Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
рос.укр.
Розширений пошук
ЦІНА:   120 грн.
ЦІНА:   0 руб.
Дану роботу можна скачати відразу після оплати!!!
Тема роботи:

Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку території   (ID роботи: 7824)

Напрям: Фінанси
Предмет: Місцеві фінанси
Тип роботи: Курсова робота
Кількість сторінок: 55
Рік захисту: 2017
ВУЗ: Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ (ХТЕІ КНТЕУ)
Курс: 3
Мова: Українськa
План
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
1.1. Сутність й значення місцевих бюджетів
1.2. Особливості місцевих бюджетів
1.3. Законодавче регулювання процесу формування місцевого бюджету
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕОРИТОРІЇ
2.1. Структура та організація місцевого бюджету в Україні
2.2. Аналіз стану формування та виконання місцевих бюджетів України
2.3. Оцінювання значення місцевого бюджету в соцільно-економічному розвитку території
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
3.1. Досвід функціонування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах
3.2. Перспективи ефективного формування місцевого бюджету в соцільно-економічному розвитку території
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Додаткова iнформацiя
Окремо реферати та курсова до додатка, додаткові презентація та звітність
Інші роботи цього напряму
1. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні. 2. Поточний бюджет та бюджет розвитку. 3. Видатки місцевих бюджетів, їх класифікація. 4. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. 5. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.
1. Місцеві фінанси як складова загальнодержавних фінансів: склад, функції, правові основи. 2. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів 3. Правове регулювання формування доходів. 4. Передання державою права на здійснення видатків. 5. Державна регіональна фінансова політика: поняття, мета, завдання.
1. Взаємозв’язок між державним і місцевими бюджетами. 2. Особливості формування власних коштів. 3. Передання видатків на виконання делегованих державних повноважень. 4. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів. 5. Організація бюджетного контролю на місцевому рівні.
1. Проблеми розвитку місцевого оподаткування. 2. Історичні коріння інституту місцевого самоврядування в Україні. 3. Фінансові відносини, що складаються між місцевими та державним бюджетами. 4. Особливості формування власних коштів. 5. Передання видатків на виконання делегованих державних повноважень.
1. Комунальне підприємство: сутність, види, характеристика. 2. Порівняльний аналіз субвенцій і субсидій. 3. Бюджетний процес на місцевому рівні. 4. Муніципальні позики. 5. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.
Міжбюджетні відносини
1. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу ВВП. 2. Фінансова децентралізація та її основні індикатори. 3. Особливості фінансування власних і делегованих повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. 4. Бюджетні трансферти: види, правове регулювання. 5. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.
Задача з дисципліни "Місцеві фінанси"
1. Фінансова автономність місцевого самоврядування. 2. Історичні коріння інституту місцевого самоврядування в Україні. 3. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів. 4. Видатки місцевих бюджетів, їх класифікація. 5. Розвиток депресивних територій.
Фінансові ресурси місцевого самоврядування
1. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. 2. Територіальна громада: правовий статус та функції. 3. Загальний та спеціальний фонди місцевих бюджетів. 4. Економічна природа місцевих податків і зборів. 5. Передання видатків на виконання делегованих державних повноважень.
Напрямки вдосконалення роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
1. Касове виконання місцевих бюджетів: види, характеристики, переваги та недоліки. 2. Місцеві фінанси в умовах ринкових відносин. 3. Фінансові відносини, що складаються між місцевими та державним бюджетами. 4. Передання державою права на здійснення видатків. 5. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.
Місцеві фінанси. Питання до заліку
Система касового виконання місцевих бюджетів
1. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. 2. Місцеві бюджети у складі бюджетної системи: види та структура. 3. Кошторисне фінансування: види кошторисів. 4. Розрахунок дотації вирівнювання. 5. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання.
1. Особливості фінансування закладів освіти, охорони здоров’я. 2. Територіальна громада: правовий статус та функції. 3. Бюджетний процес на місцевому рівні. 4. Видатки місцевих бюджетів, їх класифікація. 5. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.
1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 2. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. 3. Права та обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів. 4. Особливості формування власних коштів. 5. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
1. Комунальний кредит, комунальні платежі. 2. Організація бюджетного контролю на місцевому рівні. 3. Особливості формування власних коштів. 4. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні. 5. Фінансова децентралізація та її основні індикатори.
1. Види підприємств комунальної власності: характеристика. 2. Історичні коріння інституту місцевого самоврядування в Україні. 3. Місцеві бюджети у складі бюджетної системи: види та структура. 4. Особливості формування власних коштів. 5. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.
Місцеві бюджети в складі бюджетної системи
купить диплом в Стерлитамаке

brutal dildo

carla novaes