЕМАХ МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
3.1. Сутність судового прецеденту, як зразка судового рішення
3.2. Значення та правовий характер рішень Суду ЄС в рамках функціонування судового прецеденту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Література
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Джерела українською та російською мовами:

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року // ВВРУ. – 2006. - №30. – ст. 260.
2. Заблоцька Л.Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи / Л.Г. Заблоцька, А.Л. Федорова, Т.І. Шинкаренко. – К.: «Фенікс», 2007. – С. 111.
3. Міжнародне право: навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с.
4. Мюллерсон Р.А. Рішення Міжнародного суду у справі Нікарагуа проти США і міжнародне право / Р.А. Мюллерсон // Радянський щорічник міжнародного права. 1987. – К.: Наука, 1989. – С. 122-125.
5. Плотніков O.B. Виокремлення спеціального міжнародно-правового режиму COT через практику системи з вирішення спорів COT / O.B. Плотніков // Митна справа. – 2012. – № 4. – С. 77-84.
6. Абдрашитова В.З. Теоретико-правовые основы исполнения решений Европейского Суда по правам человека: автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Абдрашитова В. З. – М., 2008. – 28 с.
7. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права (сравнительное исследование правовых категорий)./ Л.П. Ануфриева. – М.: 2004. – С.104.
8. Бирюков П.Н. Международное право: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 1998. – С. 21.
9. Блищенко И.П. Прецеденты в международном публичном и частном праве. / И.П. Блищенко, Ж.Дориа. – М.: Изд-во МНИМП, 1999. – С. 12.
10. Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права /В.М. Жуйков // Судебная практика как источник права. – М., 1997. – С. 75-79.
11. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том I. Заключение международных договоров. / И.И. Лукашук. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 95.
12. Тункин Г.И. Курс международного права. В 7 т. т.1. / Г.И. Тункин. – М.: 1989. – С.183.
13. Ушаков Н.А. Международное право: Учеб. / Н.А. Ушаков. – М.: Юристъ, 2000. – С. 13.
14. Хартли Т.К. Основы права Европейского Сообщества. / Т.К. Хартли. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – С. 87.
15. Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров (тенденции развития): дис. докт. юрид. наук: 12.00.10 /Шинкарецкая Г. Г.. – М., 2010. – 341 с.
Джерела іноземними мовами:
16. Arret du 19/12/1968, Salgoil vs Ministero del commercio con l’estero, affaire 13/68 // Recueil de jurisprudence. – 1968. – P. 661.
17. Brownlie I. Principles of Public International Law. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2003. – P. 21.
18. Foster N. Foster on EU Law. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2006. – P. 192.
19. Handyside v. the United Kingdom [Електронний ресурс]. //European Court of Human Rights – Режим доступу: http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_practice90/
20. Ibid. –Vol. 10. – P. 69, 144.
21. International Court of Justice. Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders. 1949. – Vol. 182. – Р. 3.
22. Johnston and Others v. Ireland, 18 December 1986, § …, Series A no. 112 [Електронний ресурс] // Еuropeancourt. – Режим доступу: //http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/dzhonston-i-drugie-protiv-irlandii-postanovlenie-evropejskogo-suda/.
23. Law Report of Trials of War Criminals. 1949. – Vol. 6. – P. 34.
24. Marckx v. Belgium, 13 June 1979, Series A no. 31 [Електронний ресурс]. Еuropeancourt. – Режим доступу: // http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/marks-protiv-belgii-postanovlenie-evropejskogo-suda/)
25. Publications of the Permanent Court of International Justice. 1925. Ser. B. – № 10. – P.21.
26. Publications of the Permanent Court of International Justice. 1926. Ser. B. – № 13. – P. 18.
27. Rasmussen H. Why is Article 173 Interpreted against Private Plaintiffs? //European Law Review. 1980. – Vol. 5. – P. 112.
28. Shaw M.N. International Law. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. – P. 966–967.
29. Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights. Annual report, 2011. – Council of Europe. – 128 p.
30. Trade Act of 1974: Report of the Committee on Finance, United States Senate, on H.R. 10710, S. Rept.No. 93-1298, 93d Cong., 2d Sess. (1974).
Інші роботи цього напряму
купить диплом в Ессентуках

купить диплом горного инженера

http://adulttorrent.org