Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   96 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"   (ID роботи: 7429)

Напрям: Облік і аудит
Предмет: Бухгалтерський облік
Тип роботи: Контрольна робота
Кількість сторінок: 27
Рік захисту: 2016
Мова: Українськa
План
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.Облік нематеріальних активів
2.Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
1.Облік виробничих запасів
Завдання
1) Відобразити операції з надходження виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку, визначити необхідні суми.
2) Зробити розподіл транспортно-заготівельних витрат (ситуація 5 нижче-наведеної таблиці).

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”
за жовтень 20хх р.
№ з/п Дата Первинний документ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. 05.10.хх р. за накладною отримано від ТОВ “Рось”: шовк (номенклатурний номер 201001) – 800 м. за ціною 45,50 грн. за 1 м. + ПДВ (доставку шовку здійснював ТОВ “Транзит”).
06.10.хх р. за накладною отримано від ТОВ “Рось”: фланель (номенклатурний номер 201002) – 650 м. за ціною 15 грн. за 1 м. + ПДВ (доставку фланелі здійснював постачальник – ТОВ “Рось”).
Згідно договору купівлі-продажу № 147/09 7.10.хх р. з поточного рахунку в банку перераховано оплату (часткову) ТОВ “Рось” в сумі 30 600 грн. (в т.ч. ПДВ).
09.10.хх р. перераховано з поточного рахунку в банку оплату (кінцеву) ТОВ “Рось” за отриманий шовк та фланель (суму визначити самостійно).

2.Облік витрат виробництва та випуску готової продукції
1. За звітний місяць на виготовлення та упакування 130 шт. декоративних ковдр відпущено зі складу підприємства такі матеріали:
• шовк (код 201001) – 650 м.;
• фланель (код 201002) – 390 м.;
• котушки ниток (код 201003) – 35 шт.;
• тарні матеріали (код 204001) – 290 м.
2. Для оцінки вибуття запасів (відпуск у виробництво) використовується метод ФІФО.
3. Фактично за звітний місяць виготовлено – 110 шт. ковдр.
4. Для нарахування амортизації виробничих основних засобів використовується виробничий метод. Первісна вартість загальновиробничих основних засобів – 52 500 грн., ліквідаційна вартість – 2600 грн. Очікувана кількість виробів готової продукції за весь період експлуатації основних засобів – 25 000 од.
5. Для нарахування амортизації основних засобів, які використовуються для загальновиробничих потреб застосовується прямолінійний метод. Первісна вартість основних засобів – 85 000 грн.; ліквідаційна вартість – 2000 грн.; термін корисного використання – 10 років.
6. Залишку запасів (шовку, фланелі, ниток, тарних матеріалів) на підприємстві на початок місяця не було.
7. Вихідні показники для розрахунку розподілу загальновиробничих витрат:
• база розподілу при нормальній потужності (обсяг виробництва) – 180 шт.;
• загальновиробничі витрати при нормальній потужності -16 640 грн.

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТОВ “Либідь”
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відпущено зі складу на виробництво ковдр: шовк, фланель, котушки ниток. (Вартість витрачених на виробництво матеріалів визначається за методом ФІФО – згідно зробленого розрахунку)

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Інші роботи цього напряму
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Облік на с/г підприємстві"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Зміст, задачі бух. обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку в Національній Філармонії України
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 14)
Теоретичні основи бухгалтерського обліку
Практичне завдання з бухгалтерського обліку
Порядок складання балансу, аналіз і аудит фінансового стану підприємства
Складові форми бухгалтерського обліку
Облік витрат рослинництва
Контрольна бухгалтерський облік
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Сукупні аудиторські послуги
Сучасний бухгалтер контрольна
Задача бухгалтерський облік
Інформаційні системи і технології в обліку
Облік у зарубіжних країнах
Облік праці та заробітної плати
Методика і організація обліку та аналізу доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності підприємства (на прикладі підприємства ВАТ завод «Маяк»)
Облік дебіторської заборгованості
Облік готової продукції та товарів на прикладі ФГ "Калина"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" Варіант 3
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 7)
Задача з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік
Задачі з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік у сільському господарстві
Особливості організації і методика аудиту акціонерних товариств
Задача Облік на малих підприємствах
Задача з бухгалтерського обліку
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Організація обліку на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" (Варіант 3)
Звіт з практики
Контрольна робота з дисципліни "Бухглтерський облік" (Варіант 1)
Анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере ООО"АВТО-АУДИТ"
Бухгалтерський облік контрольна робота
Методика обліку і аналізу власного капіталу підприємства на прикладі публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод»
Звіт переддипломної практики спеціальності "Облік і аудит"
Виробничий облік та його впровадження на підприємстві
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Система рахунків бухгалтерського обліку їх зміст і класифікація
Учет расчетов с подотчетными лицами на примере ЗАО Мираж
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Облік виробничих запасів підприємства (на прикладі ПАТ «Компанія «Райз»)
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік"
Бухгалтерський облік
купить настоящий диплом

www.steroid-pharm.com/methane-ultra.html

steroid-pharm.com