Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   96 грн.
ЦІНА:   230 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 7429)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 27
Рік захисту: 2016
Мова: Українськa
План
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.Облік нематеріальних активів
2.Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1.Облік виробничих запасів
Завдання
1) Відобразити операції з надходження виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми.
2) Зробити розподіл транспортно-заготівельних витрат (ситуація 5 нижче-наведеної таблиці).

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”
за жовтень 20хх р.
№ з/п Дата Первинний документ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. 05.10.хх р. за накладною отримано від ТОВ “Рось”: шовк (номенклатурний номер 201001) – 800 м. за ціною 45,50 грн. за 1 м. + ПДВ (доставку шовку здійснював ТОВ “Транзит”).
06.10.хх р. за накладною отримано від ТОВ “Рось”: фланель (номенклатурний номер 201002) – 650 м. за ціною 15 грн. за 1 м. + ПДВ (доставку фланелі здійснював постачальник – ТОВ “Рось”).
Згідно договору купівлі-продажу № 147/09 7.10.хх р. з поточного рахунку в банку перераховано оплату (часткову) ТОВ “Рось” в сумі 30 600 грн. (в т.ч. ПДВ).
09.10.хх р. перераховано з поточного рахунку в банку оплату (кінцеву) ТОВ “Рось” за отриманий шовк та фланель (суму визначити самостійно).

2.Облік витрат виробництва та випуску готової продукції
1. За звітний місяць на виготовлення та упакування 130 шт. декоративних ковдр відпущено зі складу підприємства такі матеріали:
• шовк (код 201001) – 650 м.;
• фланель (код 201002) – 390 м.;
• котушки ниток (код 201003) – 35 шт.;
• тарні матеріали (код 204001) – 290 м.
2. Для оцінки вибуття запасів (відпуск у виробництво) використовується метод ФІФО.
3. Фактично за звітний місяць виготовлено – 110 шт. ковдр.
4. Для нарахування амортизації виробничих основних засобів використовується виробничий метод. Первісна вартість загальновиробничих основних засобів – 52 500 грн., ліквідаційна вартість – 2600 грн. Очікувана кількість виробів готової продукції за весь період експлуатації основних засобів – 25 000 од.
5. Для нарахування амортизації основних засобів, які використовуються для загальновиробничих потреб застосовується прямолінійний метод. Первісна вартість основних засобів – 85 000 грн.; ліквідаційна вартість – 2000 грн.; термін корисного використання – 10 років.
6. Залишку запасів (шовку, фланелі, ниток, тарних матеріалів) на підприємстві на початок місяця не було.
7. Вихідні показники для розрахунку розподілу загальновиробничих витрат:
• база розподілу при нормальній потужності (обсяг виробництва) – 180 шт.;
• загальновиробничі витрати при нормальній потужності -16 640 грн.

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відпущено зі складу на виробництво ковдр: шовк, фланель, котушки ниток. (Вартість витрачених на виробництво матеріалів визначається за методом ФІФО – згідно зробленого розрахунку)

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Інші роботи цього напряму
Контрольна Організація обліку
Облік грошових коштів та розрахункових операцій на прикладі АТ «Сітронікс Інформаційні технології України»
Облік виробничих запасів на підприємстві
Контрольна робота бухгалтерський облік
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облікова політика підприємства
Облік аудит і контроль в системі управління витратами підприємства
Облік на малих підприємствах
Бухгалтерський облік контрольна
Первинний, синтетичний та аналітичний облік поточних зобов’язань за розрахунками – вексель виданий. Облік операцій податку на додану вартість
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 22)
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Контрольна робота з дисципліни "Облік на малих підприємствах"
Сукупні аудиторські послуги
Фінансовий аналіз
Облік нематеріальних активів на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Система рахунків бухгалтерського обліку їх зміст і класифікація
Облік товарів
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
1.Зміст та умови застосування прогнозно-цільового управління 2.Типи символьних моделей (адитивні, кратні, мультиплікативні,змішані)та їх використання у формуванні, підготовці та прийнятті управлінських рішень
Бухгалтерський облік (Варіант 7)
Облік і аудит страхових внесків
Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
Звіт з практики з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Організація обліку, контролю та аналізу малоцінних та швидкозношуваних предметів на прикладі туристичної фірми ''Азарія''
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бух. облік на малих підприємствах
Облік готової продукції та товарів на прикладі ФГ "Калина"
Облік у зарубіжних країнах
Облік розрахунків з покупцями та замовниками на прикладі Публічного акціонерного товариства «Компанія «Райз»
ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ, ЦІЛЬОВИМИ ФОНДАМИ ТА ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік і звітність в оподаткуванні 5 завдань
Облік реалізації товарів на підприємстві ПАТ «Компанія «Райз»
Порядок складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства
Облік у бюджетних установах
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік процесу реалізації робіт (послуг) підприємства
Учет расчетов с подотчетными лицами на примере ЗАО Мираж
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік і аналіз (аудит) розрахунків з дебіторами та кредиторами на прикладі бази дослідження ТОВ ДОРСС
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика обліку власного капіталу підприємства на прикладі публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод»
Облік, аналіз та аудит дебіторської заборгованості
Облік коштів цільового фінансування на прикладі ПАТ "Компанія "Райз"
купить настоящий диплом

www.steroid-pharm.com/methane-ultra.html

steroid-pharm.com