Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   96 грн.
ЦІНА:   230 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 7429)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 27
Рік захисту: 2016
Мова: Українськa
План
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.Облік нематеріальних активів
2.Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1.Облік виробничих запасів
Завдання
1) Відобразити операції з надходження виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми.
2) Зробити розподіл транспортно-заготівельних витрат (ситуація 5 нижче-наведеної таблиці).

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”
за жовтень 20хх р.
№ з/п Дата Первинний документ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. 05.10.хх р. за накладною отримано від ТОВ “Рось”: шовк (номенклатурний номер 201001) – 800 м. за ціною 45,50 грн. за 1 м. + ПДВ (доставку шовку здійснював ТОВ “Транзит”).
06.10.хх р. за накладною отримано від ТОВ “Рось”: фланель (номенклатурний номер 201002) – 650 м. за ціною 15 грн. за 1 м. + ПДВ (доставку фланелі здійснював постачальник – ТОВ “Рось”).
Згідно договору купівлі-продажу № 147/09 7.10.хх р. з поточного рахунку в банку перераховано оплату (часткову) ТОВ “Рось” в сумі 30 600 грн. (в т.ч. ПДВ).
09.10.хх р. перераховано з поточного рахунку в банку оплату (кінцеву) ТОВ “Рось” за отриманий шовк та фланель (суму визначити самостійно).

2.Облік витрат виробництва та випуску готової продукції
1. За звітний місяць на виготовлення та упакування 130 шт. декоративних ковдр відпущено зі складу підприємства такі матеріали:
• шовк (код 201001) – 650 м.;
• фланель (код 201002) – 390 м.;
• котушки ниток (код 201003) – 35 шт.;
• тарні матеріали (код 204001) – 290 м.
2. Для оцінки вибуття запасів (відпуск у виробництво) використовується метод ФІФО.
3. Фактично за звітний місяць виготовлено – 110 шт. ковдр.
4. Для нарахування амортизації виробничих основних засобів використовується виробничий метод. Первісна вартість загальновиробничих основних засобів – 52 500 грн., ліквідаційна вартість – 2600 грн. Очікувана кількість виробів готової продукції за весь період експлуатації основних засобів – 25 000 од.
5. Для нарахування амортизації основних засобів, які використовуються для загальновиробничих потреб застосовується прямолінійний метод. Первісна вартість основних засобів – 85 000 грн.; ліквідаційна вартість – 2000 грн.; термін корисного використання – 10 років.
6. Залишку запасів (шовку, фланелі, ниток, тарних матеріалів) на підприємстві на початок місяця не було.
7. Вихідні показники для розрахунку розподілу загальновиробничих витрат:
• база розподілу при нормальній потужності (обсяг виробництва) – 180 шт.;
• загальновиробничі витрати при нормальній потужності -16 640 грн.

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відпущено зі складу на виробництво ковдр: шовк, фланель, котушки ниток. (Вартість витрачених на виробництво матеріалів визначається за методом ФІФО – згідно зробленого розрахунку)

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Інші роботи цього напряму
Задача Облік на малих підприємствах
Облік готової продукції та товарів на прикладі ФГ "Калина"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Практичні завдання до комплексного екзамену за спеціальністю Облік і аудит
Методологічні та організаційні засади обліку, аналізу і аудиту капітальних інвестицій на підприємствах безалкогольної промисловості» (на прикладі ЗАТ «Оболонь»)
Розвиток бухгалтерського обліку
Облік, аналіз та контроль використання основних засобів у локомотивному депо Здолбунів Львівської залізниці
Бухгалтерський облік
Завдання з дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік у зарубіжних країн"
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача з дисципліни Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік розрахункових операцій
Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
ОБЛІК І АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
Облік власного капіталу
Облік процесу реалізації робіт (послуг) підприємства
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік праці та заробітної плати
Шпори з бух. обліку
Контрольная работа по бух. учету
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Організація та методика обліку зобовязань підприємства, організації, установи на прикладі ТзОВ фірма «Інфоком»
Задача бухгалтерський облік
Облік у зарубіжних країнах
Організація обліку на підприємстві
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
Організація обліку на підприємстві
Практичне завдання з бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
Облік аналіз та аудит інвестиційних витрат на підприємствах харчової промисловості на прикладі ДП АТ «Київхліб»
Загальна характеристика бухгалтерського балансу
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задача облік на малих підприємствах
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 1)
Задача з бухгалтерського обліку
Інвентаризація матеріальних цінностей
Бухгалтерський облік контрольна робота
Практична робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Методика і організація обліку та аналізу доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності підприємства (на прикладі підприємства ВАТ завод «Маяк»)
Практичне завдання з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Зміст, задачі бух. обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку в Національній Філармонії України
Задача бухгалтерський облік
Облік розраунків з бюджетом за податком на додану вартість
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
купить настоящий диплом

www.steroid-pharm.com/methane-ultra.html

steroid-pharm.com